The Time Now > ไอวอรี่โคสต์ > Korhogo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Korhogo, ไอวอรี่โคสต์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 22 กันยายน 2563 5:42:04 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bouake Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
760 กิโลเมตรจาก Korhogo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
91.92°F
71.6°F
6.84 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
62%
29.92 "Hg
อ. 22 ก.ย. 2563, 5:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:11 AM
6:18 PM
12:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:01 AM
10:58 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Korhogo

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 12:18 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
72°F
72°F
82°F
75°F
72°F
75°F
84°F
ระดับที่สบาย
77°F
66°F
70°F
91°F
73°F
66°F
77°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
72°F
73°F
72°F
70°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
191°ใต้
6 mph
200°ใต้
7 mph
167°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
1
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
98%
100%
73%
92%
96%
86%
68%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
32%
32%
75%
42%
39%
8%
12%
ฝนตก
-
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.59 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Korhogo

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 3:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
88°F
82°F
82°F
84°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
93°F
86°F
86°F
90°F
91°F
100°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
68°F
66°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
195°ใต้
7 mph
172°ใต้
6 mph
200°ใต้
6 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
170°ใต้
4 mph
70°ตะวันออก
7 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
3
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
74%
65%
75%
76%
59%
52%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
53%
86%
46%
87%
6%
87%
91%
ฝนตก
0.78 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.21 นิ้ว
-
0.15 นิ้ว
0.21 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
91°F
90°F
86°F
90°F
91°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
64°F
72°F
72°F
75°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
200°ใต้
6 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
70°ตะวันออก
5 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
180°ใต้
3 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
68%
52%
64%
66%
73%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
91%
60%
99%
99%
99%
ฝนตก
0.39 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.68 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.91 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Korhogo

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 12:18 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด