The Time Now > อิตาลี > Prato > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Prato, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 27 มกราคม 2563 12:32:45 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Florence / Peretola

เมฆเคลื่อนผ่าน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3112 กิโลเมตรจาก Prato
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
41°F
41°F
ไม่มีลม
100%
30.12 "Hg
จ. 27 ม.ค. 2563, 12:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:39 AM
5:17 PM
9:38
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:49 AM
6:50 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Prato

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 7:15 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
45°F
52°F
52°F
50°F
48°F
55°F
52°F
ระดับที่สบาย
41°F
43°F
50°F
50°F
48°F
45°F
52°F
48°F
จุดน้ำค้าง
43°F
45°F
46°F
46°F
48°F
46°F
46°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
184°ใต้
3 mph
176°ใต้
4 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
2
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
99%
84%
85%
93%
92%
71%
70%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
32%
34%
46%
61%
66%
57%
66%
7%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Prato

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 9:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
55°F
57°F
55°F
52°F
52°F
59°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
48°F
43°F
39°F
43°F
45°F
43°F
45°F
ระดับที่สบาย
50°F
52°F
54°F
54°F
52°F
52°F
59°F
57°F
จุดน้ำค้าง
46°F
46°F
43°F
41°F
46°F
48°F
48°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
195°ใต้
13 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
108°ตะวันออก
1 mph
260°ตะวันตก
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
4
2
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
73%
63%
62%
82%
88%
67%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
68%
73%
4%
6%
78%
51%
6%
4%
ฝนตก
0.1 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
-
0.13 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
48°F
52°F
50°F
50°F
50°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
39°F
37°F
37°F
37°F
39°F
39°F
ระดับที่สบาย
50°F
46°F
50°F
50°F
50°F
50°F
48°F
จุดน้ำค้าง
48°F
34°F
19°F
25°F
43°F
41°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
10°เหนือ
1 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
180°ใต้
3 mph
20°เหนือ
11 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
1
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
55%
27%
34%
79%
71%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
50%
67%
3%
5%
48%
60%
59%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.31 นิ้ว
-
-
0.03 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Prato

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 7:15 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด