The Time Now > อิตาลี > Modena > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Modena, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 19 สิงหาคม 2561 9:23:25 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bologna / Borgo Panigale

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
3160 กิโลเมตรจาก Modena
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
83.41°F
62.6°F
4.35 mph 110° ตะวันออก
51%
30.01 "Hg
10 ไมล์
อา. 19 ส.ค. 2561, 8:50 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:22 AM
8:16 PM
13:54
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:18 PM
12:27 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Modena

อัพเดทล่าสุด: อา. 19 ส.ค. 2561, 8:12 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
68°F
91°F
82°F
72°F
77°F
91°F
82°F
ระดับที่สบาย
68°F
68°F
91°F
82°F
75°F
77°F
91°F
82°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
57°F
55°F
55°F
57°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
266°ตะวันตก
5 mph
271°ตะวันตก
6 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
252°ตะวันตก
4 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
69°ตะวันออก
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
75%
32%
40%
57%
51%
32%
42%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
13 ไมล์
28 ไมล์
21 ไมล์
16 ไมล์
16 ไมล์
30 ไมล์
20 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
4%
1%
3%
3%
3%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Modena

อัพเดทล่าสุด: อา. 19 ส.ค. 2561, 9:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
จ. 20 ส.ค.
อ. 21 ส.ค.
พ. 22 ส.ค.
พฤ. 23 ส.ค.
ศ. 24 ส.ค.
ส. 25 ส.ค.
อา. 26 ส.ค.
จ. 27 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
93°F
93°F
90°F
79°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
70°F
68°F
70°F
70°F
61°F
61°F
63°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
90°F
90°F
88°F
75°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
55°F
57°F
59°F
30°F
36°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
249°ตะวันตก
6 mph
183°ใต้
4 mph
201°ใต้
4 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
253°ตะวันตก
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
3
4
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
32%
30%
30%
38%
18%
22%
31%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
5%
5%
6%
52%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 28 ส.ค.
พ. 29 ส.ค.
พฤ. 30 ส.ค.
ศ. 31 ส.ค.
ส. 01 ก.ย.
อา. 02 ก.ย.
จ. 03 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
81°F
82°F
86°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
64°F
61°F
61°F
63°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
81°F
81°F
86°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
46°F
54°F
54°F
54°F
64°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
39%
39%
38%
49%
42%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
4%
4%
32%
34%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
0.08 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Modena

อัพเดทล่าสุด: อา. 19 ส.ค. 2561, 8:12 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด