The Time Now > อิรัก > Mosul > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mosul, อิรัก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 เมษายน 2564 11:36:08 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shaykh ‘Abbās

แดดออก. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
3734 กิโลเมตรจาก Mosul
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
79.11°F
39.2°F
8.7 mph 320° ตะวันตกเฉียงเหนือ
23%
30.12 "Hg
10 ไมล์
ส. 17 เม.ย. 2564, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:32 AM
6:42 PM
13:10
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:38 AM
11:46 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mosul

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 9:18 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
90°F
72°F
61°F
57°F
91°F
75°F
64°F
61°F
ระดับที่สบาย
84°F
75°F
61°F
55°F
88°F
77°F
64°F
61°F
จุดน้ำค้าง
36°F
39°F
41°F
43°F
41°F
43°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
2
2
2
4
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
15%
31%
49%
60%
17%
33%
53%
61%
ทัศนวิสัย
43 ไมล์
27 ไมล์
23 ไมล์
31 ไมล์
42 ไมล์
24 ไมล์
17 ไมล์
26 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
1%
5%
12%
2%
1%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mosul

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 11:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ส. 17 เม.ย.
อา. 18 เม.ย.
จ. 19 เม.ย.
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
91°F
95°F
97°F
93°F
90°F
88°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
57°F
61°F
64°F
66°F
59°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
84°F
86°F
90°F
91°F
88°F
84°F
84°F
88°F
จุดน้ำค้าง
37°F
41°F
43°F
43°F
39°F
32°F
32°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
2
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
17%
18%
18%
16%
17%
13%
12%
14%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
6%
6%
6%
4%
2%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 25 เม.ย.
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
95°F
95°F
91°F
93°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
72°F
68°F
68°F
70°F
66°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
90°F
91°F
88°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
34°F
39°F
32°F
46°F
48°F
48°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
14 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
250°ตะวันตก
14 mph
250°ตะวันตก
6 mph
200°ใต้
11 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
4
3
4
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
12%
14%
11%
20%
23%
21%
23%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
3%
4%
6%
46%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.11 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mosul

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 9:18 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด