The Time Now > ญี่ปุ่น > Nerima > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nerima, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 5:04:11 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chofu Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
8869 กิโลเมตรจาก Nerima
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
48.2°F
3.11 mph 160° ใต้
56%
29.5 "Hg
พ. 29 ม.ค. 2563, 4:00 หลังเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:45 AM
5:03 PM
10:18
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:49 AM
8:07 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nerima

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 3:16 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
52°F
46°F
48°F
55°F
46°F
41°F
43°F
46°F
ระดับที่สบาย
52°F
43°F
45°F
54°F
41°F
34°F
34°F
41°F
จุดน้ำค้าง
43°F
41°F
39°F
43°F
34°F
32°F
27°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
172°ใต้
6 mph
342°เหนือ
4 mph
8°เหนือ
7 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
328°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
21 mph
338°เหนือ
19 mph
348°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
4
4
5
5
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
84%
72%
63%
61%
68%
51%
39%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
17 ไมล์
15 ไมล์
17 ไมล์
26 ไมล์
33 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
74%
81%
47%
4%
9%
63%
9%
7%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nerima

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 4:14 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
46°F
50°F
52°F
50°F
57°F
48°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
37°F
34°F
32°F
39°F
41°F
39°F
39°F
ระดับที่สบาย
52°F
37°F
43°F
46°F
46°F
55°F
46°F
54°F
จุดน้ำค้าง
43°F
25°F
23°F
30°F
32°F
23°F
39°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
19 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
77°ตะวันออก
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
10°เหนือ
5 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
5
4
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
41%
34%
46%
54%
25%
69%
25%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
89%
5%
1%
53%
51%
5%
44%
5%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
พฤ. 13 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
45°F
48°F
46°F
48°F
48°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
37°F
37°F
36°F
34°F
36°F
36°F
ระดับที่สบาย
46°F
37°F
45°F
43°F
45°F
43°F
48°F
จุดน้ำค้าง
37°F
41°F
32°F
14°F
19°F
12°F
16°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
20°เหนือ
8 mph
280°ตะวันตก
10 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
340°เหนือ
2 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
83%
50%
24%
31%
23%
25%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
80%
84%
6%
6%
49%
6%
5%
ฝนตก
0.99 นิ้ว
0.79 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nerima

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 3:16 หลังเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด