The Time Now > อิตาลี > Prato > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Prato, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 07 ธันวาคม 2562 2:12:29 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Florence / Peretola

เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็น.
ระยะทาง
3112 กิโลเมตรจาก Prato
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
48.2°F
48.2°F
48.2°F
1.86 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
100%
30.12 "Hg
4.97 ไมล์
ส. 07 ธ.ค. 2562, 1:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:34 AM
4:38 PM
9:4
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:01 PM
1:19 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Prato

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
54°F
54°F
52°F
48°F
55°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
45°F
54°F
54°F
52°F
48°F
55°F
50°F
50°F
จุดน้ำค้าง
48°F
50°F
50°F
50°F
50°F
50°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
197°ใต้
4 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
188°ใต้
4 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
0
1
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
87%
91%
92%
100%
84%
88%
90%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
7 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
40%
35%
37%
36%
30%
34%
35%
62%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.21 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Prato

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 9:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
55°F
55°F
55°F
50°F
48°F
54°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
48°F
46°F
43°F
36°F
41°F
43°F
45°F
ระดับที่สบาย
52°F
54°F
52°F
50°F
45°F
48°F
50°F
50°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
48°F
37°F
32°F
41°F
48°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
180°ใต้
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
86%
79%
56%
51%
76%
87%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
52%
57%
83%
3%
64%
59%
99%
83%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.53 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
0.21 นิ้ว
1.22 นิ้ว
0.3 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
55°F
54°F
54°F
48°F
48°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
41°F
43°F
37°F
39°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
54°F
54°F
50°F
43°F
36°F
48°F
46°F
จุดน้ำค้าง
46°F
52°F
46°F
45°F
41°F
45°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
180°ใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
32 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
24 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
7
6
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
87%
76%
77%
85%
87%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
53%
77%
77%
77%
81%
6%
ฝนตก
-
0.07 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.47 นิ้ว
0.71 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Prato

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด