The Time Now > จาเมกา > Port Maria > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Port Maria, จาเมกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 3:24:11 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kingston / Norman Manley

พายุฝนฟ้าคะนอง. แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
5365 กิโลเมตรจาก Port Maria
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
90.86°F
77°F
ไม่มีลม
84%
29.86 "Hg
พ. 23 ต.ค. 2562, 3:00 หลังเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:04 AM
5:40 PM
11:36
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:22 AM
2:34 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Port Maria

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 1:15 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
75°F
79°F
82°F
75°F
75°F
75°F
81°F
ระดับที่สบาย
77°F
75°F
82°F
88°F
77°F
75°F
75°F
84°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
72°F
70°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
95°ตะวันออก
6 mph
73°ตะวันออก
8 mph
84°ตะวันออก
11 mph
79°ตะวันออก
7 mph
107°ตะวันออก
6 mph
103°ตะวันออก
9 mph
101°ตะวันออก
12 mph
102°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
86%
76%
68%
83%
83%
88%
76%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
15%
34%
34%
11%
12%
14%
37%
ฝนตก
-
-
0.17 นิ้ว
0.25 นิ้ว
-
-
-
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Port Maria

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
81°F
81°F
82°F
82°F
84°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
95°F
95°F
97°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
77°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
80°ตะวันออก
11 mph
104°ตะวันออก
8 mph
109°ตะวันออก
10 mph
99°ตะวันออก
10 mph
109°ตะวันออก
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
78%
76%
77%
78%
79%
73%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
65%
58%
62%
52%
51%
55%
49%
48%
ฝนตก
0.42 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
พฤ. 07 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
91°F
95°F
95°F
95°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
77°F
73°F
79°F
77°F
77°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
100°ตะวันออก
4 mph
90°ตะวันออก
4 mph
90°ตะวันออก
4 mph
90°ตะวันออก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
1
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
74%
84%
83%
82%
80%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
58%
65%
55%
54%
63%
64%
59%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Port Maria

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 1:15 หลังเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด