The Time Now > ไอวอรี่โคสต์ > Dabou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dabou, ไอวอรี่โคสต์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 22 มกราคม 2563 2:33:31 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Abidjan Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
477 กิโลเมตรจาก Dabou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
92.41°F
78.8°F
4.35 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
89%
29.86 "Hg
4.97 ไมล์
พ. 22 ม.ค. 2563, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:32 AM
6:24 PM
11:52
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:26 AM
3:35 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dabou

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 12:15 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
88°F
81°F
79°F
79°F
88°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
79°F
99°F
88°F
84°F
82°F
100°F
90°F
86°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
185°ใต้
9 mph
188°ใต้
6 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
195°ใต้
6 mph
195°ใต้
5 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
97%
67%
86%
90%
93%
66%
86%
92%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
13 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
6%
4%
10%
12%
10%
7%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dabou

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
86°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
79°F
79°F
77°F
77°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
97°F
97°F
97°F
95°F
95°F
91°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
195°ใต้
9 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
199°ใต้
9 mph
190°ใต้
8 mph
194°ใต้
7 mph
190°ใต้
10 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
69%
69%
68%
66%
71%
70%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
57%
57%
53%
59%
39%
7%
ฝนตก
-
-
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
91°F
95°F
97°F
97°F
97°F
95°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
180°ใต้
8 mph
190°ใต้
7 mph
160°ใต้
7 mph
190°ใต้
7 mph
190°ใต้
9 mph
200°ใต้
11 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
69%
72%
71%
72%
71%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
51%
59%
48%
6%
5%
50%
52%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dabou

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 12:15 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด