The Time Now > อิตาลี > Torino > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Torino, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 6:15:25 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Torino / Bric Della Croce

แดดออก. เย็น.
ระยะทาง
3153 กิโลเมตรจาก Torino
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
50°F
44.91°F
6.8°F
13.67 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
17%
30.04 "Hg
10 ไมล์
พ. 19 ก.พ. 2563, 4:55 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:24 AM
6:02 PM
10:38
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:58 AM
1:51 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Torino

อัพเดทล่าสุด: พ. 19 ก.พ. 2563, 1:18 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
48°F
37°F
37°F
54°F
43°F
34°F
34°F
57°F
ระดับที่สบาย
45°F
34°F
34°F
52°F
41°F
32°F
30°F
57°F
จุดน้ำค้าง
30°F
32°F
32°F
36°F
36°F
32°F
32°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
280°ตะวันตก
4 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
73°ตะวันออก
4 mph
101°ตะวันออก
5 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
75%
79%
51%
74%
93%
99%
47%
ทัศนวิสัย
17 ไมล์
17 ไมล์
13 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
2%
2%
3%
3%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Torino

อัพเดทล่าสุด: พ. 19 ก.พ. 2563, 3:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พฤ. 20 ก.พ.
ศ. 21 ก.พ.
ส. 22 ก.พ.
อา. 23 ก.พ.
จ. 24 ก.พ.
อ. 25 ก.พ.
พ. 26 ก.พ.
พฤ. 27 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
57°F
55°F
59°F
64°F
61°F
57°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
34°F
36°F
34°F
37°F
52°F
45°F
41°F
ระดับที่สบาย
50°F
54°F
54°F
55°F
61°F
61°F
52°F
59°F
จุดน้ำค้าง
36°F
37°F
39°F
43°F
46°F
48°F
10°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
73°ตะวันออก
4 mph
178°ใต้
4 mph
110°ตะวันออก
4 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
184°ใต้
2 mph
90°ตะวันออก
11 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
52%
59%
62%
56%
61%
15%
19%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
4%
1%
6%
6%
5%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 28 ก.พ.
ส. 29 ก.พ.
อา. 01 มี.ค.
จ. 02 มี.ค.
อ. 03 มี.ค.
พ. 04 มี.ค.
พฤ. 05 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
59°F
59°F
59°F
59°F
55°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
39°F
43°F
43°F
43°F
48°F
46°F
ระดับที่สบาย
57°F
57°F
59°F
59°F
59°F
48°F
57°F
จุดน้ำค้าง
27°F
32°F
45°F
41°F
43°F
45°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
90°ตะวันออก
3 mph
20°เหนือ
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
20°เหนือ
2 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
36%
60%
51%
57%
83%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
6%
6%
6%
75%
59%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.29 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Torino

อัพเดทล่าสุด: พ. 19 ก.พ. 2563, 1:18 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด