The Time Now > อิตาลี > Bologna > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bologna, อิตาลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 07 กรกฎาคม 2563 6:29:02 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bologna / Borgo Panigale

เมฆเคลื่อนผ่าน. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
3156 กิโลเมตรจาก Bologna
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
78.94°F
50°F
9.94 mph 100° ตะวันออก
37%
29.98 "Hg
อ. 07 ก.ค. 2563, 5:50 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:37 AM
9:01 PM
15:24
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:00 PM
7:39 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bologna

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2563, 3:30 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
59°F
59°F
82°F
73°F
66°F
61°F
88°F
ระดับที่สบาย
75°F
59°F
59°F
81°F
77°F
66°F
61°F
86°F
จุดน้ำค้าง
52°F
52°F
54°F
54°F
54°F
55°F
54°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
110°ตะวันออก
4 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
108°ตะวันออก
4 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
68°ตะวันออก
6 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
79%
85%
37%
50%
72%
77%
31%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
20 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
13 ไมล์
25 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
2%
2%
1%
0%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bologna

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2563, 5:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
88°F
93°F
86°F
82°F
81°F
81°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
61°F
64°F
68°F
64°F
59°F
61°F
63°F
ระดับที่สบาย
81°F
84°F
90°F
84°F
81°F
81°F
81°F
82°F
จุดน้ำค้าง
54°F
54°F
57°F
64°F
50°F
55°F
55°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
108°ตะวันออก
6 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
164°ใต้
8 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
76°ตะวันออก
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
34%
34%
53%
36%
41%
40%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
2%
76%
5%
5%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
0.07 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
90°F
88°F
88°F
90°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
90°F
86°F
84°F
84°F
84°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
70°F
61°F
54°F
55°F
54°F
54°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
350°เหนือ
3 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
100°ตะวันออก
12 mph
90°ตะวันออก
7 mph
70°ตะวันออก
6 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
3
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
45%
35%
37%
35%
32%
28%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
41%
6%
6%
46%
52%
6%
4%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bologna

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2563, 3:30 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด