The Time Now > อิตาลี > Salerno > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Salerno, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 19 กันยายน 2562 2:22:07 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Naples / Capodichino

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
2963 กิโลเมตรจาก Salerno
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
72.46°F
64.4°F
ไม่มีลม
78%
30.01 "Hg
10 ไมล์
พฤ. 19 ก.ย. 2562, 1:50 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:44 AM
7:05 PM
12:21
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:30 PM
10:31 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Salerno

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ก.ย. 2562, 8:17 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
64°F
79°F
72°F
68°F
66°F
75°F
66°F
ระดับที่สบาย
66°F
64°F
79°F
72°F
68°F
66°F
77°F
66°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
64°F
63°F
61°F
57°F
55°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
89°ตะวันออก
5 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
187°ใต้
6 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
91%
61%
78%
80%
70%
50%
57%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
3 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
8%
10%
40%
36%
10%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Salerno

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ก.ย. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พฤ. 19 ก.ย.
ศ. 20 ก.ย.
ส. 21 ก.ย.
อา. 22 ก.ย.
จ. 23 ก.ย.
อ. 24 ก.ย.
พ. 25 ก.ย.
พฤ. 26 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
75°F
77°F
77°F
79°F
75°F
79°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
59°F
63°F
66°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
64°F
55°F
57°F
63°F
64°F
48°F
45°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
158°ใต้
7 mph
197°ใต้
5 mph
350°เหนือ
5 mph
200°ใต้
6 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
51%
53%
65%
67%
40%
32%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
51%
3%
50%
51%
4%
2%
3%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 27 ก.ย.
ส. 28 ก.ย.
อา. 29 ก.ย.
จ. 30 ก.ย.
อ. 01 ต.ค.
พ. 02 ต.ค.
พฤ. 03 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
77°F
77°F
73°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
68°F
68°F
66°F
63°F
64°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
79°F
79°F
75°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
61°F
66°F
66°F
66°F
59°F
55°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
180°ใต้
6 mph
180°ใต้
10 mph
160°ใต้
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
270°ตะวันตก
6 mph
190°ใต้
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
71%
69%
70%
66%
55%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
5%
5%
73%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
0.37 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Salerno

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ก.ย. 2562, 8:17 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด