The Time Now > อิตาลี > Torino > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Torino, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 8:05:11 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Torino / Bric Della Croce

เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็น.
ระยะทาง
3153 กิโลเมตรจาก Torino
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
57.2°F
57.2°F
1.86 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
100%
30.18 "Hg
4.35 ไมล์
พ. 23 ต.ค. 2562, 6:55 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:53 AM
6:33 PM
10:40
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:23 AM
3:52 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Torino

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
68°F
63°F
61°F
57°F
61°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
57°F
68°F
63°F
61°F
57°F
61°F
57°F
59°F
จุดน้ำค้าง
57°F
63°F
61°F
59°F
57°F
59°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
189°ใต้
4 mph
13°เหนือ
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
356°เหนือ
7 mph
21°เหนือ
6 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
87%
94%
96%
99%
98%
97%
98%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
33%
63%
63%
70%
69%
66%
58%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.57 นิ้ว
0.47 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.24 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Torino

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
61°F
70°F
70°F
68°F
66°F
68°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
57°F
57°F
54°F
52°F
52°F
52°F
48°F
ระดับที่สบาย
66°F
59°F
68°F
66°F
66°F
66°F
68°F
50°F
จุดน้ำค้าง
63°F
59°F
63°F
61°F
59°F
59°F
55°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
197°ใต้
3 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
167°ใต้
4 mph
70°ตะวันออก
1 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
1
1
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
98%
84%
79%
78%
81%
65%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
71%
99%
53%
2%
6%
5%
45%
56%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
1.92 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
-
0.08 นิ้ว
0.15 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
54°F
59°F
50°F
48°F
50°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
43°F
46°F
43°F
37°F
43°F
46°F
ระดับที่สบาย
55°F
50°F
59°F
48°F
43°F
45°F
46°F
จุดน้ำค้าง
36°F
37°F
46°F
28°F
41°F
46°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
12 mph
10°เหนือ
6 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
0
3
3
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
65%
64%
39%
76%
92%
86%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
52%
48%
89%
94%
87%
ฝนตก
-
-
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.61 นิ้ว
1.92 นิ้ว
0.6 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Torino

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด