The Time Now > อิตาลี > Parma > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Parma, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 19 ธันวาคม 2561 10:10:10 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Parma

หมอกน้ำแข็ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3163 กิโลเมตรจาก Parma
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
32°F
32°F
32°F
0 mph *°
100%
30.3 "Hg
1.86 ไมล์
พ. 19 ธ.ค. 2561, 8:50 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:51 AM
4:39 PM
8:48
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:37 PM
3:42 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Parma

อัพเดทล่าสุด: พ. 19 ธ.ค. 2561, 7:20 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
36°F
34°F
34°F
36°F
41°F
32°F
28°F
28°F
ระดับที่สบาย
32°F
30°F
32°F
32°F
37°F
27°F
23°F
23°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
32°F
34°F
36°F
30°F
27°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
248°ตะวันตก
6 mph
270°ตะวันตก
6 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
287°ตะวันตก
4 mph
274°ตะวันตก
4 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
91%
94%
95%
83%
93%
94%
100%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
7 ไมล์
5 ไมล์
5 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
56%
63%
66%
37%
3%
2%
45%
5%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
-
หิมะตก
0.01 นิ้ว
0.79 นิ้ว
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Parma

อัพเดทล่าสุด: พ. 19 ธ.ค. 2561, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
อ. 25 ธ.ค.
พ. 26 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
36°F
41°F
39°F
43°F
43°F
45°F
48°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
30°F
28°F
32°F
36°F
37°F
32°F
30°F
ระดับที่สบาย
32°F
34°F
34°F
39°F
39°F
39°F
46°F
45°F
จุดน้ำค้าง
32°F
34°F
34°F
37°F
39°F
39°F
41°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
286°ตะวันตก
5 mph
274°ตะวันตก
5 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
69°ตะวันออก
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
87%
84%
86%
91%
87%
79%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
63%
66%
6%
6%
6%
6%
4%
6%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.1 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.05 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 27 ธ.ค.
ศ. 28 ธ.ค.
ส. 29 ธ.ค.
อา. 30 ธ.ค.
จ. 31 ธ.ค.
อ. 01 ม.ค.
พ. 02 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
43°F
43°F
43°F
41°F
41°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
32°F
30°F
30°F
28°F
27°F
28°F
ระดับที่สบาย
45°F
43°F
41°F
39°F
37°F
41°F
43°F
จุดน้ำค้าง
43°F
39°F
32°F
28°F
27°F
21°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
290°ตะวันตก
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
350°เหนือ
1 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
0
1
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
88%
62%
56%
54%
43%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
49%
45%
37%
3%
2%
4%
5%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
0.47 นิ้ว
0.35 นิ้ว
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Parma

อัพเดทล่าสุด: พ. 19 ธ.ค. 2561, 7:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด