The Time Now > อิตาลี > Parma > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Parma, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 18 มกราคม 2563 6:12:38 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Parma

หมอก. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3163 กิโลเมตรจาก Parma
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
44.6°F
41.36°F
44.6°F
5.59 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
100%
30.21 "Hg
1.86 ไมล์
ส. 18 ม.ค. 2563, 4:50 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:51 AM
5:07 PM
9:16
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:16 AM
12:21 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Parma

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 1:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
41°F
41°F
41°F
45°F
39°F
36°F
36°F
43°F
ระดับที่สบาย
37°F
37°F
37°F
41°F
37°F
36°F
32°F
39°F
จุดน้ำค้าง
39°F
39°F
39°F
39°F
36°F
34°F
32°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
173°ใต้
6 mph
96°ตะวันออก
5 mph
68°ตะวันออก
6 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
9°เหนือ
2 mph
85°ตะวันออก
3 mph
70°ตะวันออก
8 mph
77°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
92%
91%
80%
88%
93%
87%
68%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
29%
36%
55%
60%
55%
34%
8%
7%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Parma

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 3:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 19 ม.ค.
จ. 20 ม.ค.
อ. 21 ม.ค.
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
43°F
43°F
45°F
43°F
46°F
46°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
32°F
32°F
30°F
30°F
32°F
36°F
36°F
ระดับที่สบาย
41°F
37°F
39°F
41°F
39°F
46°F
46°F
46°F
จุดน้ำค้าง
39°F
32°F
32°F
32°F
32°F
39°F
37°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
77°ตะวันออก
3 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
260°ตะวันตก
4 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
ไม่มีลม
2 mph
80°ตะวันออก
1 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
1
1
1
1
0
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
71%
69%
67%
71%
76%
75%
87%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
72%
6%
1%
1%
5%
43%
50%
67%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
48°F
45°F
45°F
41°F
41°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
36°F
37°F
32°F
32°F
30°F
30°F
ระดับที่สบาย
46°F
45°F
41°F
34°F
37°F
39°F
36°F
จุดน้ำค้าง
39°F
41°F
43°F
34°F
36°F
36°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
70°ตะวันออก
4 mph
190°ใต้
6 mph
180°ใต้
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
0
2
2
3
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
79%
92%
78%
85%
81%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
55%
51%
84%
72%
6%
50%
6%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.84 นิ้ว
0.24 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
0.45 นิ้ว
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Parma

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 1:14 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด