The Time Now > อิตาลี > Mestre > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mestre, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 14 กรกฎาคม 2563 10:49:59 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Venice / Tessera

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3234 กิโลเมตรจาก Mestre
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
57.2°F
4.35 mph 250° ตะวันตก
64%
29.92 "Hg
10 ไมล์
อ. 14 ก.ค. 2563, 10:20 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:36 AM
8:57 PM
15:21
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:17 AM
2:59 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mestre

อัพเดทล่าสุด: อ. 14 ก.ค. 2563, 9:29 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
63°F
79°F
73°F
66°F
64°F
81°F
75°F
ระดับที่สบาย
63°F
63°F
81°F
75°F
66°F
64°F
81°F
77°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
59°F
61°F
61°F
63°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
12°เหนือ
5 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
158°ใต้
6 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
83°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
2
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
83%
48%
63%
85%
92%
56%
65%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
14 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
12%
12%
33%
10%
12%
12%
45%
ฝนตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mestre

อัพเดทล่าสุด: อ. 14 ก.ค. 2563, 10:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
75°F
81°F
81°F
81°F
81°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
77°F
81°F
82°F
82°F
82°F
81°F
จุดน้ำค้าง
59°F
63°F
59°F
59°F
63°F
63°F
63°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
84°ตะวันออก
7 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
100°ตะวันออก
7 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
57%
59%
50%
57%
55%
56%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
46%
55%
57%
5%
5%
4%
6%
6%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
ส. 25 ก.ค.
อา. 26 ก.ค.
จ. 27 ก.ค.
อ. 28 ก.ค.
พ. 29 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
77°F
81°F
79°F
79°F
79°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
64°F
ระดับที่สบาย
81°F
79°F
77°F
77°F
75°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
64°F
68°F
61°F
59°F
70°F
57°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
100°ตะวันออก
6 mph
20°เหนือ
2 mph
200°ใต้
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
4
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
76%
59%
57%
83%
52%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
49%
53%
5%
61%
58%
14%
52%
ฝนตก
0.23 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
0.2 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mestre

อัพเดทล่าสุด: อ. 14 ก.ค. 2563, 9:29 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด