The Time Now > อิตาลี > โรม > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โรม, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563 3:39:18 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rome / Ciampino

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3001 กิโลเมตรจาก โรม
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
75.43°F
69.8°F
1.86 mph 200° ใต้
83%
29.98 "Hg
10 ไมล์
อ. 11 ส.ค. 2563, 1:50 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:13 AM
8:16 PM
14:3
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:46 PM
12:40 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ส.ค. 2563, 9:34 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
68°F
91°F
81°F
70°F
68°F
95°F
81°F
ระดับที่สบาย
68°F
68°F
95°F
84°F
68°F
68°F
95°F
82°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
64°F
68°F
66°F
64°F
59°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
251°ตะวันตก
5 mph
13°เหนือ
11 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
292°ตะวันตก
4 mph
331°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
257°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
3
1
2
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
87%
41%
64%
86%
87%
31%
56%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
14 ไมล์
22 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
32 ไมล์
20 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ส.ค. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
95°F
93°F
90°F
93°F
91°F
88°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
70°F
68°F
ระดับที่สบาย
93°F
91°F
91°F
91°F
93°F
88°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
64°F
59°F
59°F
66°F
64°F
52°F
61°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
256°ตะวันตก
9 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
198°ใต้
11 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
34%
33%
47%
41%
26%
40%
33%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
3%
1%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 19 ส.ค.
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
ส. 22 ส.ค.
อา. 23 ส.ค.
จ. 24 ส.ค.
อ. 25 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
95°F
95°F
86°F
90°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
72°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
88°F
93°F
102°F
100°F
84°F
84°F
88°F
จุดน้ำค้าง
41°F
59°F
68°F
68°F
55°F
54°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
18%
32%
42%
43%
37%
34%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
4%
4%
3%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ส.ค. 2563, 9:34 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด