The Time Now > อิตาลี > Napoli > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Napoli, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 กันยายน 2562 9:25:58 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Naples / Capodichino

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2963 กิโลเมตรจาก Napoli
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
76.89°F
51.8°F
8.7 mph 70° ตะวันออก
50%
30.09 "Hg
ศ. 20 ก.ย. 2562, 8:50 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:46 AM
7:05 PM
12:19
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:03 PM
11:35 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Napoli

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 8:11 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
70°F
63°F
61°F
79°F
72°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
79°F
77°F
63°F
61°F
79°F
73°F
64°F
66°F
จุดน้ำค้าง
52°F
48°F
46°F
46°F
50°F
64°F
61°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
195°ใต้
4 mph
91°ตะวันออก
5 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
44%
56%
57%
37%
76%
83%
80%
ทัศนวิสัย
23 ไมล์
17 ไมล์
14 ไมล์
16 ไมล์
24 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
0%
7%
1%
4%
11%
9%
43%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Napoli

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 20 ก.ย.
ส. 21 ก.ย.
อา. 22 ก.ย.
จ. 23 ก.ย.
อ. 24 ก.ย.
พ. 25 ก.ย.
พฤ. 26 ก.ย.
ศ. 27 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
79°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
61°F
64°F
70°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
52°F
54°F
68°F
72°F
61°F
64°F
59°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
189°ใต้
7 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
165°ใต้
7 mph
276°ตะวันตก
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
40%
44%
80%
88%
63%
68%
57%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
54%
6%
58%
79%
3%
4%
6%
5%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
0.25 นิ้ว
0.48 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 ก.ย.
อา. 29 ก.ย.
จ. 30 ก.ย.
อ. 01 ต.ค.
พ. 02 ต.ค.
พฤ. 03 ต.ค.
ศ. 04 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
77°F
77°F
70°F
72°F
72°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
63°F
63°F
61°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
55°F
61°F
61°F
57°F
54°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
21 mph
270°ตะวันตก
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
270°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
9 mph
110°ตะวันออก
11 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
5
3
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
58%
60%
63%
54%
56%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
73%
6%
6%
6%
4%
64%
80%
ฝนตก
0.34 นิ้ว
-
-
-
-
0.13 นิ้ว
0.35 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Napoli

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 8:11 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด