The Time Now > อิตาลี > Reggio nell'Emilia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Reggio nell'Emilia, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 มกราคม 2562 9:00:23 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Parma

หมอก. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3160 กิโลเมตรจาก Reggio nell'Emilia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
37.4°F
34.86°F
37.4°F
3.11 mph 350° เหนือ
100%
29.83 "Hg
1.24 ไมล์
ศ. 18 ม.ค. 2562, 7:50 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:50 AM
5:05 PM
9:15
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:42 PM
3:37 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 7:24 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
41°F
36°F
36°F
39°F
34°F
32°F
30°F
ระดับที่สบาย
39°F
36°F
32°F
32°F
36°F
34°F
32°F
27°F
จุดน้ำค้าง
39°F
37°F
34°F
32°F
32°F
32°F
28°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
70°ตะวันออก
8 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
82°ตะวันออก
2 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
254°ตะวันตก
4 mph
331°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
88%
89%
84%
73%
86%
91%
93%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
50%
56%
68%
61%
37%
11%
60%
11%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ศ. 18 ม.ค.
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
39°F
41°F
39°F
39°F
32°F
37°F
39°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
34°F
30°F
32°F
30°F
30°F
30°F
28°F
ระดับที่สบาย
39°F
36°F
36°F
36°F
34°F
27°F
32°F
39°F
จุดน้ำค้าง
39°F
32°F
32°F
32°F
30°F
32°F
36°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
69°ตะวันออก
4 mph
70°ตะวันออก
4 mph
102°ตะวันออก
4 mph
82°ตะวันออก
4 mph
96°ตะวันออก
6 mph
280°ตะวันตก
7 mph
290°ตะวันตก
2 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
2
2
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
76%
76%
74%
67%
95%
91%
93%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
70%
69%
6%
62%
60%
55%
52%
30%
ฝนตก
0.17 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
0.13 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.22 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.65 นิ้ว
1.7 นิ้ว
5.7 นิ้ว
0.12 นิ้ว


 
 
ส. 26 ม.ค.
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
39°F
37°F
36°F
37°F
37°F
37°F
37°F
อุณหภูมิต่ำ
27°F
27°F
27°F
32°F
32°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
39°F
37°F
32°F
34°F
32°F
32°F
32°F
จุดน้ำค้าง
37°F
34°F
36°F
36°F
36°F
36°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
80°ตะวันออก
4 mph
10°เหนือ
7 mph
20°เหนือ
6 mph
20°เหนือ
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
0
2
1
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
99%
88%
99%
98%
97%
95%
92%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
31%
39%
54%
56%
57%
52%
54%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
0.24 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.49 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
0.12 นิ้ว
0.8 นิ้ว
8.56 นิ้ว
4.6 นิ้ว
6 นิ้ว
1.29 นิ้ว
0.87 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 7:23 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด