The Time Now > อิตาลี > โรม > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โรม, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561 8:36:52 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rome / Ciampino

เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็น.
ระยะทาง
3001 กิโลเมตรจาก โรม
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
50°F
47.77°F
33.8°F
5.59 mph 20° เหนือ
54%
30.01 "Hg
ส. 17 พ.ย. 2561, 7:50 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:01 AM
4:47 PM
9:46
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:12 PM
12:33 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 7:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
39°F
39°F
57°F
46°F
41°F
43°F
54°F
52°F
ระดับที่สบาย
36°F
36°F
57°F
43°F
37°F
39°F
54°F
48°F
จุดน้ำค้าง
34°F
36°F
37°F
37°F
36°F
39°F
43°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
22°เหนือ
7 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
340°เหนือ
6 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
91°ตะวันออก
6 mph
91°ตะวันออก
9 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
86%
45%
73%
78%
85%
67%
80%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
12 ไมล์
25 ไมล์
15 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
1%
2%
8%
47%
64%
68%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.52 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
55°F
61°F
61°F
63°F
63°F
63°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
41°F
46°F
46°F
52°F
52°F
50°F
54°F
ระดับที่สบาย
54°F
52°F
55°F
59°F
61°F
63°F
63°F
61°F
จุดน้ำค้าง
37°F
43°F
50°F
52°F
54°F
48°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
83°ตะวันออก
9 mph
189°ใต้
8 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
68%
77%
76%
74%
57%
60%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
2%
69%
70%
66%
55%
55%
51%
58%
ฝนตก
-
0.62 นิ้ว
1.25 นิ้ว
0.72 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.41 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
63°F
63°F
64°F
64°F
64°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
50°F
52°F
54°F
54°F
54°F
55°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
66°F
จุดน้ำค้าง
50°F
52°F
52°F
48°F
46°F
43°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
200°ใต้
11 mph
80°ตะวันออก
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
80°ตะวันออก
6 mph
70°ตะวันออก
4 mph
70°ตะวันออก
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
72%
67%
59%
55%
49%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
57%
53%
40%
37%
35%
6%
28%
ฝนตก
0.75 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 7:14 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด