The Time Now > อิตาลี > Brescia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Brescia, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 04 สิงหาคม 2563 10:53:58 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Brescia / Ghedi

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3210 กิโลเมตรจาก Brescia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
75.96°F
57.2°F
6.84 mph 300° ตะวันตกเฉียงเหนือ
61%
29.77 "Hg
10 ไมล์
อ. 04 ส.ค. 2563, 9:55 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:07 AM
8:42 PM
14:35
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:37 PM
6:32 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Brescia

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 9:44 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
59°F
79°F
72°F
64°F
64°F
82°F
75°F
ระดับที่สบาย
59°F
57°F
79°F
73°F
64°F
64°F
84°F
77°F
จุดน้ำค้าง
50°F
54°F
57°F
61°F
59°F
61°F
63°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
352°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
84%
50%
70%
82%
88%
51%
72%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
12 ไมล์
15 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
1%
3%
2%
2%
2%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Brescia

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 10:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
82°F
84°F
88°F
88°F
86°F
84°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
64°F
68°F
72°F
72°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
79°F
82°F
86°F
88°F
90°F
86°F
84°F
90°F
จุดน้ำค้าง
57°F
63°F
66°F
64°F
66°F
59°F
63°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
77°ตะวันออก
6 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
200°ใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
54%
55%
50%
50%
40%
48%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
4%
3%
4%
5%
89%
89%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.17 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
84°F
90°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
64°F
64°F
66°F
68°F
68°F
70°F
ระดับที่สบาย
86°F
82°F
84°F
90°F
82°F
82°F
84°F
จุดน้ำค้าง
66°F
59°F
63°F
64°F
59°F
57°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
100°ตะวันออก
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
200°ใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
44%
50%
45%
43%
42%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
69%
7%
60%
57%
6%
5%
47%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
-
0.25 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Brescia

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 9:44 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด