The Time Now > อิรัก > Mosul > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mosul, อิรัก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 10:43:08 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shaykh ‘Abbās

แดดออกเป็นบางส่วน. เย็น.
ระยะทาง
3734 กิโลเมตรจาก Mosul
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
50°F
50°F
50°F
ไม่มีลม
100%
30.01 "Hg
4.35 ไมล์
ศ. 13 ธ.ค. 2562, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:09 AM
4:52 PM
9:43
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:13 PM
7:05 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mosul

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
52°F
48°F
52°F
59°F
52°F
46°F
50°F
ระดับที่สบาย
55°F
48°F
46°F
50°F
59°F
50°F
45°F
48°F
จุดน้ำค้าง
48°F
45°F
45°F
48°F
50°F
48°F
45°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
85°ตะวันออก
6 mph
71°ตะวันออก
6 mph
80°ตะวันออก
7 mph
104°ตะวันออก
6 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
101°ตะวันออก
4 mph
87°ตะวันออก
4 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
81%
87%
84%
72%
89%
93%
82%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
12%
72%
67%
54%
41%
43%
12%
ฝนตก
-
-
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mosul

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
59°F
61°F
61°F
61°F
59°F
63°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
48°F
46°F
45°F
43°F
39°F
43°F
43°F
ระดับที่สบาย
54°F
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
63°F
64°F
จุดน้ำค้าง
48°F
50°F
46°F
43°F
39°F
39°F
39°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
68°ตะวันออก
6 mph
103°ตะวันออก
4 mph
87°ตะวันออก
6 mph
338°เหนือ
5 mph
340°เหนือ
6 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
77%
68%
59%
50%
50%
42%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
84%
74%
54%
51%
50%
5%
2%
3%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
พฤ. 26 ธ.ค.
ศ. 27 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
59°F
61°F
61°F
52°F
57°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
45°F
45°F
45°F
45°F
45°F
45°F
ระดับที่สบาย
59°F
59°F
61°F
61°F
52°F
57°F
59°F
จุดน้ำค้าง
36°F
37°F
34°F
32°F
50°F
41°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
80°ตะวันออก
1 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
110°ตะวันออก
4 mph
20°เหนือ
6 mph
340°เหนือ
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
42%
44%
37%
32%
89%
55%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
3%
54%
88%
58%
3%
ฝนตก
-
-
-
0.05 นิ้ว
0.85 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mosul

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด