The Time Now > จาเมกา > Lionel Town > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lionel Town, จาเมกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 14 สิงหาคม 2563 10:21:47 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kingston / Norman Manley

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
5386 กิโลเมตรจาก Lionel Town
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
99.91°F
77°F
26.1 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
70%
29.89 "Hg
ศ. 14 ส.ค. 2563, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:51 AM
6:35 PM
12:44
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:27 AM
2:57 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lionel Town

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 8:33 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
91°F
77°F
73°F
73°F
93°F
77°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
99°F
81°F
73°F
77°F
106°F
81°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
70°F
70°F
72°F
73°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
348°เหนือ
6 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
356°เหนือ
6 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
2
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
81%
87%
89%
51%
87%
86%
91%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
13 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
3%
3%
4%
71%
10%
7%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lionel Town

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 9:22 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
91°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
77°F
79°F
81°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
97°F
95°F
95°F
95°F
99°F
97°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
92°ตะวันออก
9 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
110°ตะวันออก
10 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
57%
63%
61%
61%
63%
59%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
79%
43%
83%
80%
7%
82%
46%
ฝนตก
-
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.14 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 22 ส.ค.
อา. 23 ส.ค.
จ. 24 ส.ค.
อ. 25 ส.ค.
พ. 26 ส.ค.
พฤ. 27 ส.ค.
ศ. 28 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
90°F
90°F
90°F
90°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
99°F
99°F
99°F
122°F
129°F
120°F
118°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
73°F
86°F
88°F
84°F
84°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
110°ตะวันออก
10 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
70°ตะวันออก
6 mph
80°ตะวันออก
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
58%
60%
93%
97%
83%
82%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
73%
18%
96%
95%
95%
55%
99%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
-
0.24 นิ้ว
1.75 นิ้ว
3.73 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.35 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lionel Town

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 8:33 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด