The Time Now > อิตาลี > Padova > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Padova, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 16 ธันวาคม 2562 3:09:34 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Treviso / Istrana

เมฆเคลื่อนผ่าน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3224 กิโลเมตรจาก Padova
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
32°F
41°F
0 mph *°
100%
30.09 "Hg
จ. 16 ธ.ค. 2562, 1:55 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:45 AM
4:29 PM
8:44
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:55 PM
10:36 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Padova

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ธ.ค. 2562, 1:17 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
39°F
50°F
46°F
46°F
46°F
55°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
36°F
48°F
45°F
45°F
45°F
54°F
50°F
50°F
จุดน้ำค้าง
36°F
45°F
43°F
45°F
46°F
50°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
4°เหนือ
3 mph
83°ตะวันออก
5 mph
15°เหนือ
5 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
82%
89%
91%
97%
87%
91%
92%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
12%
11%
25%
10%
11%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Padova

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ธ.ค. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
55°F
57°F
55°F
54°F
54°F
48°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
46°F
52°F
50°F
48°F
45°F
39°F
36°F
ระดับที่สบาย
46°F
52°F
54°F
54°F
52°F
50°F
48°F
48°F
จุดน้ำค้าง
43°F
50°F
52°F
48°F
48°F
45°F
41°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
74°ตะวันออก
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
2
2
2
1
0
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
88%
85%
83%
86%
80%
77%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
39%
59%
69%
92%
89%
5%
6%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.87 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
พฤ. 26 ธ.ค.
ศ. 27 ธ.ค.
ส. 28 ธ.ค.
อา. 29 ธ.ค.
จ. 30 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
48°F
48°F
50°F
52°F
50°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
37°F
39°F
41°F
41°F
36°F
34°F
ระดับที่สบาย
45°F
48°F
46°F
46°F
50°F
46°F
45°F
จุดน้ำค้าง
43°F
46°F
43°F
43°F
43°F
36°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
1 mph
100°ตะวันออก
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
94%
83%
79%
75%
59%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
50%
61%
38%
4%
2%
4%
6%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Padova

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ธ.ค. 2562, 1:17 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด