The Time Now > ไอวอรี่โคสต์ > Yamoussoukro > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Yamoussoukro, ไอวอรี่โคสต์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2562 6:07:41 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Yamoussoukro Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
596 กิโลเมตรจาก Yamoussoukro
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
95.18°F
75.2°F
4.35 mph 280° ตะวันตก
70%
29.89 "Hg
จ. 24 มิ.ย. 2562, 5:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:07 AM
6:38 PM
12:31
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
11:48 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Yamoussoukro

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 มิ.ย. 2562, 12:15 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
72°F
72°F
88°F
75°F
73°F
75°F
84°F
ระดับที่สบาย
73°F
68°F
72°F
95°F
75°F
70°F
75°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
70°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
183°ใต้
6 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
198°ใต้
9 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
95%
100%
61%
90%
93%
90%
70%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
51%
56%
43%
36%
37%
52%
62%
53%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Yamoussoukro

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 มิ.ย. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
อ. 25 มิ.ย.
พ. 26 มิ.ย.
พฤ. 27 มิ.ย.
ศ. 28 มิ.ย.
ส. 29 มิ.ย.
อา. 30 มิ.ย.
จ. 01 ก.ค.
อ. 02 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
84°F
86°F
84°F
84°F
81°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
72°F
72°F
73°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
91°F
88°F
90°F
88°F
88°F
86°F
91°F
86°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
73°F
72°F
72°F
77°F
75°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
198°ใต้
7 mph
201°ใต้
7 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
170°ใต้
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
74%
72%
72%
74%
89%
78%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
68%
82%
60%
68%
70%
72%
41%
60%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.47 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ก.ค.
พฤ. 04 ก.ค.
ศ. 05 ก.ค.
ส. 06 ก.ค.
อา. 07 ก.ค.
จ. 08 ก.ค.
อ. 09 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
84°F
88°F
88°F
88°F
86°F
90°F
91°F
จุดน้ำค้าง
68°F
73°F
73°F
72°F
72°F
75°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
170°ใต้
4 mph
190°ใต้
4 mph
190°ใต้
4 mph
200°ใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
76%
75%
74%
72%
80%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
54%
54%
59%
59%
58%
69%
84%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.69 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Yamoussoukro

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 มิ.ย. 2562, 12:15 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด