The Time Now > อิตาลี > โรม > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โรม, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 8:54:50 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rome Urbe Airport

เมฆกระจาย. เย็น.
ระยะทาง
3001 กิโลเมตรจาก โรม
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
55.4°F
52.03°F
50°F
12.43 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
82%
29.92 "Hg
อ. 19 พ.ย. 2562, 7:50 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:02 AM
4:47 PM
9:45
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:12 PM
12:23 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
52°F
52°F
52°F
61°F
54°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
61°F
50°F
50°F
52°F
61°F
52°F
48°F
46°F
จุดน้ำค้าง
52°F
48°F
48°F
48°F
50°F
50°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
106°ตะวันออก
5 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
6°เหนือ
6 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
181°ใต้
4 mph
111°ตะวันออก
7 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
1
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
91%
88%
86%
71%
88%
92%
93%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
41%
76%
79%
37%
15%
30%
47%
55%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
61°F
61°F
61°F
63°F
64°F
64°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
50°F
50°F
50°F
52°F
52°F
48°F
50°F
ระดับที่สบาย
57°F
57°F
57°F
57°F
61°F
63°F
63°F
61°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
50°F
52°F
52°F
48°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
144°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
181°ใต้
7 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
290°ตะวันตก
7 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
4
3
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
75%
72%
76%
70%
63%
60%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
99%
80%
84%
62%
90%
77%
5%
59%
ฝนตก
0.34 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
อ. 03 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
59°F
61°F
61°F
61°F
63°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
48°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
54°F
55°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
50°F
55°F
54°F
55°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
ไม่มีลม
3 mph
200°ใต้
15 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
18 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
4
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
75%
66%
79%
78%
82%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
98%
63%
4%
6%
6%
4%
3%
ฝนตก
0.61 นิ้ว
0.14 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โรม

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด