The Time Now > ญี่ปุ่น > Hamamatsu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Hamamatsu, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 5:36:29 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Nagoya Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
8817 กิโลเมตรจาก Hamamatsu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.24°F
73.4°F
6.84 mph 110° ตะวันออก
89%
29.92 "Hg
พฤ. 18 ก.ค. 2562, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:47 AM
7:02 PM
14:15
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:25 PM
4:46 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Hamamatsu

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ก.ค. 2562, 3:19 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
82°F
77°F
75°F
79°F
81°F
77°F
75°F
ระดับที่สบาย
75°F
90°F
81°F
75°F
82°F
88°F
79°F
75°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
191°ใต้
6 mph
195°ใต้
4 mph
11°เหนือ
7 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
4°เหนือ
4 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
1
3
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
72%
86%
91%
82%
75%
82%
87%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
38%
68%
61%
54%
51%
64%
55%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.53 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Hamamatsu

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ก.ค. 2562, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
พฤ. 18 ก.ค.
ศ. 19 ก.ค.
ส. 20 ก.ค.
อา. 21 ก.ค.
จ. 22 ก.ค.
อ. 23 ก.ค.
พ. 24 ก.ค.
พฤ. 25 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
81°F
82°F
84°F
82°F
86°F
88°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
77°F
77°F
75°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
84°F
88°F
91°F
90°F
88°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
161°ใต้
10 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
195°ใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
79%
77%
73%
76%
73%
61%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
81%
95%
99%
64%
59%
71%
62%
80%
ฝนตก
0.27 นิ้ว
0.83 นิ้ว
2.09 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.63 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 26 ก.ค.
ส. 27 ก.ค.
อา. 28 ก.ค.
จ. 29 ก.ค.
อ. 30 ก.ค.
พ. 31 ก.ค.
พฤ. 01 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
86°F
81°F
82°F
86°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
79°F
77°F
77°F
79°F
75°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
95°F
84°F
88°F
100°F
120°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
79°F
72°F
73°F
79°F
84°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
190°ใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
250°ตะวันตก
16 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
90°ตะวันออก
4 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
4
2
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
60%
85%
73%
74%
82%
82%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
79%
50%
63%
42%
51%
72%
70%
ฝนตก
0.66 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.31 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Hamamatsu

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ก.ค. 2562, 3:19 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด