The Time Now > ไอวอรี่โคสต์ > Korhogo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Korhogo, ไอวอรี่โคสต์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 18 ธันวาคม 2561 2:55:00 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bouake Airport

โปร่ง. ร้อน.
ระยะทาง
760 กิโลเมตรจาก Korhogo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
88.25°F
57.2°F
4.35 mph 320° ตะวันตกเฉียงเหนือ
33%
29.95 "Hg
4.97 ไมล์
อ. 18 ธ.ค. 2561, 2:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:31 AM
6:06 PM
11:35
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:38 PM
2:23 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Korhogo

อัพเดทล่าสุด: อ. 18 ธ.ค. 2561, 12:19 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
64°F
63°F
93°F
75°F
66°F
79°F
93°F
ระดับที่สบาย
77°F
64°F
63°F
91°F
77°F
66°F
79°F
90°F
จุดน้ำค้าง
46°F
46°F
50°F
50°F
50°F
52°F
59°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
21°เหนือ
4 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
190°ใต้
6 mph
93°ตะวันออก
5 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
191°ใต้
8 mph
72°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
2
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
55%
65%
22%
42%
61%
50%
18%
ทัศนวิสัย
47 ไมล์
42 ไมล์
37 ไมล์
45 ไมล์
44 ไมล์
42 ไมล์
33 ไมล์
44 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Korhogo

อัพเดทล่าสุด: อ. 18 ธ.ค. 2561, 2:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
อ. 25 ธ.ค.
พ. 26 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
93°F
91°F
91°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
63°F
59°F
57°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
86°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
50°F
46°F
37°F
36°F
36°F
19°F
19°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
111°ตะวันออก
7 mph
82°ตะวันออก
7 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
25%
21%
16%
15%
16%
8%
7%
8%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
0%
1%
1%
1%
2%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 27 ธ.ค.
ศ. 28 ธ.ค.
ส. 29 ธ.ค.
อา. 30 ธ.ค.
จ. 31 ธ.ค.
อ. 01 ม.ค.
พ. 02 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
90°F
91°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
86°F
86°F
91°F
90°F
88°F
จุดน้ำค้าง
21°F
27°F
28°F
45°F
59°F
46°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
70°ตะวันออก
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
8%
9%
10%
21%
33%
21%
11%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
2%
3%
5%
5%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Korhogo

อัพเดทล่าสุด: อ. 18 ธ.ค. 2561, 12:19 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด