The Time Now > อิตาลี > Parma > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Parma, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 16 กรกฎาคม 2562 8:16:05 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Parma

เมฆเคลื่อนผ่าน. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
3163 กิโลเมตรจาก Parma
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
83.08°F
55.4°F
3.11 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
37%
29.92 "Hg
อ. 16 ก.ค. 2562, 6:50 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:47 AM
9:01 PM
15:14
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:55 PM
5:10 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Parma

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ก.ค. 2562, 2:15 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
61°F
61°F
86°F
79°F
64°F
61°F
84°F
ระดับที่สบาย
77°F
61°F
61°F
86°F
79°F
64°F
61°F
84°F
จุดน้ำค้าง
59°F
55°F
59°F
59°F
61°F
52°F
59°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
86°ตะวันออก
4 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
257°ตะวันตก
4 mph
290°ตะวันตก
4 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
84%
92%
42%
55%
66%
93%
48%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
3%
5%
3%
10%
25%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Parma

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ก.ค. 2562, 4:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 17 ก.ค.
พฤ. 18 ก.ค.
ศ. 19 ก.ค.
ส. 20 ก.ค.
อา. 21 ก.ค.
จ. 22 ก.ค.
อ. 23 ก.ค.
พ. 24 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
84°F
86°F
88°F
84°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
61°F
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
84°F
86°F
88°F
86°F
82°F
88°F
จุดน้ำค้าง
59°F
63°F
64°F
63°F
64°F
61°F
59°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
258°ตะวันตก
5 mph
188°ใต้
5 mph
162°ใต้
4 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
340°เหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
50%
54%
48%
49%
47%
43%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
39%
49%
40%
4%
6%
5%
42%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 25 ก.ค.
ศ. 26 ก.ค.
ส. 27 ก.ค.
อา. 28 ก.ค.
จ. 29 ก.ค.
อ. 30 ก.ค.
พ. 31 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
86°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
57°F
55°F
55°F
55°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
100°ตะวันออก
2 mph
70°ตะวันออก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
42%
40%
37%
35%
36%
34%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
55%
6%
6%
4%
4%
6%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Parma

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ก.ค. 2562, 2:15 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด