The Time Now > ญี่ปุ่น > Nishinomiya > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nishinomiya, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 มกราคม 2562 1:23:29 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kobe

เมฆกระจาย. เย็น.
ระยะทาง
8700 กิโลเมตรจาก Nishinomiya
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
50°F
48.43°F
39.2°F
4.35 mph 180° ใต้
67%
30.21 "Hg
ส. 19 ม.ค. 2562, 1:00 หลังเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:05 AM
5:13 PM
10:8
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:16 PM
3:40 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nishinomiya

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 9:30 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
50°F
41°F
39°F
46°F
50°F
41°F
34°F
34°F
ระดับที่สบาย
45°F
36°F
36°F
41°F
45°F
32°F
27°F
30°F
จุดน้ำค้าง
34°F
32°F
32°F
41°F
37°F
32°F
30°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
265°ตะวันตก
6 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
198°ใต้
17 mph
290°ตะวันตก
16 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
351°เหนือ
5 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
4
4
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
73%
76%
83%
60%
66%
80%
83%
ทัศนวิสัย
17 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
6%
28%
52%
42%
43%
37%
6%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nishinomiya

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
ส. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
50°F
43°F
45°F
45°F
41°F
50°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
39°F
34°F
36°F
34°F
34°F
36°F
32°F
ระดับที่สบาย
43°F
41°F
36°F
36°F
37°F
34°F
48°F
37°F
จุดน้ำค้าง
34°F
36°F
30°F
30°F
30°F
28°F
32°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
260°ตะวันตก
16 mph
279°ตะวันตก
11 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
277°ตะวันตก
11 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
339°เหนือ
3 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
3
4
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
64%
57%
56%
58%
58%
46%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
53%
38%
44%
46%
5%
49%
31%
ฝนตก
-
0.1 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.14 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
ส. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
46°F
54°F
54°F
54°F
46°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
34°F
36°F
39°F
39°F
36°F
36°F
ระดับที่สบาย
48°F
39°F
48°F
48°F
50°F
36°F
48°F
จุดน้ำค้าง
32°F
30°F
32°F
39°F
46°F
32°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
350°เหนือ
6 mph
170°ใต้
6 mph
180°ใต้
14 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
20 mph
340°เหนือ
1 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
2
2
4
5
1
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
49%
50%
63%
75%
63%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
47%
47%
6%
50%
57%
35%
5%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.11 นิ้ว
0.76 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
0.03 นิ้ว
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nishinomiya

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 9:30 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด