The Time Now > ญี่ปุ่น > Nishinomiya > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nishinomiya, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 26 พฤษภาคม 2561 5:49:16 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Osaka International Airport

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
8700 กิโลเมตรจาก Nishinomiya
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
50°F
ไม่มีลม
56%
29.77 "Hg
10 ไมล์
ส. 26 พ.ค. 2561, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:49 AM
7:01 PM
14:12
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:44 PM
2:22 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nishinomiya

อัพเดทล่าสุด: ส. 26 พ.ค. 2561, 3:08 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
73°F
66°F
57°F
59°F
79°F
68°F
64°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
66°F
57°F
59°F
79°F
68°F
64°F
จุดน้ำค้าง
54°F
55°F
54°F
52°F
54°F
50°F
55°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
250°ตะวันตก
4 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
53%
64%
84%
83%
35%
62%
83%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
21 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
16 ไมล์
21 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
3%
2%
2%
3%
3%
7%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nishinomiya

อัพเดทล่าสุด: ส. 26 พ.ค. 2561, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
ส. 26 พ.ค.
อา. 27 พ.ค.
จ. 28 พ.ค.
อ. 29 พ.ค.
พ. 30 พ.ค.
พฤ. 31 พ.ค.
ศ. 01 มิ.ย.
ส. 02 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
79°F
77°F
79°F
79°F
77°F
81°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
57°F
63°F
66°F
66°F
63°F
61°F
63°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
77°F
79°F
82°F
จุดน้ำค้าง
54°F
50°F
59°F
59°F
55°F
54°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
250°ตะวันตก
6 mph
280°ตะวันตก
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
4
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
38%
57%
56%
46%
45%
33%
28%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
35%
46%
42%
5%
3%
4%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.56 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 03 มิ.ย.
จ. 04 มิ.ย.
อ. 05 มิ.ย.
พ. 06 มิ.ย.
พฤ. 07 มิ.ย.
ศ. 08 มิ.ย.
ส. 09 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
81°F
84°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
81°F
79°F
91°F
99°F
108°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
43°F
48°F
73°F
75°F
81°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
340°เหนือ
7 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
190°ใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
340°เหนือ
6 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
25%
33%
69%
64%
78%
55%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
29%
30%
52%
44%
5%
6%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.26 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nishinomiya

อัพเดทล่าสุด: ส. 26 พ.ค. 2561, 3:08 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด