The Time Now > อิตาลี > Genova > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Genova, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 มกราคม 2562 11:29:37 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Genova / Sestri

โปร่ง. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3120 กิโลเมตรจาก Genova
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
44.6°F
42.13°F
24.8°F
ไม่มีลม
46%
29.92 "Hg
10 ไมล์
จ. 21 ม.ค. 2562, 11:20 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:53 AM
5:18 PM
9:25
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:46 PM
8:04 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ม.ค. 2562, 7:21 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
41°F
41°F
48°F
43°F
41°F
43°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
34°F
34°F
45°F
39°F
37°F
37°F
34°F
34°F
จุดน้ำค้าง
23°F
23°F
27°F
28°F
30°F
30°F
30°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
351°เหนือ
9 mph
351°เหนือ
9 mph
339°เหนือ
8 mph
15°เหนือ
7 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
348°เหนือ
10 mph
349°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
48%
40%
52%
58%
57%
63%
60%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
14 ไมล์
20 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
2%
2%
2%
60%
66%
58%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.09 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ม.ค. 2562, 9:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
ส. 26 ม.ค.
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
43°F
46°F
48°F
52°F
48°F
50°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
41°F
39°F
39°F
39°F
45°F
45°F
45°F
ระดับที่สบาย
43°F
34°F
41°F
43°F
46°F
46°F
46°F
48°F
จุดน้ำค้าง
27°F
30°F
27°F
25°F
32°F
45°F
45°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
351°เหนือ
11 mph
347°เหนือ
9 mph
353°เหนือ
9 mph
351°เหนือ
9 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
10°เหนือ
8 mph
340°เหนือ
6 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
63%
44%
37%
47%
88%
83%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
66%
45%
2%
25%
52%
49%
6%
ฝนตก
-
0.44 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.14 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
ส. 02 ก.พ.
อา. 03 ก.พ.
จ. 04 ก.พ.
อ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
54°F
59°F
55°F
55°F
59°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
45°F
46°F
50°F
50°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
52°F
48°F
54°F
54°F
52°F
57°F
54°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
50°F
36°F
41°F
46°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
340°เหนือ
16 mph
180°ใต้
26 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
260°ตะวันตก
18 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
4
6
2
5
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
70%
71%
51%
57%
63%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
57%
52%
6%
9%
43%
45%
ฝนตก
-
0.72 นิ้ว
0.63 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ม.ค. 2562, 7:21 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด