The Time Now > ไอวอรี่โคสต์ > Yamoussoukro > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Yamoussoukro, ไอวอรี่โคสต์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 9:35:38 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Yamoussoukro Airport

พายุฝนฟ้าคะนอง. เมฆมากเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
596 กิโลเมตรจาก Yamoussoukro
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
74.68°F
71.6°F
ไม่มีลม
89%
29.89 "Hg
พ. 23 ต.ค. 2562, 8:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:07 AM
6:03 PM
11:56
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:39 AM
2:23 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Yamoussoukro

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 6:15 หลังเที่ยง GMT
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
72°F
88°F
77°F
72°F
72°F
84°F
75°F
ระดับที่สบาย
66°F
68°F
99°F
77°F
68°F
68°F
93°F
75°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
75°F
73°F
72°F
73°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
103°ตะวันออก
4 mph
168°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
99%
100%
65%
93%
96%
100%
75%
92%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
4 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
14 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
8%
40%
40%
34%
11%
28%
28%
ฝนตก
-
-
0.11 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.25 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Yamoussoukro

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 8:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
84°F
88°F
90°F
90°F
84°F
88°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
70°F
72°F
ระดับที่สบาย
97°F
91°F
93°F
97°F
95°F
90°F
90°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
72°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
196°ใต้
5 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
260°ตะวันตก
3 mph
70°ตะวันออก
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
77%
72%
65%
63%
66%
54%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
55%
55%
39%
45%
6%
45%
49%
57%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
พฤ. 07 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
90°F
100°F
99°F
99°F
95°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
68°F
79°F
77°F
79°F
75°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
90°ตะวันออก
2 mph
190°ใต้
1 mph
110°ตะวันออก
1 mph
200°ใต้
2 mph
180°ใต้
1 mph
180°ใต้
2 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
0
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
81%
77%
79%
70%
66%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
56%
67%
60%
63%
54%
54%
9%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Yamoussoukro

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 6:15 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด