The Time Now > อิตาลี > Genova > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Genova, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 8:47:05 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Genova / Sestri

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
3120 กิโลเมตรจาก Genova
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
81.39°F
69.8°F
4.35 mph 110° ตะวันออก
74%
29.89 "Hg
จ. 16 ก.ค. 2561, 7:50 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:53 AM
9:06 PM
15:13
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:35 AM
11:01 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ก.ค. 2561, 8:15 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
70°F
68°F
68°F
84°F
77°F
72°F
77°F
ระดับที่สบาย
77°F
68°F
68°F
68°F
86°F
77°F
73°F
79°F
จุดน้ำค้าง
70°F
66°F
61°F
63°F
66°F
68°F
63°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
166°ใต้
6 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
13°เหนือ
5 mph
359°เหนือ
6 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
159°ใต้
7 mph
75°ตะวันออก
6 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
87%
77%
79%
57%
78%
75%
65%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
9 ไมล์
15 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
56%
45%
10%
5%
4%
2%
6%
4%
ฝนตก
0.21 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ก.ค. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
จ. 16 ก.ค.
อ. 17 ก.ค.
พ. 18 ก.ค.
พฤ. 19 ก.ค.
ศ. 20 ก.ค.
ส. 21 ก.ค.
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
82°F
82°F
82°F
82°F
81°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
75°F
84°F
84°F
84°F
84°F
81°F
79°F
81°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
66°F
66°F
68°F
68°F
59°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
194°ใต้
6 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
62%
61%
62%
64%
72%
56%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
65%
27%
3%
3%
5%
27%
44%
50%
ฝนตก
0.33 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 24 ก.ค.
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
81°F
79°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
84°F
86°F
81°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
59°F
63°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
180°ใต้
6 mph
190°ใต้
3 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
180°ใต้
7 mph
190°ใต้
4 mph
280°ตะวันตก
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
3
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
54%
72%
71%
78%
78%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
6%
6%
6%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ก.ค. 2561, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด