The Time Now > ไอวอรี่โคสต์ > Yamoussoukro > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Yamoussoukro, ไอวอรี่โคสต์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 18 ธันวาคม 2561 3:37:54 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Yamoussoukro Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
596 กิโลเมตรจาก Yamoussoukro
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
94.17°F
71.6°F
4.35 mph 280° ตะวันตก
59%
29.89 "Hg
4.97 ไมล์
อ. 18 ธ.ค. 2561, 2:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:25 AM
6:09 PM
11:44
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:38 PM
2:20 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Yamoussoukro

อัพเดทล่าสุด: อ. 18 ธ.ค. 2561, 12:19 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
73°F
73°F
91°F
79°F
73°F
79°F
93°F
ระดับที่สบาย
79°F
72°F
73°F
97°F
81°F
73°F
82°F
99°F
จุดน้ำค้าง
66°F
70°F
70°F
68°F
70°F
72°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
185°ใต้
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
164°ใต้
6 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
92%
92%
48%
77%
89%
75%
45%
ทัศนวิสัย
24 ไมล์
8 ไมล์
4 ไมล์
20 ไมล์
17 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
24 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
12%
10%
9%
5%
7%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Yamoussoukro

อัพเดทล่าสุด: อ. 18 ธ.ค. 2561, 2:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
อ. 25 ธ.ค.
พ. 26 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
93°F
90°F
90°F
90°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
70°F
68°F
64°F
66°F
68°F
72°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
93°F
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
64°F
63°F
61°F
52°F
46°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
199°ใต้
6 mph
194°ใต้
5 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
ไม่มีลม
2 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
50%
43%
46%
42%
27%
23%
26%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
4%
5%
6%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 27 ธ.ค.
ศ. 28 ธ.ค.
ส. 29 ธ.ค.
อา. 30 ธ.ค.
จ. 31 ธ.ค.
อ. 01 ม.ค.
พ. 02 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
91°F
91°F
91°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
88°F
93°F
91°F
93°F
104°F
99°F
100°F
จุดน้ำค้าง
50°F
64°F
63°F
64°F
75°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
170°ใต้
2 mph
110°ตะวันออก
1 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
0
ความชื้นสัมพัทธ์
26%
44%
39%
44%
59%
49%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
37%
41%
42%
43%
43%
41%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Yamoussoukro

อัพเดทล่าสุด: อ. 18 ธ.ค. 2561, 12:19 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด