The Time Now > ไอวอรี่โคสต์ > Man > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Man, ไอวอรี่โคสต์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2562 12:52:04 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Yamoussoukro Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อน.
ระยะทาง
731 กิโลเมตรจาก Man
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
91.4°F
96.94°F
69.8°F
4.35 mph 260° ตะวันตก
49%
29.86 "Hg
อา. 08 ธ.ค. 2562, 12:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:30 AM
6:13 PM
11:43
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:32 PM
3:17 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Man

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 12:19 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
68°F
77°F
90°F
73°F
70°F
75°F
88°F
ระดับที่สบาย
73°F
68°F
79°F
91°F
73°F
70°F
77°F
91°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
70°F
64°F
66°F
66°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
250°ตะวันตก
2 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
248°ตะวันตก
4 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
195°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
91%
77%
45%
81%
93%
81%
54%
ทัศนวิสัย
19 ไมล์
11 ไมล์
4 ไมล์
22 ไมล์
16 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
21 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
11%
10%
9%
37%
34%
11%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Man

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
88°F
88°F
88°F
91°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
70°F
70°F
68°F
66°F
64°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
90°F
88°F
86°F
90°F
90°F
88°F
จุดน้ำค้าง
63°F
66°F
68°F
66°F
64°F
64°F
59°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
196°ใต้
4 mph
90°ตะวันออก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
52%
58%
52%
49%
48%
37%
27%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
59%
59%
5%
6%
41%
6%
6%
ฝนตก
-
0.06 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
91°F
93°F
97°F
97°F
97°F
จุดน้ำค้าง
48°F
43°F
61°F
63°F
68°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
80°ตะวันออก
4 mph
70°ตะวันออก
2 mph
20°เหนือ
1 mph
20°เหนือ
1 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
0
0
ความชื้นสัมพัทธ์
24%
18%
36%
40%
48%
44%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
4%
3%
5%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Man

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 12:19 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด