The Time Now > จาเมกา > Mandeville > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mandeville, จาเมกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 30 กันยายน 2563 12:19:09 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Montego Bay / Sangster

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
5404 กิโลเมตรจาก Mandeville
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
86.16°F
75.2°F
ไม่มีลม
84%
29.92 "Hg
พ. 30 ก.ย. 2563, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:00 AM
5:59 PM
11:59
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:02 PM
4:08 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mandeville

อัพเดทล่าสุด: อ. 29 ก.ย. 2563, 7:25 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
77°F
81°F
72°F
70°F
75°F
79°F
70°F
ระดับที่สบาย
70°F
79°F
86°F
70°F
70°F
77°F
82°F
68°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
68°F
66°F
66°F
68°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
94°ตะวันออก
8 mph
102°ตะวันออก
12 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
101°ตะวันออก
6 mph
95°ตะวันออก
7 mph
96°ตะวันออก
9 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
75%
64%
85%
85%
76%
70%
87%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
7 ไมล์
13 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mandeville

อัพเดทล่าสุด: อ. 29 ก.ย. 2563, 10:22 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
79°F
82°F
79°F
77°F
75°F
81°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
81°F
77°F
81°F
77°F
75°F
73°F
82°F
79°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
102°ตะวันออก
8 mph
97°ตะวันออก
9 mph
92°ตะวันออก
11 mph
100°ตะวันออก
10 mph
104°ตะวันออก
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
24 mph
110°ตะวันออก
20 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
3
4
6
5
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
79%
71%
76%
81%
86%
74%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
90%
97%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.2 นิ้ว
0.37 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
ส. 10 ต.ค.
อา. 11 ต.ค.
จ. 12 ต.ค.
อ. 13 ต.ค.
พ. 14 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
70°F
72°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
90°F
93°F
93°F
95°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
75°F
75°F
77°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
160°ใต้
8 mph
160°ใต้
9 mph
190°ใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
68%
65%
76%
73%
77%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
71%
39%
55%
96%
50%
49%
85%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.18 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mandeville

อัพเดทล่าสุด: อ. 29 ก.ย. 2563, 7:25 หลังเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด