The Time Now > อิตาลี > Modena > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Modena, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 19 ตุลาคม 2561 4:19:51 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bologna / Borgo Panigale

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3160 กิโลเมตรจาก Modena
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
77°F
55.4°F
5.59 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
53%
30.04 "Hg
4.35 ไมล์
ศ. 19 ต.ค. 2561, 3:50 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:36 AM
6:25 PM
10:49
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:24 PM
1:49 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Modena

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ต.ค. 2561, 2:15 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
54°F
52°F
72°F
61°F
54°F
50°F
70°F
ระดับที่สบาย
63°F
54°F
52°F
75°F
61°F
54°F
50°F
75°F
จุดน้ำค้าง
52°F
50°F
48°F
54°F
52°F
48°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
180°ใต้
3 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
85°ตะวันออก
4 mph
172°ใต้
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
111°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
91%
90%
53%
73%
82%
89%
50%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
17 ไมล์
13 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
3%
4%
4%
3%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Modena

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ต.ค. 2561, 4:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
ส. 20 ต.ค.
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
70°F
63°F
63°F
64°F
64°F
64°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
50°F
48°F
45°F
45°F
52°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
70°F
68°F
59°F
61°F
63°F
63°F
63°F
55°F
จุดน้ำค้าง
54°F
50°F
43°F
43°F
41°F
34°F
34°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
185°ใต้
6 mph
165°ใต้
7 mph
111°ตะวันออก
6 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
261°ตะวันตก
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
340°เหนือ
4 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
53%
54%
50%
47%
34%
36%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
4%
6%
6%
4%
3%
41%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 28 ต.ค.
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
พฤ. 01 พ.ย.
ศ. 02 พ.ย.
ส. 03 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
52°F
52°F
50°F
54°F
54°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
41°F
41°F
41°F
39°F
39°F
39°F
ระดับที่สบาย
52°F
48°F
50°F
46°F
50°F
52°F
52°F
จุดน้ำค้าง
12°F
30°F
34°F
30°F
34°F
39°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
280°ตะวันตก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
0
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
17%
42%
53%
45%
52%
59%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
5%
4%
5%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Modena

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ต.ค. 2561, 2:15 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด