The Time Now > อิตาลี > Reggio nell'Emilia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Reggio nell'Emilia, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2561 11:08:22 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bologna / Borgo Panigale

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3160 กิโลเมตรจาก Reggio nell'Emilia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
73.65°F
62.6°F
3.11 mph 100° ตะวันออก
73%
30.04 "Hg
10 ไมล์
อา. 27 พ.ค. 2561, 10:50 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:38 AM
8:50 PM
15:12
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:37 PM
4:47 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: อา. 27 พ.ค. 2561, 8:16 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
70°F
79°F
72°F
64°F
70°F
82°F
73°F
ระดับที่สบาย
64°F
70°F
79°F
73°F
64°F
70°F
82°F
75°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
63°F
63°F
61°F
63°F
61°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
340°เหนือ
6 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
254°ตะวันตก
5 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
77%
59%
72%
90%
80%
49%
68%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
3 ไมล์
13 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
8%
35%
54%
46%
9%
4%
12%
ฝนตก
-
-
0.07 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: อา. 27 พ.ค. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
จ. 28 พ.ค.
อ. 29 พ.ค.
พ. 30 พ.ค.
พฤ. 31 พ.ค.
ศ. 01 มิ.ย.
ส. 02 มิ.ย.
อา. 03 มิ.ย.
จ. 04 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
82°F
81°F
84°F
82°F
73°F
77°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
63°F
63°F
59°F
61°F
55°F
57°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
81°F
82°F
81°F
77°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
63°F
55°F
55°F
52°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
249°ตะวันตก
8 mph
260°ตะวันตก
6 mph
261°ตะวันตก
6 mph
80°ตะวันออก
8 mph
90°ตะวันออก
5 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
53%
58%
41%
42%
50%
46%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
54%
46%
6%
6%
35%
36%
5%
6%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 05 มิ.ย.
พ. 06 มิ.ย.
พฤ. 07 มิ.ย.
ศ. 08 มิ.ย.
ส. 09 มิ.ย.
อา. 10 มิ.ย.
จ. 11 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
79°F
77°F
75°F
75°F
73°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
61°F
59°F
59°F
57°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
75°F
77°F
75°F
73°F
75°F
จุดน้ำค้าง
55°F
59°F
70°F
57°F
68°F
64°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
90°ตะวันออก
4 mph
100°ตะวันออก
1 mph
190°ใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
200°ใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
3
3
2
0
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
55%
85%
54%
80%
75%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
35%
45%
52%
6%
57%
68%
10%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.35 นิ้ว
-
0.47 นิ้ว
0.21 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: อา. 27 พ.ค. 2561, 8:15 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด