The Time Now > อิตาลี > Taranto > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Taranto, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 24 มกราคม 2563 5:38:17 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Marina Di Ginosa

โปร่ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3002 กิโลเมตรจาก Taranto
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
39.2°F
33.55°F
37.4°F
7.46 mph 300° ตะวันตกเฉียงเหนือ
93%
30.33 "Hg
10 ไมล์
ศ. 24 ม.ค. 2563, 4:55 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:08 AM
4:57 PM
9:49
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:06 AM
3:34 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Taranto

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 1:17 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
41°F
55°F
54°F
52°F
48°F
57°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
39°F
52°F
50°F
48°F
46°F
55°F
52°F
52°F
จุดน้ำค้าง
39°F
45°F
48°F
48°F
46°F
46°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
87°ตะวันออก
11 mph
161°ใต้
16 mph
158°ใต้
10 mph
173°ใต้
4 mph
268°ตะวันตก
7 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
159°ใต้
6 mph
172°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
3
4
3
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
71%
81%
89%
94%
71%
96%
94%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
5%
7%
4%
2%
4%
6%
8%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Taranto

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
57°F
55°F
57°F
57°F
57°F
61°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
48°F
50°F
46°F
45°F
46°F
50°F
46°F
ระดับที่สบาย
50°F
54°F
54°F
52°F
54°F
54°F
61°F
55°F
จุดน้ำค้าง
45°F
48°F
50°F
46°F
48°F
50°F
50°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
173°ใต้
5 mph
199°ใต้
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
190°ใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
75%
84%
72%
75%
80%
68%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
3%
42%
58%
3%
6%
44%
49%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
57°F
59°F
63°F
61°F
61°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
46°F
45°F
46°F
46°F
46°F
46°F
ระดับที่สบาย
57°F
54°F
59°F
63°F
61°F
61°F
54°F
จุดน้ำค้าง
39°F
45°F
45°F
48°F
46°F
48°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
340°เหนือ
ไม่มีลม
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
90°ตะวันออก
3 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
2
4
4
1
1
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
61%
58%
59%
60%
65%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
5%
6%
6%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Taranto

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 1:17 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด