The Time Now > ญี่ปุ่น > Nishinomiya > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nishinomiya, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 3:41:50 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kobe

ฝนประปราย. หมอก. อ่อน.
ระยะทาง
8700 กิโลเมตรจาก Nishinomiya
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
70.18°F
71.6°F
27.34 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
94%
29.68 "Hg
2.17 ไมล์
จ. 06 ก.ค. 2563, 3:00 หลังเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:51 AM
7:15 PM
14:24
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:30 PM
4:30 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nishinomiya

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 10:30 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
73°F
73°F
77°F
77°F
73°F
72°F
77°F
ระดับที่สบาย
70°F
73°F
73°F
77°F
79°F
73°F
68°F
79°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
21 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
188°ใต้
15 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
194°ใต้
14 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
198°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
5
4
4
4
4
5
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
88%
91%
86%
84%
89%
95%
81%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
75%
69%
69%
54%
68%
66%
60%
33%
ฝนตก
0.49 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.51 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nishinomiya

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 12:22 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
77°F
79°F
77°F
81°F
77°F
81°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
75°F
ระดับที่สบาย
70°F
77°F
81°F
77°F
82°F
79°F
90°F
91°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
70°F
77°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
21 mph
199°ใต้
18 mph
200°ใต้
11 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
194°ใต้
14 mph
185°ใต้
14 mph
171°ใต้
14 mph
200°ใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
5
5
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
86%
80%
82%
71%
79%
90%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
98%
81%
99%
70%
58%
64%
61%
ฝนตก
1.09 นิ้ว
0.62 นิ้ว
0.59 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
84°F
90°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
81°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
91°F
88°F
99°F
115°F
115°F
100°F
99°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
81°F
82°F
81°F
72°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
110°ตะวันออก
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
1
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
59%
90%
84%
69%
50%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
19%
62%
89%
72%
64%
49%
6%
ฝนตก
-
0.12 นิ้ว
0.67 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nishinomiya

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 10:30 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด