The Time Now > อิตาลี > Brescia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Brescia, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2562 12:22:06 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Brescia / Ghedi

หมอก. เย็น.
ระยะทาง
3210 กิโลเมตรจาก Brescia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
46.4°F
43.5°F
39.2°F
5.59 mph 250° ตะวันตก
76%
30.12 "Hg
3.11 ไมล์
อา. 08 ธ.ค. 2562, 11:55 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:46 AM
4:35 PM
8:49
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:49 PM
3:26 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Brescia

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 7:17 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
41°F
41°F
41°F
45°F
41°F
36°F
37°F
ระดับที่สบาย
45°F
41°F
39°F
41°F
43°F
39°F
32°F
32°F
จุดน้ำค้าง
41°F
39°F
39°F
39°F
41°F
39°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
268°ตะวันตก
2 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
192°ใต้
1 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
275°ตะวันตก
4 mph
5°เหนือ
6 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
7°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
93%
93%
94%
86%
90%
87%
78%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
38%
34%
7%
4%
36%
0%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Brescia

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
45°F
50°F
43°F
41°F
37°F
48°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
39°F
34°F
30°F
32°F
32°F
32°F
34°F
ระดับที่สบาย
43°F
43°F
45°F
37°F
37°F
32°F
48°F
45°F
จุดน้ำค้าง
41°F
41°F
34°F
32°F
32°F
32°F
41°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
268°ตะวันตก
4 mph
192°ใต้
3 mph
17°เหนือ
4 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
76°ตะวันออก
6 mph
282°ตะวันตก
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
88%
64%
66%
76%
83%
78%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
2%
52%
0%
5%
42%
6%
6%
55%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
0.29 นิ้ว
-
-
-


 
 
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
46°F
46°F
46°F
46°F
55°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
39°F
39°F
39°F
41°F
43°F
48°F
ระดับที่สบาย
45°F
46°F
45°F
46°F
46°F
52°F
54°F
จุดน้ำค้าง
43°F
45°F
39°F
43°F
43°F
50°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
280°ตะวันตก
1 mph
170°ใต้
3 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
90°ตะวันออก
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
200°ใต้
1 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
0
0
1
1
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
90%
80%
84%
87%
89%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
74%
52%
67%
61%
65%
75%
67%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.24 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Brescia

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 7:17 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด