The Time Now > ญี่ปุ่น > Kawasaki > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kawasaki, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2562 12:12:53 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kitakyushu Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
8508 กิโลเมตรจาก Kawasaki
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
55.4°F
8.7 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
73%
30.07 "Hg
พ. 13 พ.ย. 2562, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:45 AM
5:16 PM
10:31
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:21 PM
6:04 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kawasaki

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 9:19 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
61°F
57°F
54°F
48°F
41°F
37°F
36°F
ระดับที่สบาย
75°F
61°F
55°F
52°F
45°F
41°F
34°F
34°F
จุดน้ำค้าง
50°F
54°F
52°F
39°F
32°F
32°F
32°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
291°ตะวันตก
8 mph
348°เหนือ
9 mph
350°เหนือ
2 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
173°ใต้
3 mph
188°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
74%
83%
58%
47%
69%
82%
89%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
8 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
58%
68%
7%
2%
1%
6%
0%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.16 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kawasaki

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
59°F
59°F
66°F
70°F
63°F
48°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
37°F
36°F
39°F
45°F
43°F
37°F
36°F
ระดับที่สบาย
66°F
45°F
55°F
63°F
66°F
57°F
43°F
52°F
จุดน้ำค้าง
50°F
32°F
34°F
43°F
45°F
50°F
30°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
338°เหนือ
5 mph
181°ใต้
4 mph
182°ใต้
4 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
282°ตะวันตก
9 mph
350°เหนือ
6 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
51%
42%
48%
46%
74%
46%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
66%
80%
1%
1%
6%
77%
5%
6%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
-
-
0.55 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
63°F
63°F
61°F
61°F
61°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
39°F
39°F
43°F
43°F
45°F
48°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
63°F
จุดน้ำค้าง
34°F
39°F
43°F
57°F
54°F
55°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
4 mph
20°เหนือ
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
180°ใต้
4 mph
10°เหนือ
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
0
1
2
2
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
47%
53%
87%
79%
79%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
9%
55%
63%
64%
61%
47%
ฝนตก
-
-
0.08 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kawasaki

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 9:19 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด