The Time Now > ไอวอรี่โคสต์ > Divo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Divo, ไอวอรี่โคสต์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2564 12:42:17 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Yamoussoukro Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
548 กิโลเมตรจาก Divo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
73.76°F
73.4°F
ไม่มีลม
94%
29.92 "Hg
4.97 ไมล์
อา. 16 พ.ค. 2564, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:06 AM
6:29 PM
12:23
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:54 AM
9:42 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Divo

อัพเดทล่าสุด: อา. 16 พ.ค. 2564, 12:31 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
90°F
77°F
73°F
75°F
84°F
75°F
72°F
ระดับที่สบาย
88°F
102°F
79°F
70°F
77°F
91°F
77°F
66°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
180°ใต้
4 mph
200°ใต้
4 mph
268°ตะวันตก
6 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
194°ใต้
6 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
60%
90%
99%
87%
67%
90%
98%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
15 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
14 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
38%
31%
35%
50%
43%
31%
37%
ฝนตก
-
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-

การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Divo

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 พ.ค. 2564, 9:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
อา. 16 พ.ค.
จ. 17 พ.ค.
อ. 18 พ.ค.
พ. 19 พ.ค.
พฤ. 20 พ.ค.
ศ. 21 พ.ค.
ส. 22 พ.ค.
อา. 23 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
84°F
88°F
91°F
88°F
91°F
91°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
97°F
88°F
93°F
97°F
95°F
97°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
68°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
160°ใต้
4 mph
190°ใต้
4 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
72%
71%
59%
68%
49%
56%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
91%
96%
51%
45%
51%
43%
45%
47%
ฝนตก
0.1 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 24 พ.ค.
อ. 25 พ.ค.
พ. 26 พ.ค.
พฤ. 27 พ.ค.
ศ. 28 พ.ค.
ส. 29 พ.ค.
อา. 30 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
90°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
95°F
100°F
106°F
90°F
118°F
115°F
122°F
จุดน้ำค้าง
72°F
77°F
79°F
64°F
84°F
82°F
86°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
190°ใต้
4 mph
160°ใต้
4 mph
180°ใต้
4 mph
180°ใต้
3 mph
170°ใต้
3 mph
180°ใต้
4 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
69%
77%
47%
87%
80%
87%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
80%
49%
99%
99%
99%
99%
ฝนตก
-
0.19 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.31 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Divo

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 พ.ค. 2564, 6:22 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด