The Time Now > อิตาลี > Salerno > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Salerno, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 6:43:11 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Naples / Capodichino

เมฆมากเป็นบางส่วน. เย็น.
ระยะทาง
2963 กิโลเมตรจาก Salerno
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
50.38°F
50°F
9.94 mph 270° ตะวันตก
88%
29.95 "Hg
พ. 29 ม.ค. 2563, 6:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:15 AM
5:13 PM
9:58
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:25 AM
8:41 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Salerno

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 1:18 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
55°F
48°F
45°F
45°F
55°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
52°F
52°F
48°F
41°F
41°F
54°F
46°F
46°F
จุดน้ำค้าง
46°F
45°F
45°F
43°F
43°F
45°F
45°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
266°ตะวันตก
9 mph
270°ตะวันตก
2 mph
344°เหนือ
5 mph
74°ตะวันออก
5 mph
106°ตะวันออก
6 mph
184°ใต้
5 mph
172°ใต้
4 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
69%
87%
95%
93%
66%
87%
92%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
10 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
43%
43%
31%
39%
4%
10%
11%
41%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Salerno

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
55°F
55°F
55°F
61°F
57°F
61°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
45°F
46°F
50°F
48°F
45°F
50°F
48°F
ระดับที่สบาย
52°F
52°F
54°F
54°F
59°F
55°F
59°F
52°F
จุดน้ำค้าง
45°F
45°F
46°F
50°F
48°F
46°F
52°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
266°ตะวันตก
6 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
112°ตะวันออก
4 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
170°ใต้
12 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
2
1
1
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
69%
77%
84%
67%
74%
76%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
53%
6%
59%
54%
57%
5%
6%
50%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
50°F
52°F
57°F
57°F
57°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
37°F
45°F
50°F
52°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
52°F
50°F
50°F
57°F
57°F
57°F
55°F
จุดน้ำค้าง
37°F
25°F
43°F
43°F
46°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
280°ตะวันตก
2 mph
340°เหนือ
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
170°ใต้
2 mph
280°ตะวันตก
11 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
1
3
1
2
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
35%
72%
60%
67%
69%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
73%
40%
57%
64%
62%
58%
6%
ฝนตก
0.23 นิ้ว
0 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Salerno

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 1:18 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด