The Time Now > ไอวอรี่โคสต์ > Man > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Man, ไอวอรี่โคสต์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2562 5:33:52 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Yamoussoukro Airport

ครึ้มฝน. อ่อน.
ระยะทาง
731 กิโลเมตรจาก Man
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
73.76°F
73.4°F
4.35 mph 260° ตะวันตก
94%
29.92 "Hg
จ. 14 ต.ค. 2562, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:17 AM
6:15 PM
11:58
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:18 PM
5:58 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Man

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
84°F
72°F
68°F
75°F
84°F
70°F
66°F
ระดับที่สบาย
66°F
91°F
70°F
68°F
73°F
91°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
68°F
72°F
70°F
68°F
72°F
68°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
292°ตะวันตก
6 mph
91°ตะวันออก
4 mph
331°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
280°ตะวันตก
4 mph
260°ตะวันตก
6 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
358°เหนือ
4 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
63%
92%
96%
89%
57%
92%
99%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
17 ไมล์
8 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
60%
40%
11%
43%
10%
7%
31%
10%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Man

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
จ. 14 ต.ค.
อ. 15 ต.ค.
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
68°F
66°F
68°F
68°F
68°F
73°F
72°F
ระดับที่สบาย
86°F
84°F
88°F
88°F
90°F
86°F
86°F
84°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
77°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
260°ตะวันตก
6 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
250°ตะวันตก
5 mph
271°ตะวันตก
6 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
69%
71%
68%
65%
74%
93%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
73%
50%
58%
60%
7%
58%
63%
82%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.17 นิ้ว
-
0.18 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.69 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
86°F
91°F
88°F
88°F
93°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
72°F
79°F
73°F
73°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
160°ใต้
2 mph
200°ใต้
1 mph
260°ตะวันตก
2 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
0
1
0
1
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
81%
72%
92%
79%
75%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
81%
63%
80%
74%
67%
68%
85%
ฝนตก
0.61 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.47 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.98 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Man

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด