The Time Now > อิตาลี > Padova > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Padova, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 06 มิถุนายน 2563 10:21:06 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Treviso / Istrana

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
3224 กิโลเมตรจาก Padova
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
68°F
0 mph *°
94%
29.71 "Hg
ส. 06 มิ.ย. 2563, 8:55 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:24 AM
8:57 PM
15:33
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:56 PM
5:53 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Padova

อัพเดทล่าสุด: ส. 06 มิ.ย. 2563, 9:30 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
63°F
77°F
70°F
63°F
66°F
73°F
68°F
ระดับที่สบาย
63°F
63°F
79°F
70°F
63°F
66°F
75°F
68°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
63°F
63°F
61°F
61°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
14°เหนือ
7 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
4°เหนือ
9 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
75°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
97%
62%
81%
93%
84%
68%
80%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
7 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
53%
68%
73%
47%
52%
77%
57%
ฝนตก
-
0.09 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Padova

อัพเดทล่าสุด: ส. 06 มิ.ย. 2563, 9:52 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
อา. 07 มิ.ย.
จ. 08 มิ.ย.
อ. 09 มิ.ย.
พ. 10 มิ.ย.
พฤ. 11 มิ.ย.
ศ. 12 มิ.ย.
ส. 13 มิ.ย.
อา. 14 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
59°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
75°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
61°F
61°F
59°F
59°F
57°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
200°ใต้
3 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
70%
73%
68%
63%
63%
57%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
99%
83%
82%
9%
6%
6%
ฝนตก
0.65 นิ้ว
0.75 นิ้ว
0.82 นิ้ว
0.93 นิ้ว
0.78 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 15 มิ.ย.
อ. 16 มิ.ย.
พ. 17 มิ.ย.
พฤ. 18 มิ.ย.
ศ. 19 มิ.ย.
ส. 20 มิ.ย.
อา. 21 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
77°F
81°F
81°F
81°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
61°F
61°F
64°F
64°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
79°F
82°F
82°F
82°F
81°F
จุดน้ำค้าง
66°F
61°F
61°F
63°F
63°F
63°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
70°ตะวันออก
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
180°ใต้
4 mph
170°ใต้
4 mph
110°ตะวันออก
4 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
58%
60%
56%
57%
55%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
19%
5%
5%
5%
5%
6%
96%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Padova

อัพเดทล่าสุด: ส. 06 มิ.ย. 2563, 9:30 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด