The Time Now > อิตาลี > Palermo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Palermo, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 22 กันยายน 2563 8:40:43 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Palermo / Punta Raisi

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2770 กิโลเมตรจาก Palermo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
81.39°F
69.8°F
5.59 mph 80° ตะวันออก
74%
29.95 "Hg
อ. 22 ก.ย. 2563, 8:20 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:54 AM
7:02 PM
12:8
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:38 PM
10:38 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Palermo

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 8:18 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
68°F
81°F
72°F
72°F
68°F
84°F
75°F
ระดับที่สบาย
70°F
68°F
84°F
70°F
72°F
68°F
84°F
77°F
จุดน้ำค้าง
61°F
64°F
68°F
68°F
64°F
59°F
63°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
200°ใต้
4 mph
87°ตะวันออก
9 mph
353°เหนือ
4 mph
250°ตะวันตก
7 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
259°ตะวันตก
11 mph
293°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
184°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
3
2
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
86%
63%
88%
78%
75%
50%
68%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
11 ไมล์
13 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
15 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
10%
7%
5%
3%
1%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Palermo

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 5:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
84°F
88°F
70°F
68°F
70°F
68°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
70°F
72°F
64°F
63°F
61°F
61°F
63°F
ระดับที่สบาย
82°F
84°F
88°F
75°F
68°F
75°F
68°F
75°F
จุดน้ำค้าง
68°F
63°F
64°F
50°F
55°F
50°F
54°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
253°ตะวันตก
11 mph
248°ตะวันตก
19 mph
256°ตะวันตก
35 mph
280°ตะวันตก
24 mph
277°ตะวันตก
12 mph
270°ตะวันตก
12 mph
270°ตะวันตก
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
3
3
5
7
6
4
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
50%
50%
51%
65%
51%
59%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
3%
90%
7%
52%
46%
49%
5%
ฝนตก
-
-
0.09 นิ้ว
-
0.17 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
73°F
75°F
79°F
79°F
72°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
66°F
68°F
68°F
64°F
61°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
73°F
75°F
77°F
70°F
77°F
จุดน้ำค้าง
55°F
54°F
61°F
64°F
61°F
63°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
250°ตะวันตก
14 mph
250°ตะวันตก
11 mph
290°ตะวันตก
11 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
4
5
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
50%
71%
70%
62%
80%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
98%
47%
6%
70%
5%
ฝนตก
-
-
0.34 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
0.5 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Palermo

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 2:18 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด