The Time Now > อิตาลี > Parma > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Parma, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 20 พฤศจิกายน 2560 6:20:59 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Parma

โปร่ง. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3163 กิโลเมตรจาก Parma
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
42.8°F
37.4°F
ไม่มีลม
81%
30.09 "Hg
3.73 ไมล์
จ. 20 พ.ย. 2560, 5:50 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:21 AM
4:46 PM
9:25
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:51 AM
6:28 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Parma

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 1:04 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
39°F
36°F
36°F
52°F
41°F
39°F
39°F
50°F
ระดับที่สบาย
37°F
34°F
32°F
52°F
39°F
37°F
37°F
48°F
จุดน้ำค้าง
36°F
34°F
36°F
43°F
39°F
39°F
41°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
190°ใต้
3 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
15°เหนือ
4 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
112°ตะวันออก
4 mph
88°ตะวันออก
3 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
91%
100%
72%
91%
95%
100%
80%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Parma

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 3:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 21 พ.ย.
พ. 22 พ.ย.
พฤ. 23 พ.ย.
ศ. 24 พ.ย.
ส. 25 พ.ย.
อา. 26 พ.ย.
จ. 27 พ.ย.
อ. 28 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
50°F
50°F
52°F
52°F
54°F
50°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
39°F
43°F
43°F
45°F
45°F
39°F
36°F
ระดับที่สบาย
48°F
46°F
48°F
48°F
50°F
52°F
45°F
45°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
45°F
45°F
46°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
83°ตะวันออก
4 mph
170°ใต้
4 mph
255°ตะวันตก
6 mph
87°ตะวันออก
3 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
83%
84%
84%
85%
86%
70%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
14%
18%
1%
3%
10%
57%
51%
6%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.14 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.78 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 29 พ.ย.
พฤ. 30 พ.ย.
ศ. 01 ธ.ค.
ส. 02 ธ.ค.
อา. 03 ธ.ค.
จ. 04 ธ.ค.
อ. 05 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
45°F
43°F
39°F
39°F
43°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
36°F
36°F
32°F
32°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
39°F
41°F
41°F
39°F
36°F
36°F
43°F
จุดน้ำค้าง
32°F
34°F
32°F
34°F
34°F
36°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
340°เหนือ
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
80°ตะวันออก
6 mph
190°ใต้
10 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
1
2
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
97%
94%
93%
96%
81%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
45%
56%
46%
40%
57%
52%
4%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.57 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.24 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.91 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Parma

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 1:04 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด