The Time Now > ญี่ปุ่น > Nerima > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nerima, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 30 กันยายน 2563 3:59:21 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chofu Airport

แดดออก. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
8869 กิโลเมตรจาก Nerima
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
78.51°F
44.6°F
ไม่มีลม
30%
29.68 "Hg
10 ไมล์
พ. 30 ก.ย. 2563, 3:00 หลังเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:34 AM
5:27 PM
11:53
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:32 PM
2:42 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nerima

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 3:19 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
63°F
63°F
66°F
61°F
59°F
59°F
75°F
ระดับที่สบาย
66°F
63°F
63°F
66°F
61°F
57°F
57°F
77°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
59°F
61°F
55°F
55°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
93°ตะวันออก
7 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
3°เหนือ
9 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
8°เหนือ
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
87%
88%
82%
84%
91%
96%
52%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
11 ไมล์
4 ไมล์
3 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
15 ไมล์
23 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
28%
63%
46%
2%
34%
1%
2%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nerima

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 12:22 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
68°F
79°F
79°F
79°F
82°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
61°F
59°F
63°F
63°F
64°F
64°F
63°F
ระดับที่สบาย
77°F
68°F
79°F
79°F
79°F
81°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
52°F
59°F
57°F
59°F
59°F
61°F
52°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
110°ตะวันออก
9 mph
177°ใต้
11 mph
85°ตะวันออก
7 mph
100°ตะวันออก
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
72%
51%
51%
51%
56%
52%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
40%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
ส. 10 ต.ค.
อา. 11 ต.ค.
จ. 12 ต.ค.
อ. 13 ต.ค.
พ. 14 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
70°F
70°F
73°F
79°F
77°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
59°F
61°F
63°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
77°F
66°F
68°F
77°F
79°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
46°F
52°F
43°F
46°F
54°F
46°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
160°ใต้
2 mph
100°ตะวันออก
4 mph
100°ตะวันออก
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
170°ใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
1
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
59%
40%
43%
40%
33%
23%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
58%
45%
88%
52%
3%
45%
ฝนตก
-
0.09 นิ้ว
0.02 นิ้ว
2.29 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nerima

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 3:19 หลังเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด