The Time Now > อิตาลี > โรม > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โรม, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 6:43:43 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rome Urbe Airport

เมฆกระจาย. เย็น.
ระยะทาง
3001 กิโลเมตรจาก โรม
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
55.4°F
52.61°F
46.4°F
9.94 mph 190° ใต้
72%
30.07 "Hg
พฤ. 18 ม.ค. 2561, 4:50 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:34 AM
5:07 PM
9:33
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:19 AM
6:33 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ม.ค. 2561, 1:07 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
50°F
48°F
50°F
55°F
52°F
43°F
41°F
55°F
ระดับที่สบาย
46°F
46°F
46°F
54°F
48°F
41°F
37°F
54°F
จุดน้ำค้าง
45°F
46°F
48°F
48°F
48°F
43°F
39°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
170°ใต้
6 mph
195°ใต้
9 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
173°ใต้
3 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
199°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
91%
90%
78%
88%
100%
91%
48%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
10%
21%
21%
35%
10%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ม.ค. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
ศ. 19 ม.ค.
ส. 20 ม.ค.
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
55°F
55°F
57°F
59°F
61°F
59°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
41°F
37°F
36°F
39°F
34°F
32°F
34°F
ระดับที่สบาย
52°F
50°F
50°F
52°F
55°F
61°F
59°F
59°F
จุดน้ำค้าง
48°F
36°F
32°F
36°F
37°F
45°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
144°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
22°เหนือ
6 mph
45°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
270°ตะวันตก
2 mph
270°ตะวันตก
2 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
53%
42%
52%
50%
47%
55%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
27%
21%
32%
0%
0%
3%
5%
34%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
พฤ. 01 ก.พ.
ศ. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
54°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
41°F
48°F
48°F
48°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
59°F
54°F
54°F
54°F
55°F
55°F
55°F
จุดน้ำค้าง
45°F
45°F
45°F
46°F
45°F
45°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
180°ใต้
4 mph
270°ตะวันตก
5 mph
290°ตะวันตก
5 mph
200°ใต้
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
67%
59%
64%
63%
60%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
36%
6%
4%
6%
6%
5%
3%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ม.ค. 2561, 1:07 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด