The Time Now > อิรัก > Mosul > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mosul, อิรัก สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 3:17:02 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shaykh ‘Abbās

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3734 กิโลเมตรจาก Mosul
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
37.4°F
6.84 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
31%
29.77 "Hg
10 ไมล์
พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:51 AM
7:29 PM
14:38
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:31 AM
10:56 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mosul

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 9:23 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
97°F
111°F
95°F
77°F
79°F
111°F
95°F
ระดับที่สบาย
77°F
93°F
106°F
90°F
77°F
77°F
106°F
91°F
จุดน้ำค้าง
37°F
46°F
43°F
39°F
45°F
36°F
43°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
249°ตะวันตก
8 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
356°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
23%
18%
10%
14%
31%
21%
10%
15%
ทัศนวิสัย
47 ไมล์
45 ไมล์
53 ไมล์
49 ไมล์
47 ไมล์
52 ไมล์
54 ไมล์
52 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
67%
68%
75%
65%
68%
75%
73%
73%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mosul

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 10:32 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
พฤ. 29 มิ.ย.
ศ. 30 มิ.ย.
ส. 01 ก.ค.
อา. 02 ก.ค.
จ. 03 ก.ค.
อ. 04 ก.ค.
พ. 05 ก.ค.
พฤ. 06 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
111°F
111°F
111°F
113°F
115°F
118°F
115°F
113°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
86°F
88°F
82°F
84°F
91°F
84°F
ระดับที่สบาย
104°F
106°F
104°F
106°F
108°F
108°F
106°F
111°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
39°F
41°F
41°F
36°F
32°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
270°ตะวันตก
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
69°ตะวันออก
6 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
277°ตะวันตก
12 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
4
3
2
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
11%
10%
9%
10%
9%
6%
6%
15%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
76%
75%
77%
72%
58%
63%
56%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 07 ก.ค.
ส. 08 ก.ค.
อา. 09 ก.ค.
จ. 10 ก.ค.
อ. 11 ก.ค.
พ. 12 ก.ค.
พฤ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
113°F
115°F
115°F
113°F
113°F
115°F
113°F
อุณหภูมิต่ำ
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
ระดับที่สบาย
111°F
113°F
113°F
113°F
113°F
115°F
111°F
จุดน้ำค้าง
37°F
36°F
36°F
37°F
37°F
39°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
290°ตะวันตก
9 mph
290°ตะวันตก
7 mph
290°ตะวันตก
9 mph
280°ตะวันตก
9 mph
280°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
4 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
14%
13%
13%
14%
13%
15%
14%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mosul

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 9:23 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด