The Time Now > อิตาลี > Palermo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Palermo, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 5:38:18 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Palermo / Punta Raisi

เมฆกระจาย. เย็น.
ระยะทาง
2770 กิโลเมตรจาก Palermo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
54.07°F
48.2°F
13.67 mph 20° เหนือ
72%
30.18 "Hg
5.6 ไมล์
ส. 27 ก.พ. 2564, 4:50 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:41 AM
5:57 PM
11:16
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:11 PM
7:04 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Palermo

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 1:18 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
48°F
46°F
46°F
59°F
54°F
50°F
55°F
59°F
ระดับที่สบาย
46°F
45°F
45°F
59°F
54°F
50°F
55°F
59°F
จุดน้ำค้าง
46°F
45°F
46°F
50°F
50°F
48°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
166°ใต้
5 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
90°ตะวันออก
5 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
340°เหนือ
6 mph
17°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
90%
100%
70%
84%
89%
77%
70%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
3%
8%
9%
10%
10%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Palermo

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 4:22 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
อา. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
55°F
57°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
48°F
45°F
45°F
46°F
48°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
57°F
57°F
55°F
55°F
54°F
55°F
57°F
55°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
45°F
45°F
46°F
50°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
173°ใต้
7 mph
184°ใต้
7 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
290°ตะวันตก
10 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
73%
65%
66%
70%
79%
71%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
2%
40%
74%
71%
9%
52%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
52°F
52°F
55°F
55°F
59°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
45°F
45°F
45°F
48°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
50°F
50°F
52°F
52°F
52°F
59°F
50°F
จุดน้ำค้าง
37°F
43°F
43°F
43°F
50°F
46°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
80°ตะวันออก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
250°ตะวันตก
16 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
4
4
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
72%
70%
64%
82%
65%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
50%
58%
53%
79%
75%
6%
66%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.46 นิ้ว
-
0.14 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Palermo

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 1:18 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด