The Time Now > อิตาลี > Genova > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Genova, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2562 12:46:11 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Genova / Sestri

ฝนตกหนัก. เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
3120 กิโลเมตรจาก Genova
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
66.2°F
15.53 mph 150° ตะวันออกเฉียงใต้
94%
30.12 "Hg
1.86 ไมล์
จ. 21 ต.ค. 2562, 12:20 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:46 AM
6:31 PM
10:45
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
3:00 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
68°F
68°F
68°F
72°F
68°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
66°F
68°F
68°F
68°F
72°F
68°F
64°F
64°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
63°F
61°F
63°F
59°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
104°ตะวันออก
7 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
2°เหนือ
9 mph
352°เหนือ
11 mph
348°เหนือ
12 mph
353°เหนือ
12 mph
355°เหนือ
11 mph
356°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
85%
82%
77%
75%
75%
77%
78%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
70%
73%
66%
10%
10%
4%
10%
5%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
72°F
72°F
66°F
70°F
70°F
68°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
64°F
63°F
63°F
61°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
66°F
72°F
73°F
64°F
70°F
70°F
68°F
64°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
61°F
57°F
55°F
57°F
55°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
104°ตะวันออก
11 mph
349°เหนือ
9 mph
354°เหนือ
7 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
353°เหนือ
8 mph
350°เหนือ
1 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
3
0
1
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
76%
71%
78%
64%
67%
64%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
99%
57%
46%
99%
56%
3%
3%
4%
ฝนตก
1.14 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.89 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
64°F
70°F
72°F
70°F
66°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
61°F
63°F
63°F
64°F
64°F
63°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
68°F
75°F
73°F
66°F
64°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
55°F
59°F
59°F
55°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
20°เหนือ
2 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
190°ใต้
9 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
1
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
86%
63%
65%
70%
71%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
58%
2%
2%
2%
5%
6%
ฝนตก
-
0.05 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด