The Time Now > อิตาลี > Napoli > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Napoli, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 กันยายน 2563 3:45:20 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Naples / Capodichino

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อน.
ระยะทาง
2963 กิโลเมตรจาก Napoli
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
88.84°F
59°F
ไม่มีลม
36%
29.98 "Hg
ศ. 18 ก.ย. 2563, 2:50 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:46 AM
7:05 PM
12:19
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:39 AM
8:06 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Napoli

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 2:16 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
70°F
68°F
86°F
77°F
70°F
68°F
82°F
ระดับที่สบาย
82°F
75°F
68°F
86°F
79°F
70°F
68°F
86°F
จุดน้ำค้าง
63°F
59°F
59°F
59°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
45°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
288°ตะวันตก
2 mph
194°ใต้
3 mph
198°ใต้
8 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
3
1
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
66%
70%
41%
69%
91%
92%
58%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
2%
1%
1%
2%
1%
2%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Napoli

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 11:22 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 18 ก.ย.
ส. 19 ก.ย.
อา. 20 ก.ย.
จ. 21 ก.ย.
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
86°F
82°F
81°F
81°F
75°F
81°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
68°F
68°F
70°F
70°F
68°F
70°F
68°F
ระดับที่สบาย
88°F
84°F
84°F
82°F
81°F
75°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
66°F
68°F
66°F
66°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
173°ใต้
7 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
198°ใต้
10 mph
160°ใต้
17 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
40%
46%
61%
67%
65%
77%
61%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
3%
13%
13%
5%
99%
99%
96%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.29 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.36 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
61°F
61°F
61°F
61°F
59°F
61°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
77°F
68°F
จุดน้ำค้าง
52°F
52°F
54°F
48°F
52°F
46°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
22 mph
270°ตะวันตก
19 mph
260°ตะวันตก
16 mph
280°ตะวันตก
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
280°ตะวันตก
9 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
6
5
4
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
53%
54%
47%
54%
43%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
46%
52%
40%
50%
5%
40%
39%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Napoli

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 2:16 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด