The Time Now > อิตาลี > Reggio nell'Emilia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Reggio nell'Emilia, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 21 กรกฎาคม 2561 7:36:29 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Parma

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3160 กิโลเมตรจาก Reggio nell'Emilia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
75.43°F
69.8°F
6.84 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
83%
29.83 "Hg
4.97 ไมล์
ส. 21 ก.ค. 2561, 6:50 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:51 AM
8:55 PM
15:4
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:25 PM
1:25 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ก.ค. 2561, 2:13 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
66°F
66°F
82°F
84°F
70°F
68°F
86°F
ระดับที่สบาย
77°F
66°F
66°F
84°F
88°F
73°F
68°F
86°F
จุดน้ำค้าง
64°F
63°F
63°F
63°F
61°F
59°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
290°ตะวันตก
6 mph
293°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
250°ตะวันตก
5 mph
279°ตะวันตก
6 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
7°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
89%
88%
50%
45%
68%
78%
43%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
11%
7%
28%
11%
46%
47%
6%
ฝนตก
-
-
-
0.05 นิ้ว
-
0.1 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ก.ค. 2561, 4:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
อ. 24 ก.ค.
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
91°F
91°F
91°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
68°F
70°F
70°F
68°F
68°F
68°F
70°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
90°F
90°F
90°F
86°F
84°F
86°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
59°F
61°F
61°F
52°F
52°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
260°ตะวันตก
5 mph
270°ตะวันตก
4 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
105°ตะวันออก
7 mph
89°ตะวันออก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
3
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
45%
34%
38%
39%
29%
31%
32%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
28%
48%
3%
28%
41%
6%
6%
27%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 30 ก.ค.
อ. 31 ก.ค.
พ. 01 ส.ค.
พฤ. 02 ส.ค.
ศ. 03 ส.ค.
ส. 04 ส.ค.
อา. 05 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
91°F
95°F
99°F
102°F
102°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
68°F
70°F
72°F
73°F
75°F
79°F
ระดับที่สบาย
86°F
99°F
102°F
106°F
106°F
109°F
109°F
จุดน้ำค้าง
54°F
75°F
77°F
77°F
73°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
180°ใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
250°ตะวันตก
2 mph
20°เหนือ
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
68%
66%
61%
50%
41%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
36%
58%
50%
33%
6%
6%
27%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.19 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ก.ค. 2561, 2:13 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด