The Time Now > ไอวอรี่โคสต์ > Yamoussoukro > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Yamoussoukro, ไอวอรี่โคสต์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 12:27:10 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Yamoussoukro Airport

ฝน. ครึ้มฝน. อุ่น.
ระยะทาง
596 กิโลเมตรจาก Yamoussoukro
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
89.47°F
75.2°F
4.35 mph 260° ตะวันตก
79%
30.01 "Hg
พฤ. 24 ก.ย. 2563, 12:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:09 AM
6:15 PM
12:6
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:52 PM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Yamoussoukro

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
73°F
72°F
72°F
86°F
75°F
73°F
75°F
ระดับที่สบาย
95°F
72°F
68°F
70°F
93°F
75°F
72°F
77°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
70°F
72°F
73°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
191°ใต้
5 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
178°ใต้
6 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
257°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
93%
95%
98%
67%
90%
91%
86%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
84%
11%
33%
62%
45%
12%
29%
84%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Yamoussoukro

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 9:22 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
82°F
82°F
86°F
84°F
82°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
ระดับที่สบาย
93°F
90°F
86°F
86°F
91°F
88°F
90°F
84°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
193°ใต้
6 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
197°ใต้
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
74%
78%
77%
73%
77%
77%
82%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
97%
70%
99%
59%
81%
73%
58%
99%
ฝนตก
0.25 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.35 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
95°F
93°F
88°F
88°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
79°F
77°F
70°F
70°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
160°ใต้
1 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
75%
88%
83%
65%
64%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
80%
99%
96%
80%
66%
80%
ฝนตก
0.32 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.62 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.16 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Yamoussoukro

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด