The Time Now > อิตาลี > Genova > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Genova, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563 3:54:47 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Genova / Sestri

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
3120 กิโลเมตรจาก Genova
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
80.31°F
62.6°F
ไม่มีลม
58%
29.95 "Hg
10 ไมล์
อ. 11 ส.ค. 2563, 3:20 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:22 AM
8:36 PM
14:14
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:57 PM
12:58 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ส.ค. 2563, 9:34 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
81°F
84°F
77°F
73°F
73°F
84°F
75°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
88°F
79°F
75°F
77°F
88°F
77°F
จุดน้ำค้าง
59°F
63°F
68°F
68°F
63°F
64°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
159°ใต้
4 mph
91°ตะวันออก
6 mph
22°เหนือ
6 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
171°ใต้
4 mph
86°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
1
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
55%
57%
77%
68%
71%
63%
79%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
1%
2%
3%
1%
2%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ส.ค. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
82°F
82°F
82°F
84°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
70°F
70°F
72°F
66°F
63°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
91°ตะวันออก
6 mph
86°ตะวันออก
6 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
110°ตะวันออก
6 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
180°ใต้
6 mph
160°ใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
65%
68%
69%
71%
56%
63%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
2%
5%
5%
2%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 19 ส.ค.
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
ส. 22 ส.ค.
อา. 23 ส.ค.
จ. 24 ส.ค.
อ. 25 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
84°F
84°F
81°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
84°F
82°F
88°F
86°F
81°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
64°F
61°F
72°F
68°F
63°F
59°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
180°ใต้
4 mph
160°ใต้
5 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
180°ใต้
2 mph
290°ตะวันตก
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
49%
68%
64%
55%
52%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
3%
5%
6%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ส.ค. 2563, 9:34 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด