The Time Now > อิตาลี > Napoli > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Napoli, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2562 2:37:01 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Naples / Capodichino

ฝนลูกเห็บ. ครึ้มฝน. เย็น.
ระยะทาง
2963 กิโลเมตรจาก Napoli
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
52.05°F
53.6°F
ไม่มีลม
100%
29.3 "Hg
3.73 ไมล์
พ. 13 พ.ย. 2562, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:45 AM
4:47 PM
10:2
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:06 PM
6:19 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Napoli

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
63°F
55°F
57°F
57°F
61°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
59°F
63°F
55°F
55°F
55°F
61°F
57°F
59°F
จุดน้ำค้าง
55°F
52°F
50°F
52°F
54°F
54°F
54°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
265°ตะวันตก
4 mph
252°ตะวันตก
5 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
169°ใต้
7 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
195°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
4
2
2
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
68%
82%
83%
91%
74%
85%
82%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
3 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
54%
49%
36%
66%
71%
72%
34%
67%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Napoli

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
61°F
66°F
68°F
66°F
61°F
64°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
57°F
61°F
54°F
55°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
64°F
68°F
55°F
61°F
64°F
63°F
จุดน้ำค้าง
52°F
54°F
55°F
57°F
52°F
48°F
50°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
167°ใต้
14 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
190°ใต้
12 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
76%
75%
69%
79%
65%
62%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
74%
99%
63%
67%
72%
71%
81%
77%
ฝนตก
0.3 นิ้ว
0.76 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.25 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
61°F
64°F
64°F
64°F
63°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
52°F
54°F
54°F
54°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
63°F
61°F
64°F
64°F
64°F
63°F
63°F
จุดน้ำค้าง
46°F
46°F
54°F
57°F
57°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
160°ใต้
4 mph
260°ตะวันตก
17 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
160°ใต้
17 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
4
3
4
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
60%
69%
75%
76%
65%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
63%
62%
76%
58%
63%
64%
53%
ฝนตก
0.16 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Napoli

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด