The Time Now > อิตาลี > โรม > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โรม, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 4:53:48 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rome Urbe Airport

แดดออก. เย็นสดชื่น.
ระยะทาง
3001 กิโลเมตรจาก โรม
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
59°F
57.36°F
41°F
8.7 mph 250° ตะวันตก
51%
30.24 "Hg
10 ไมล์
พ. 20 ก.พ. 2562, 3:50 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:59 AM
5:48 PM
10:49
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:57 PM
7:43 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 1:16 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
37°F
36°F
59°F
45°F
39°F
37°F
61°F
ระดับที่สบาย
41°F
32°F
32°F
57°F
43°F
36°F
32°F
61°F
จุดน้ำค้าง
39°F
36°F
34°F
41°F
41°F
37°F
37°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
10°เหนือ
6 mph
1°เหนือ
7 mph
275°ตะวันตก
5 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
347°เหนือ
7 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
92%
95%
52%
87%
90%
99%
51%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
16 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
1%
1%
1%
1%
2%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
61°F
54°F
54°F
52°F
64°F
66°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
37°F
36°F
32°F
32°F
37°F
41°F
46°F
ระดับที่สบาย
55°F
57°F
46°F
48°F
45°F
64°F
66°F
63°F
จุดน้ำค้าง
41°F
43°F
18°F
19°F
23°F
36°F
34°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
275°ตะวันตก
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
18°เหนือ
10 mph
18°เหนือ
12 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
4
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
55%
24%
26%
34%
36%
29%
37%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
1%
1%
2%
3%
3%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
พฤ. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
55°F
57°F
50°F
50°F
50°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
45°F
41°F
37°F
43°F
43°F
43°F
ระดับที่สบาย
59°F
55°F
54°F
48°F
48°F
46°F
48°F
จุดน้ำค้าง
45°F
46°F
32°F
28°F
32°F
34°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
190°ใต้
6 mph
350°เหนือ
14 mph
10°เหนือ
4 mph
250°ตะวันตก
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
250°ตะวันตก
7 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
4
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
69%
39%
41%
48%
53%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
35%
53%
3%
3%
3%
3%
3%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 1:16 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด