The Time Now > อิตาลี > Salerno > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Salerno, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2562 3:24:54 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Naples / Capodichino

พายุฝนฟ้าคะนอง. เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็น.
ระยะทาง
2963 กิโลเมตรจาก Salerno
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
51.8°F
49.37°F
50°F
6.84 mph 40° ตะวันออกเฉียงเหนือ
94%
29 "Hg
4.35 ไมล์
พ. 13 พ.ย. 2562, 2:50 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:43 AM
4:46 PM
10:3
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:04 PM
6:17 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Salerno

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
61°F
54°F
52°F
52°F
59°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
57°F
61°F
54°F
50°F
50°F
59°F
54°F
54°F
จุดน้ำค้าง
54°F
50°F
48°F
48°F
50°F
50°F
50°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
253°ตะวันตก
4 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
112°ตะวันออก
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
96°ตะวันออก
6 mph
112°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
70%
79%
87%
93%
75%
84%
87%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
68%
69%
12%
66%
70%
70%
46%
66%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
0.13 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Salerno

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
59°F
61°F
66°F
61°F
59°F
61°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
52°F
55°F
57°F
52°F
52°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
57°F
57°F
61°F
64°F
54°F
55°F
59°F
57°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
54°F
54°F
48°F
46°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
112°ตะวันออก
10 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
194°ใต้
8 mph
160°ใต้
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
1
3
3
3
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
77%
78%
67%
80%
68%
71%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
90%
99%
40%
64%
96%
68%
84%
77%
ฝนตก
0.43 นิ้ว
0.61 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.68 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.27 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
61°F
64°F
64°F
64°F
64°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
52°F
52°F
54°F
57°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
64°F
64°F
64°F
64°F
63°F
จุดน้ำค้าง
48°F
46°F
54°F
55°F
57°F
50°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
160°ใต้
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
170°ใต้
15 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
200°ใต้
6 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
4
3
4
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
62%
67%
74%
75%
63%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
64%
64%
67%
59%
52%
58%
56%
ฝนตก
0.21 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Salerno

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด