The Time Now > อิตาลี > Prato > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Prato, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 30 กันยายน 2563 6:53:20 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Florence / Peretola

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
3112 กิโลเมตรจาก Prato
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
51.8°F
51.8°F
51.8°F
ไม่มีลม
100%
30.01 "Hg
10 ไมล์
พ. 30 ก.ย. 2563, 6:20 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:11 AM
6:59 PM
11:48
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:29 PM
4:23 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Prato

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 2:25 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
73°F
63°F
52°F
50°F
66°F
64°F
61°F
ระดับที่สบาย
54°F
77°F
63°F
52°F
50°F
66°F
64°F
61°F
จุดน้ำค้าง
52°F
54°F
55°F
52°F
54°F
59°F
59°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
17°เหนือ
5 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
278°ตะวันตก
2 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
168°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
50%
76%
100%
100%
74%
85%
90%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
15 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Prato

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 5:22 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
66°F
70°F
64°F
64°F
64°F
63°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
50°F
57°F
55°F
54°F
55°F
54°F
55°F
ระดับที่สบาย
75°F
66°F
68°F
57°F
63°F
63°F
61°F
63°F
จุดน้ำค้าง
54°F
59°F
57°F
54°F
54°F
54°F
48°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
248°ตะวันตก
6 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
167°ใต้
6 mph
199°ใต้
8 mph
191°ใต้
12 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
3
4
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
77%
71%
83%
70%
71%
64%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
74%
76%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.1 นิ้ว
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
ส. 10 ต.ค.
อา. 11 ต.ค.
จ. 12 ต.ค.
อ. 13 ต.ค.
พ. 14 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
70°F
68°F
63°F
64°F
64°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
57°F
57°F
54°F
48°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
64°F
75°F
68°F
61°F
64°F
64°F
66°F
จุดน้ำค้าง
57°F
55°F
55°F
52°F
57°F
54°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
20°เหนือ
10 mph
20°เหนือ
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
20°เหนือ
7 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
4
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
63%
65%
70%
79%
66%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
83%
63%
42%
70%
74%
86%
44%
ฝนตก
0.33 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.49 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Prato

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 2:25 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด