The Time Now > อิตาลี > Genova > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Genova, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 21 มกราคม 2561 11:55:23 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Genova / Sestri

เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็นสดชื่น.
ระยะทาง
3120 กิโลเมตรจาก Genova
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
55.15°F
32°F
8.7 mph 90° ตะวันออก
39%
29.71 "Hg
อา. 21 ม.ค. 2561, 11:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:53 AM
5:18 PM
9:25
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:14 AM
9:45 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ม.ค. 2561, 7:05 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
52°F
48°F
43°F
52°F
45°F
45°F
46°F
ระดับที่สบาย
61°F
48°F
45°F
39°F
50°F
41°F
39°F
43°F
จุดน้ำค้าง
34°F
30°F
34°F
34°F
36°F
36°F
32°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
350°เหนือ
9 mph
2°เหนือ
6 mph
95°ตะวันออก
4 mph
18°เหนือ
5 mph
199°ใต้
7 mph
357°เหนือ
7 mph
3°เหนือ
6 mph
359°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
43%
59%
73%
54%
68%
64%
63%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
14 ไมล์
13 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ม.ค. 2561, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
52°F
57°F
54°F
52°F
54°F
55°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
43°F
45°F
45°F
48°F
50°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
57°F
50°F
54°F
52°F
46°F
50°F
52°F
55°F
จุดน้ำค้าง
34°F
36°F
37°F
37°F
48°F
52°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
7°เหนือ
4 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
17°เหนือ
9 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
340°เหนือ
8 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
57%
50%
57%
98%
97%
82%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
18%
5%
10%
1%
15%
43%
54%
6%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.89 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
พฤ. 01 ก.พ.
ศ. 02 ก.พ.
ส. 03 ก.พ.
อา. 04 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
57°F
59°F
59°F
57°F
57°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
50°F
52°F
50°F
48°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
55°F
57°F
57°F
55°F
50°F
54°F
57°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
50°F
43°F
36°F
37°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
160°ใต้
5 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
190°ใต้
ไม่มีลม
22 mph
10°เหนือ
12 mph
20°เหนือ
3 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
4
3
5
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
81%
82%
70%
65%
51%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
38%
54%
54%
2%
2%
ฝนตก
-
-
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Genova

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ม.ค. 2561, 7:05 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด