The Time Now > อิตาลี > Reggio nell'Emilia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Reggio nell'Emilia, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 07 กรกฎาคม 2563 1:53:31 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bologna / Borgo Panigale

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3160 กิโลเมตรจาก Reggio nell'Emilia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
76.93°F
64.4°F
3.11 mph 290° ตะวันตก
69%
29.71 "Hg
10 ไมล์
อ. 07 ก.ค. 2563, 1:20 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:39 AM
9:05 PM
15:26
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:26 PM
6:36 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 9:31 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
66°F
77°F
72°F
59°F
57°F
84°F
77°F
ระดับที่สบาย
73°F
66°F
79°F
75°F
59°F
57°F
82°F
79°F
จุดน้ำค้าง
64°F
57°F
54°F
55°F
50°F
54°F
55°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
101°ตะวันออก
9 mph
94°ตะวันออก
6 mph
109°ตะวันออก
4 mph
169°ใต้
4 mph
347°เหนือ
6 mph
111°ตะวันออก
4 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
2
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
72%
44%
55%
76%
86%
39%
57%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
8 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
13 ไมล์
19 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
47%
38%
6%
1%
43%
1%
1%
2%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
84°F
88°F
90°F
90°F
81°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
57°F
63°F
66°F
68°F
64°F
63°F
64°F
ระดับที่สบาย
77°F
81°F
86°F
90°F
90°F
79°F
81°F
84°F
จุดน้ำค้าง
54°F
57°F
59°F
63°F
64°F
55°F
52°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
101°ตะวันออก
6 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
79°ตะวันออก
4 mph
199°ใต้
6 mph
102°ตะวันออก
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
42%
41%
42%
46%
44%
35%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
58%
1%
1%
3%
5%
6%
4%
40%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
88°F
90°F
90°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
84°F
86°F
88°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
59°F
57°F
57°F
57°F
57°F
52°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
90°ตะวันออก
6 mph
80°ตะวันออก
8 mph
90°ตะวันออก
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
38%
39%
38%
33%
29%
29%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
63%
43%
52%
57%
5%
4%
59%
ฝนตก
0.35 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0.21 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Reggio nell'Emilia

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 9:31 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด