The Time Now > อิตาลี > Genova > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Genova, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 15 ตุลาคม 2561 5:35:17 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Genova / Sestri

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3120 กิโลเมตรจาก Genova
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
51.8°F
9.94 mph 40° ตะวันออกเฉียงเหนือ
60%
30.01 "Hg
5.6 ไมล์
จ. 15 ต.ค. 2561, 5:20 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:38 AM
6:41 PM
11:3
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:54 PM
11:13 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 2:19 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
64°F
64°F
68°F
66°F
66°F
64°F
70°F
ระดับที่สบาย
68°F
64°F
64°F
68°F
66°F
66°F
64°F
70°F
จุดน้ำค้าง
54°F
52°F
52°F
57°F
55°F
54°F
54°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
338°เหนือ
9 mph
349°เหนือ
9 mph
349°เหนือ
9 mph
342°เหนือ
9 mph
349°เหนือ
10 mph
351°เหนือ
9 mph
352°เหนือ
9 mph
355°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
64%
66%
67%
68%
66%
67%
67%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
7%
9%
39%
56%
34%
8%
9%
ฝนตก
-
-
-
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 4:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
อ. 16 ต.ค.
พ. 17 ต.ค.
พฤ. 18 ต.ค.
ศ. 19 ต.ค.
ส. 20 ต.ค.
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
70°F
73°F
75°F
75°F
70°F
68°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
66°F
66°F
64°F
61°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
68°F
68°F
75°F
77°F
77°F
75°F
68°F
68°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
59°F
57°F
55°F
52°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
348°เหนือ
9 mph
352°เหนือ
9 mph
351°เหนือ
7 mph
351°เหนือ
6 mph
351°เหนือ
5 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
67%
63%
56%
53%
55%
50%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
56%
34%
38%
5%
5%
5%
5%
6%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
72°F
70°F
68°F
68°F
68°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
57°F
63°F
64°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
66°F
73°F
70°F
68°F
68°F
68°F
68°F
จุดน้ำค้าง
39°F
59°F
61°F
59°F
61°F
55°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
340°เหนือ
7 mph
180°ใต้
9 mph
190°ใต้
15 mph
190°ใต้
21 mph
190°ใต้
12 mph
200°ใต้
13 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
67%
74%
77%
80%
66%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
4%
50%
51%
50%
6%
ฝนตก
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 2:19 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด