The Time Now > ญี่ปุ่น > Chiba-shi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Chiba-shi, ญี่ปุ่น สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 22 มกราคม 2563 10:54:31 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tokyo Heliport

แดดออกเป็นบางส่วน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
8896 กิโลเมตรจาก Chiba-shi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
37.08°F
23°F
ไม่มีลม
49%
30.42 "Hg
พ. 22 ม.ค. 2563, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:46 AM
4:55 PM
10:9
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:20 AM
1:39 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Chiba-shi

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 9:15 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
41°F
36°F
36°F
48°F
50°F
46°F
46°F
ระดับที่สบาย
43°F
36°F
32°F
32°F
46°F
46°F
45°F
45°F
จุดน้ำค้าง
32°F
34°F
32°F
30°F
37°F
46°F
41°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
6°เหนือ
6 mph
2°เหนือ
6 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
1°เหนือ
6 mph
7°เหนือ
7 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
75%
79%
76%
65%
89%
81%
82%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
11 ไมล์
13 ไมล์
15 ไมล์
14 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
3%
7%
7%
64%
61%
11%
12%
ฝนตก
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.18 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Chiba-shi

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
50°F
54°F
45°F
41°F
45°F
48°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
36°F
45°F
39°F
39°F
39°F
45°F
45°F
ระดับที่สบาย
41°F
46°F
50°F
39°F
32°F
36°F
43°F
50°F
จุดน้ำค้าง
32°F
37°F
45°F
32°F
36°F
34°F
37°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
199°ใต้
7 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
10°เหนือ
12 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
65%
77%
62%
87%
73%
67%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
77%
46%
59%
90%
59%
57%
68%
ฝนตก
-
0.19 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.84 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.19 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
54°F
54°F
54°F
54°F
52°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
41°F
41°F
41°F
41°F
43°F
43°F
ระดับที่สบาย
55°F
37°F
43°F
45°F
43°F
48°F
50°F
จุดน้ำค้าง
46°F
37°F
25°F
36°F
18°F
18°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
100°ตะวันออก
ไม่มีลม
ไม่มีลม
3 mph
110°ตะวันออก
11 mph
290°ตะวันตก
8 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
6
3
1
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
75%
40%
65%
27%
24%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
99%
83%
6%
6%
4%
4%
72%
ฝนตก
3.61 นิ้ว
0.93 นิ้ว
-
-
-
-
0.31 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Chiba-shi

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 9:15 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด