The Time Now > ไอวอรี่โคสต์ > Abengourou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Abengourou, ไอวอรี่โคสต์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 07 กรกฎาคม 2563 12:11:47 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Abidjan Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
524 กิโลเมตรจาก Abengourou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.95°F
75.2°F
7.46 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
94%
29.92 "Hg
จ. 06 ก.ค. 2563, 11:30 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:03 AM
6:33 PM
12:30
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:59 PM
7:07 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Abengourou

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 7:31 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
75°F
81°F
75°F
70°F
70°F
82°F
73°F
ระดับที่สบาย
68°F
75°F
86°F
73°F
66°F
70°F
90°F
70°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
72°F
73°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
199°ใต้
7 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
194°ใต้
4 mph
186°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
86%
76%
93%
96%
100%
73%
93%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
5 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
12 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
26%
38%
38%
12%
54%
36%
12%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Abengourou

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 9:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
79°F
82°F
81°F
77°F
81°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
81°F
86°F
82°F
81°F
82°F
81°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
75°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
202°ใต้
7 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
200°ใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
2
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
77%
81%
75%
80%
92%
68%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
52%
61%
91%
68%
95%
99%
58%
58%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
66°F
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
86°F
82°F
84°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
75°F
68°F
72°F
77°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
250°ตะวันตก
3 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
65%
89%
69%
75%
91%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
58%
59%
99%
60%
83%
99%
65%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Abengourou

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 7:31 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด