The Time Now > ไอวอรี่โคสต์ > Yamoussoukro > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Yamoussoukro, ไอวอรี่โคสต์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 มีนาคม 2562 5:36:11 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Yamoussoukro Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
596 กิโลเมตรจาก Yamoussoukro
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
74.68°F
71.6°F
ไม่มีลม
89%
29.83 "Hg
พ. 20 มี.ค. 2562, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:26 AM
6:32 PM
12:6
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:20 PM
5:03 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Yamoussoukro

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 มี.ค. 2562, 12:23 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
95°F
79°F
75°F
81°F
88°F
81°F
73°F
ระดับที่สบาย
75°F
104°F
82°F
73°F
84°F
97°F
84°F
72°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
70°F
72°F
73°F
72°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
260°ตะวันตก
6 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
181°ใต้
4 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
174°ใต้
5 mph
168°ใต้
4 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
45%
76%
90%
79%
59%
79%
93%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
19 ไมล์
20 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
12%
31%
45%
60%
54%
10%
52%
ฝนตก
-
-
0.4 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.35 นิ้ว
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Yamoussoukro

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 มี.ค. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พ. 20 มี.ค.
พฤ. 21 มี.ค.
ศ. 22 มี.ค.
ส. 23 มี.ค.
อา. 24 มี.ค.
จ. 25 มี.ค.
อ. 26 มี.ค.
พ. 27 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
88°F
93°F
91°F
93°F
91°F
93°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
102°F
95°F
100°F
99°F
97°F
100°F
99°F
99°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
185°ใต้
7 mph
195°ใต้
6 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
60%
51%
54%
59%
57%
44%
38%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
31%
60%
6%
39%
48%
34%
55%
52%
ฝนตก
0.41 นิ้ว
0.44 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 28 มี.ค.
ศ. 29 มี.ค.
ส. 30 มี.ค.
อา. 31 มี.ค.
จ. 01 เม.ย.
อ. 02 เม.ย.
พ. 03 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
95°F
95°F
97°F
97°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
79°F
77°F
77°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
100°F
100°F
111°F
124°F
124°F
122°F
122°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
77°F
82°F
82°F
82°F
81°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
170°ใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
200°ใต้
3 mph
190°ใต้
2 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
39%
55%
66%
66%
62%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
55%
54%
40%
52%
52%
52%
60%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Yamoussoukro

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 มี.ค. 2562, 12:23 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด