The Time Now > อิตาลี > Reggio nell'Emilia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Reggio nell'Emilia, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 21 กุมภาพันธ์ 2561 5:57:26 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Parma

แดดออกเป็นบางส่วน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3160 กิโลเมตรจาก Reggio nell'Emilia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
40.03°F
33.8°F
4.35 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
71%
29.8 "Hg
4.35 ไมล์
พ. 21 ก.พ. 2561, 4:50 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:09 AM
5:53 PM
10:44
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:05 AM
11:54 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: พ. 21 ก.พ. 2561, 1:07 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
37°F
36°F
34°F
36°F
37°F
36°F
34°F
37°F
ระดับที่สบาย
32°F
30°F
30°F
30°F
32°F
30°F
30°F
32°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
34°F
34°F
34°F
34°F
32°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
257°ตะวันตก
9 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
6°เหนือ
8 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
279°ตะวันตก
7 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
91%
94%
89%
87%
92%
94%
87%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
8 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
42%
37%
41%
88%
64%
36%
47%
46%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.69 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: พ. 21 ก.พ. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พฤ. 22 ก.พ.
ศ. 23 ก.พ.
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
37°F
45°F
37°F
32°F
39°F
39°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
34°F
36°F
30°F
25°F
27°F
23°F
27°F
ระดับที่สบาย
32°F
32°F
39°F
25°F
25°F
36°F
36°F
41°F
จุดน้ำค้าง
34°F
34°F
37°F
27°F
19°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
266°ตะวันตก
7 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
74°ตะวันออก
11 mph
72°ตะวันออก
9 mph
97°ตะวันออก
5 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
100°ตะวันออก
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
88%
79%
75%
57%
49%
49%
88%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
86%
73%
81%
41%
47%
6%
37%
40%
ฝนตก
1.38 นิ้ว
1.03 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.1 นิ้ว
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
0.16 นิ้ว
-
0.41 นิ้ว
1.68 นิ้ว


 
 
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
อ. 06 มี.ค.
พ. 07 มี.ค.
พฤ. 08 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
41°F
43°F
43°F
43°F
43°F
43°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
30°F
34°F
32°F
34°F
34°F
36°F
ระดับที่สบาย
39°F
39°F
43°F
41°F
41°F
39°F
41°F
จุดน้ำค้าง
32°F
34°F
36°F
36°F
39°F
37°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
70°ตะวันออก
4 mph
100°ตะวันออก
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
97%
96%
94%
93%
97%
94%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
39%
57%
56%
55%
49%
56%
55%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.66 นิ้ว
0.85 นิ้ว
หิมะตก
1.73 นิ้ว
1.52 นิ้ว
1.24 นิ้ว
0.59 นิ้ว
1.43 นิ้ว
0.64 นิ้ว
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: พ. 21 ก.พ. 2561, 1:07 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด