The Time Now > อิตาลี > Parma > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Parma, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 1:31:16 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Brescia / Montichia

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3163 กิโลเมตรจาก Parma
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
77.43°F
60.8°F
4.35 mph 40° ตะวันออกเฉียงเหนือ
61%
29.98 "Hg
10 ไมล์
ศ. 17 ส.ค. 2561, 12:50 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:21 AM
8:23 PM
14:2
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:09 PM
11:27 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Parma

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 16 ส.ค. 2561, 8:10 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
63°F
88°F
81°F
68°F
64°F
88°F
79°F
ระดับที่สบาย
64°F
63°F
86°F
81°F
68°F
64°F
86°F
81°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
54°F
57°F
59°F
61°F
57°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
75°ตะวันออก
4 mph
100°ตะวันออก
4 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
280°ตะวันตก
6 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
276°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
80%
31%
46%
74%
84%
36%
55%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
12 ไมล์
22 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
19 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
3%
4%
5%
4%
5%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Parma

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 16 ส.ค. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 17 ส.ค.
ส. 18 ส.ค.
อา. 19 ส.ค.
จ. 20 ส.ค.
อ. 21 ส.ค.
พ. 22 ส.ค.
พฤ. 23 ส.ค.
ศ. 24 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
90°F
90°F
88°F
88°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
64°F
66°F
68°F
66°F
70°F
68°F
66°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
86°F
88°F
90°F
84°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
54°F
57°F
59°F
59°F
59°F
52°F
52°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
178°ใต้
6 mph
253°ตะวันตก
5 mph
257°ตะวันตก
5 mph
186°ใต้
6 mph
168°ใต้
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
38%
40%
38%
38%
29%
31%
33%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
4%
6%
5%
6%
6%
6%
28%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 25 ส.ค.
อา. 26 ส.ค.
จ. 27 ส.ค.
อ. 28 ส.ค.
พ. 29 ส.ค.
พฤ. 30 ส.ค.
ศ. 31 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
79°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
61°F
57°F
57°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
82°F
81°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
61°F
64°F
59°F
57°F
45°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
80°ตะวันออก
5 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
20°เหนือ
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
63%
61%
56%
36%
42%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
40%
35%
52%
53%
6%
5%
32%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Parma

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 16 ส.ค. 2561, 8:10 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด