The Time Now > อิตาลี > Catania > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Catania, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 07 พฤษภาคม 2564 9:32:26 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Catania / Fontanarossa

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2767 กิโลเมตรจาก Catania
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
57.2°F
4.35 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
73%
29.98 "Hg
ศ. 07 พ.ค. 2564, 8:50 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:59 AM
7:53 PM
13:54
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:44 AM
2:56 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Catania

อัพเดทล่าสุด: ศ. 07 พ.ค. 2564, 8:26 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
64°F
57°F
57°F
73°F
64°F
59°F
57°F
ระดับที่สบาย
75°F
64°F
55°F
55°F
77°F
64°F
57°F
55°F
จุดน้ำค้าง
55°F
57°F
52°F
50°F
54°F
55°F
54°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
83°ตะวันออก
7 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
348°เหนือ
12 mph
86°ตะวันออก
7 mph
95°ตะวันออก
6 mph
274°ตะวันตก
7 mph
178°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
3
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
80%
86%
79%
49%
72%
84%
88%
ทัศนวิสัย
23 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
17 ไมล์
23 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
8%
4%
1%
1%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Catania

อัพเดทล่าสุด: ศ. 07 พ.ค. 2564, 5:22 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 07 พ.ค.
ส. 08 พ.ค.
อา. 09 พ.ค.
จ. 10 พ.ค.
อ. 11 พ.ค.
พ. 12 พ.ค.
พฤ. 13 พ.ค.
ศ. 14 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
75°F
70°F
73°F
72°F
72°F
66°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
57°F
57°F
57°F
59°F
57°F
52°F
48°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
68°F
75°F
75°F
75°F
57°F
45°F
จุดน้ำค้าง
55°F
54°F
54°F
57°F
57°F
50°F
32°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
100°ตะวันออก
12 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
110°ตะวันออก
8 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
52%
61%
61%
65%
51%
38%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
1%
1%
2%
1%
2%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 15 พ.ค.
อา. 16 พ.ค.
จ. 17 พ.ค.
อ. 18 พ.ค.
พ. 19 พ.ค.
พฤ. 20 พ.ค.
ศ. 21 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
66°F
68°F
70°F
72°F
73°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
59°F
59°F
59°F
57°F
57°F
59°F
ระดับที่สบาย
64°F
63°F
64°F
68°F
68°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
41°F
37°F
41°F
43°F
39°F
46°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
70°ตะวันออก
10 mph
80°ตะวันออก
6 mph
100°ตะวันออก
10 mph
80°ตะวันออก
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
100°ตะวันออก
8 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
39%
41%
40%
35%
42%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
3%
6%
3%
47%
52%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Catania

อัพเดทล่าสุด: ศ. 07 พ.ค. 2564, 8:26 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด