The Time Now > อิตาลี > Ferrara > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ferrara, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 5:07:10 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ferrara Airport

โปร่ง. เย็นสดชื่น.
ระยะทาง
3182 กิโลเมตรจาก Ferrara
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
59°F
57.69°F
41°F
7.46 mph 170° ใต้
51%
30.27 "Hg
4.97 ไมล์
ส. 27 ก.พ. 2564, 3:55 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:55 AM
5:57 PM
11:2
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:09 PM
7:23 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ferrara

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 1:18 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
48°F
39°F
45°F
57°F
41°F
34°F
34°F
59°F
ระดับที่สบาย
46°F
34°F
39°F
54°F
37°F
30°F
30°F
59°F
จุดน้ำค้าง
36°F
34°F
32°F
32°F
32°F
30°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
107°ตะวันออก
7 mph
83°ตะวันออก
9 mph
77°ตะวันออก
8 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
265°ตะวันตก
6 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
78%
62%
36%
66%
84%
96%
35%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
0%
1%
1%
0%
0%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ferrara

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 4:22 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
อา. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
59°F
59°F
59°F
59°F
55°F
48°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
34°F
34°F
34°F
34°F
41°F
39°F
36°F
ระดับที่สบาย
52°F
55°F
55°F
57°F
57°F
55°F
37°F
43°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
34°F
36°F
37°F
39°F
39°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
78°ตะวันออก
6 mph
262°ตะวันตก
6 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
175°ใต้
1 mph
290°ตะวันตก
9 mph
80°ตะวันออก
11 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
0
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
39%
42%
44%
48%
52%
89%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
2%
4%
50%
67%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.22 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
46°F
46°F
46°F
54°F
54°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
36°F
32°F
34°F
36°F
41°F
43°F
ระดับที่สบาย
45°F
45°F
43°F
41°F
54°F
54°F
45°F
จุดน้ำค้าง
30°F
32°F
30°F
41°F
34°F
39°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
110°ตะวันออก
6 mph
80°ตะวันออก
7 mph
80°ตะวันออก
12 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
110°ตะวันออก
16 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
4
2
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
55%
49%
79%
46%
54%
86%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
41%
64%
56%
52%
73%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.24 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ferrara

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 1:18 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด