The Time Now > จาเมกา > Mandeville > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mandeville, จาเมกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 28 มกราคม 2563 11:43:09 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Montego Bay / Sangster

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
5404 กิโลเมตรจาก Mandeville
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.71°F
68°F
3.11 mph 200° ใต้
74%
29.95 "Hg
อ. 28 ม.ค. 2563, 11:00 หลังเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:43 AM
6:02 PM
11:19
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:22 AM
9:21 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mandeville

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ม.ค. 2563, 7:18 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
64°F
75°F
66°F
64°F
68°F
79°F
63°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
77°F
66°F
64°F
68°F
81°F
63°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
63°F
61°F
61°F
59°F
61°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
15°เหนือ
4 mph
71°ตะวันออก
7 mph
180°ใต้
4 mph
171°ใต้
4 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
105°ตะวันออก
7 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
2
1
2
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
92%
64%
86%
89%
71%
55%
89%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
4 ไมล์
14 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
16 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
3%
6%
7%
4%
3%
8%
8%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mandeville

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ม.ค. 2563, 9:14 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
79°F
81°F
81°F
79°F
75°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
57°F
61°F
63°F
64°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
79°F
79°F
77°F
75°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
61°F
64°F
63°F
66°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
94°ตะวันออก
9 mph
104°ตะวันออก
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
72°ตะวันออก
16 mph
110°ตะวันออก
19 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
61%
60%
63%
67%
76%
63%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
4%
6%
40%
40%
8%
45%
ฝนตก
-
-
-
-
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
86°F
86°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
79°F
77°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
86°F
91°F
88°F
93°F
90°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
64°F
73°F
64°F
73°F
68°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
22 mph
110°ตะวันออก
10 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
110°ตะวันออก
11 mph
90°ตะวันออก
22 mph
100°ตะวันออก
25 mph
110°ตะวันออก
30 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
5
3
4
3
6
6
6
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
71%
49%
66%
59%
63%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
52%
6%
51%
44%
51%
47%
ฝนตก
-
0.1 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mandeville

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ม.ค. 2563, 7:18 หลังเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด