The Time Now > อิตาลี > โรม > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โรม, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 20 เมษายน 2564 3:17:35 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rome / Ciampino

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
3001 กิโลเมตรจาก โรม
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
46.4°F
46.4°F
42.8°F
0.62 mph 170° ใต้
87%
30.01 "Hg
10 ไมล์
อ. 20 เม.ย. 2564, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:24 AM
7:54 PM
13:30
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:04 AM
2:05 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 2:29 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
39°F
63°F
50°F
43°F
41°F
63°F
54°F
48°F
ระดับที่สบาย
36°F
63°F
48°F
39°F
37°F
63°F
52°F
46°F
จุดน้ำค้าง
41°F
43°F
45°F
39°F
43°F
45°F
45°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
258°ตะวันตก
4 mph
258°ตะวันตก
5 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
69°ตะวันออก
11 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
50%
81%
87%
100%
50%
74%
82%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
16 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
6%
4%
1%
5%
7%
10%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 เม.ย. 2564, 11:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
อา. 25 เม.ย.
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
63°F
63°F
68°F
68°F
68°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
41°F
48°F
50°F
46°F
50°F
52°F
54°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
61°F
66°F
66°F
68°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
45°F
45°F
50°F
50°F
50°F
48°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
252°ตะวันตก
9 mph
194°ใต้
8 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
252°ตะวันตก
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
190°ใต้
2 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
53%
68%
58%
55%
48%
44%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
64%
61%
3%
6%
6%
5%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
อา. 02 พ.ค.
จ. 03 พ.ค.
อ. 04 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
72°F
73°F
73°F
75°F
77°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
50°F
52°F
54°F
54°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
68°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
81°F
จุดน้ำค้าง
55°F
57°F
59°F
57°F
57°F
54°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
270°ตะวันตก
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
160°ใต้
11 mph
190°ใต้
9 mph
250°ตะวันตก
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
60%
60%
58%
55%
46%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
60%
9%
43%
6%
5%
5%
4%
ฝนตก
0.21 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 2:29 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด