The Time Now > อิตาลี > Torino > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Torino, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 9:29:46 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Torino / Bric Della Croce

หิมะ. หมอกน้ำแข็ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3153 กิโลเมตรจาก Torino
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
30.2°F
30.2°F
30.2°F
1.86 mph 350° เหนือ
100%
29.21 "Hg
0.12 ไมล์
ศ. 13 ธ.ค. 2562, 8:55 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:59 AM
4:47 PM
8:48
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:03 PM
9:04 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Torino

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
39°F
37°F
37°F
34°F
46°F
39°F
36°F
32°F
ระดับที่สบาย
36°F
32°F
34°F
32°F
45°F
37°F
32°F
30°F
จุดน้ำค้าง
36°F
32°F
32°F
32°F
39°F
36°F
34°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
276°ตะวันตก
5 mph
290°ตะวันตก
4 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
72°ตะวันออก
4 mph
14°เหนือ
4 mph
4°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
78%
74%
92%
76%
87%
91%
95%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
9 ไมล์
15 ไมล์
11 ไมล์
13 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
1%
49%
1%
2%
3%
3%
2%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Torino

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
39°F
46°F
45°F
43°F
45°F
48°F
52°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
34°F
32°F
37°F
41°F
45°F
43°F
43°F
ระดับที่สบาย
34°F
43°F
41°F
41°F
43°F
45°F
48°F
48°F
จุดน้ำค้าง
36°F
39°F
37°F
39°F
43°F
46°F
46°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
285°ตะวันตก
4 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
170°ใต้
3 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
260°ตะวันตก
1 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
1
2
1
0
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
78%
82%
88%
98%
99%
91%
93%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
68%
2%
3%
70%
94%
83%
90%
78%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.26 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
พฤ. 26 ธ.ค.
ศ. 27 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
48°F
45°F
45°F
46°F
45°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
37°F
32°F
32°F
37°F
37°F
37°F
ระดับที่สบาย
50°F
48°F
45°F
45°F
43°F
39°F
43°F
จุดน้ำค้าง
43°F
34°F
39°F
43°F
45°F
43°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
100°ตะวันออก
1 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
260°ตะวันตก
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
190°ใต้
10 mph
160°ใต้
6 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
0
1
1
1
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
58%
84%
88%
92%
93%
94%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
59%
6%
6%
58%
75%
75%
77%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.59 นิ้ว
0.54 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Torino

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด