The Time Now > อิตาลี > โรม > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โรม, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 6:48:51 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rome / Ciampino

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3001 กิโลเมตรจาก โรม
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
59°F
4.35 mph 80° ตะวันออก
73%
29.95 "Hg
10 ไมล์
ศ. 20 ก.ค. 2561, 5:20 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:50 AM
8:41 PM
14:51
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:06 PM
12:21 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 2:02 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
91°F
81°F
68°F
66°F
90°F
79°F
73°F
ระดับที่สบาย
64°F
90°F
82°F
68°F
66°F
91°F
81°F
75°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
61°F
63°F
63°F
63°F
64°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
339°เหนือ
9 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
199°ใต้
6 mph
162°ใต้
5 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
1
2
4
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
34%
52%
86%
90%
40%
61%
72%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
27 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
17 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
5%
5%
5%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 20 ก.ค.
ส. 21 ก.ค.
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
อ. 24 ก.ค.
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
90°F
90°F
86°F
91°F
93°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
70°F
68°F
66°F
68°F
72°F
73°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
91°F
86°F
88°F
91°F
88°F
90°F
จุดน้ำค้าง
59°F
61°F
66°F
61°F
59°F
61°F
55°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
166°ใต้
10 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
254°ตะวันตก
11 mph
281°ตะวันตก
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
42%
50%
42%
36%
37%
32%
29%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
6%
6%
5%
5%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
อ. 31 ก.ค.
พ. 01 ส.ค.
พฤ. 02 ส.ค.
ศ. 03 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
95°F
97°F
93°F
93°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
84°F
84°F
84°F
82°F
84°F
จุดน้ำค้าง
55°F
54°F
68°F
68°F
68°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
270°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
250°ตะวันตก
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
30%
65%
63%
64%
56%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
4%
4%
4%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 2:02 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด