The Time Now > อิตาลี > โรม > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โรม, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 2:15:16 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rome / Ciampino

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
3001 กิโลเมตรจาก โรม
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
76.53°F
66.2°F
5.59 mph 200° ใต้
74%
29.68 "Hg
พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 1:50 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:36 AM
8:49 PM
15:13
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:32 AM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 8:23 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
77°F
82°F
75°F
70°F
77°F
82°F
68°F
ระดับที่สบาย
72°F
79°F
82°F
77°F
70°F
79°F
82°F
68°F
จุดน้ำค้าง
64°F
63°F
61°F
64°F
64°F
63°F
57°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
183°ใต้
4 mph
183°ใต้
6 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
284°ตะวันตก
4 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
4
4
2
1
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
59%
48%
72%
85%
59%
44%
70%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
11 ไมล์
16 ไมล์
13 ไมล์
10 ไมล์
14 ไมล์
27 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
79%
66%
60%
50%
26%
41%
49%
53%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 9:32 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พฤ. 29 มิ.ย.
ศ. 30 มิ.ย.
ส. 01 ก.ค.
อา. 02 ก.ค.
จ. 03 ก.ค.
อ. 04 ก.ค.
พ. 05 ก.ค.
พฤ. 06 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
77°F
81°F
86°F
90°F
91°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
66°F
63°F
61°F
61°F
63°F
63°F
70°F
ระดับที่สบาย
82°F
79°F
77°F
79°F
84°F
88°F
86°F
91°F
จุดน้ำค้าง
61°F
57°F
57°F
57°F
57°F
61°F
52°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
250°ตะวันตก
9 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
284°ตะวันตก
9 mph
194°ใต้
9 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
250°ตะวันตก
3 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
51%
51%
47%
41%
40%
28%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
79%
62%
64%
63%
63%
53%
0%
0%
ฝนตก
-
-
0.16 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 07 ก.ค.
ส. 08 ก.ค.
อา. 09 ก.ค.
จ. 10 ก.ค.
อ. 11 ก.ค.
พ. 12 ก.ค.
พฤ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
91°F
91°F
88°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
68°F
68°F
70°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
93°F
99°F
100°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
63°F
64°F
64°F
59°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
170°ใต้
12 mph
160°ใต้
9 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
0
1
1
3
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
54%
52%
53%
53%
45%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 8:23 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด