The Time Now > ญี่ปุ่น > Hamamatsu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Hamamatsu, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 04 เมษายน 2563 8:11:01 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shizuoka Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็น.
ระยะทาง
8817 กิโลเมตรจาก Hamamatsu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
53.38°F
41°F
3.11 mph 330° ตะวันตกเฉียงเหนือ
63%
30.04 "Hg
ส. 04 เม.ย. 2563, 7:30 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:33 AM
6:12 PM
12:39
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:31 PM
2:17 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Hamamatsu

อัพเดทล่าสุด: ส. 04 เม.ย. 2563, 3:10 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
66°F
59°F
48°F
54°F
59°F
48°F
43°F
ระดับที่สบาย
61°F
66°F
59°F
43°F
48°F
59°F
43°F
36°F
จุดน้ำค้าง
41°F
46°F
50°F
43°F
32°F
28°F
30°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
270°ตะวันตก
15 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
256°ตะวันตก
14 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
20 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
25 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
21 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
4
5
6
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
50%
68%
78%
43%
29%
45%
56%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
19 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
1%
1%
2%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Hamamatsu

อัพเดทล่าสุด: ส. 04 เม.ย. 2563, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
ส. 04 เม.ย.
อา. 05 เม.ย.
จ. 06 เม.ย.
อ. 07 เม.ย.
พ. 08 เม.ย.
พฤ. 09 เม.ย.
ศ. 10 เม.ย.
ส. 11 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
59°F
63°F
64°F
66°F
63°F
64°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
46°F
43°F
45°F
48°F
46°F
45°F
48°F
ระดับที่สบาย
64°F
54°F
61°F
64°F
64°F
63°F
64°F
63°F
จุดน้ำค้าง
46°F
28°F
32°F
32°F
39°F
25°F
27°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
24 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
21 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
285°ตะวันตก
14 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
20 mph
290°ตะวันตก
15 mph
280°ตะวันตก
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
6
5
4
4
5
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
31%
33%
28%
39%
22%
23%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
0%
0%
2%
4%
2%
2%
65%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.54 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 12 เม.ย.
จ. 13 เม.ย.
อ. 14 เม.ย.
พ. 15 เม.ย.
พฤ. 16 เม.ย.
ศ. 17 เม.ย.
ส. 18 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
55°F
61°F
61°F
66°F
68°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
45°F
46°F
46°F
50°F
57°F
59°F
ระดับที่สบาย
61°F
50°F
61°F
61°F
64°F
68°F
68°F
จุดน้ำค้าง
46°F
45°F
32°F
37°F
36°F
63°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
250°ตะวันตก
29 mph
280°ตะวันตก
21 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
200°ใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
6
5
3
3
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
65%
32%
43%
35%
80%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
73%
44%
47%
44%
6%
6%
43%
ฝนตก
0.55 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Hamamatsu

อัพเดทล่าสุด: ส. 04 เม.ย. 2563, 3:10 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด