The Time Now > อิตาลี > Reggio nell'Emilia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Reggio nell'Emilia, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 14 พฤศจิกายน 2561 6:15:48 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bologna / Borgo Panigale

เมฆมากเป็นบางส่วน. เย็น.
ระยะทาง
3160 กิโลเมตรจาก Reggio nell'Emilia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
55.4°F
55.44°F
51.8°F
3.11 mph 250° ตะวันตก
88%
30.36 "Hg
4.35 ไมล์
พ. 14 พ.ย. 2561, 5:50 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:11 AM
4:51 PM
9:40
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:14 PM
9:40 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
59°F
54°F
50°F
50°F
57°F
46°F
43°F
ระดับที่สบาย
54°F
59°F
52°F
48°F
50°F
57°F
45°F
43°F
จุดน้ำค้าง
52°F
52°F
50°F
48°F
48°F
48°F
43°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
248°ตะวันตก
4 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
78%
88%
94%
91%
69%
85%
91%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
9 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
3%
5%
2%
2%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 14 พ.ย.
พฤ. 15 พ.ย.
ศ. 16 พ.ย.
ส. 17 พ.ย.
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
57°F
55°F
50°F
52°F
48°F
46°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
45°F
43°F
37°F
36°F
34°F
39°F
37°F
ระดับที่สบาย
57°F
55°F
50°F
46°F
45°F
45°F
43°F
45°F
จุดน้ำค้าง
52°F
48°F
43°F
37°F
32°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
96°ตะวันออก
7 mph
84°ตะวันออก
7 mph
265°ตะวันตก
4 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
80°ตะวันออก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
3
3
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
74%
68%
66%
53%
53%
56%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
3%
43%
47%
4%
46%
42%
ฝนตก
-
-
-
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
46°F
52°F
46°F
46°F
45°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
32°F
37°F
39°F
34°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
46°F
46°F
48°F
43°F
46°F
41°F
41°F
จุดน้ำค้าง
27°F
28°F
46°F
41°F
39°F
32°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
260°ตะวันตก
3 mph
340°เหนือ
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
46%
83%
84%
78%
66%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
44%
46%
56%
56%
44%
6%
4%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.53 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด