The Time Now > ไอวอรี่โคสต์ > Issia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Issia, ไอวอรี่โคสต์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 07 กรกฎาคม 2563 12:12:44 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Yamoussoukro Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
639 กิโลเมตรจาก Issia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
68.38°F
73.4°F
ไม่มีลม
100%
29.92 "Hg
จ. 06 ก.ค. 2563, 11:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:15 AM
6:45 PM
12:30
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:11 PM
7:19 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Issia

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 7:31 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
70°F
82°F
73°F
72°F
73°F
79°F
75°F
ระดับที่สบาย
66°F
70°F
88°F
73°F
70°F
73°F
82°F
77°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
72°F
70°F
70°F
70°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
188°ใต้
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
95%
69%
88%
92%
85%
75%
85%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
4 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
11%
11%
11%
42%
10%
25%
12%
ฝนตก
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Issia

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 9:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
79°F
81°F
84°F
81°F
81°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
72°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
86°F
81°F
81°F
86°F
81°F
84°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
70°F
72°F
70°F
73°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
202°ใต้
4 mph
160°ใต้
4 mph
190°ใต้
4 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
77%
76%
72%
76%
85%
61%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
55%
88%
81%
69%
95%
58%
6%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
66°F
61°F
75°F
70°F
72°F
75°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
250°ตะวันตก
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
200°ใต้
5 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
3
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
55%
88%
73%
76%
88%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
53%
51%
83%
74%
52%
93%
66%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Issia

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 7:31 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด