The Time Now > อิตาลี > Reggio nell'Emilia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Reggio nell'Emilia, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 21 มกราคม 2561 11:51:34 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Parma

แดดออก. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3160 กิโลเมตรจาก Reggio nell'Emilia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
37.94°F
35.6°F
7.46 mph 270° ตะวันตก
76%
29.74 "Hg
10 ไมล์
อา. 21 ม.ค. 2561, 10:50 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:47 AM
5:10 PM
9:23
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:07 AM
9:38 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ม.ค. 2561, 7:05 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
52°F
39°F
34°F
32°F
45°F
37°F
34°F
32°F
ระดับที่สบาย
50°F
36°F
30°F
30°F
43°F
34°F
32°F
30°F
จุดน้ำค้าง
39°F
32°F
30°F
30°F
34°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
70°ตะวันออก
5 mph
15°เหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
98°ตะวันออก
4 mph
79°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
74%
82%
83%
65%
83%
85%
96%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ม.ค. 2561, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
45°F
46°F
46°F
45°F
54°F
50°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
32°F
32°F
34°F
34°F
39°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
46°F
41°F
41°F
41°F
41°F
50°F
50°F
48°F
จุดน้ำค้าง
37°F
34°F
36°F
37°F
37°F
45°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
256°ตะวันตก
5 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
87°ตะวันออก
6 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
68°ตะวันออก
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
68%
71%
76%
80%
76%
92%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
21%
0%
0%
0%
1%
1%
56%
44%
ฝนตก
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
0.15 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
พฤ. 01 ก.พ.
ศ. 02 ก.พ.
ส. 03 ก.พ.
อา. 04 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
52°F
50°F
48°F
46°F
43°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
41°F
37°F
34°F
30°F
27°F
28°F
ระดับที่สบาย
52°F
52°F
46°F
46°F
34°F
37°F
43°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
39°F
37°F
34°F
32°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
10°เหนือ
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
180°ใต้
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
61%
82%
90%
85%
63%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
47%
55%
51%
2%
3%
ฝนตก
-
-
0.07 นิ้ว
0.87 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
0.49 นิ้ว
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ม.ค. 2561, 7:05 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด