The Time Now > อิตาลี > Modena > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Modena, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2562 12:08:19 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bologna / Borgo Panigale

หมอก. เย็น.
ระยะทาง
3160 กิโลเมตรจาก Modena
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
60.8°F
60.8°F
59°F
6.84 mph 80° ตะวันออก
94%
30.04 "Hg
1.86 ไมล์
พ. 23 ต.ค. 2562, 11:20 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:41 AM
6:19 PM
10:38
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:22 AM
4:15 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Modena

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 8:15 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
59°F
66°F
63°F
61°F
61°F
68°F
63°F
ระดับที่สบาย
59°F
57°F
66°F
63°F
61°F
61°F
68°F
63°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
59°F
59°F
59°F
59°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
90°ตะวันออก
7 mph
107°ตะวันออก
7 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
108°ตะวันออก
6 mph
291°ตะวันตก
5 mph
355°เหนือ
5 mph
301°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
97%
77%
87%
93%
92%
70%
82%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
8%
66%
63%
56%
46%
27%
11%
ฝนตก
-
-
0.16 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Modena

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
68°F
70°F
70°F
68°F
59°F
52°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
57°F
55°F
52°F
50°F
52°F
41°F
37°F
ระดับที่สบาย
66°F
66°F
68°F
68°F
66°F
59°F
45°F
46°F
จุดน้ำค้าง
59°F
57°F
55°F
54°F
54°F
52°F
37°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
97°ตะวันออก
4 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
272°ตะวันตก
4 mph
272°ตะวันตก
4 mph
281°ตะวันตก
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
90°ตะวันออก
8 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
1
1
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
73%
64%
63%
65%
80%
67%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
78%
64%
3%
3%
6%
58%
60%
6%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
-
0.09 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
พฤ. 07 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
54°F
54°F
52°F
52°F
48°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
37°F
41°F
39°F
39°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
45°F
54°F
52°F
50°F
50°F
45°F
43°F
จุดน้ำค้าง
34°F
43°F
37°F
39°F
41°F
43°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
90°ตะวันออก
3 mph
290°ตะวันตก
4 mph
250°ตะวันตก
4 mph
70°ตะวันออก
3 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
1
1
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
68%
57%
64%
70%
83%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
51%
77%
5%
4%
5%
54%
48%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.63 นิ้ว
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Modena

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 8:15 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด