The Time Now > อิหร่าน > Mashhad > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mashhad, อิหร่าน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 21 มกราคม 2563 3:27:53 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Mashhad Airport

หิมะปลิว. หมอก. หนาวเย็น.
ระยะทาง
4561 กิโลเมตรจาก Mashhad
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
33.8°F
29.52°F
30.2°F
4.35 mph 80° ตะวันออก
87%
30.12 "Hg
1.86 ไมล์
อ. 21 ม.ค. 2563, 3:00 หลังเที่ยง GMT+3:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:40 AM
4:45 PM
10:5
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:28 AM
1:39 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mashhad

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 9:44 ก่อนเที่ยง GMT+3:30
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
36°F
28°F
21°F
21°F
37°F
30°F
30°F
30°F
ระดับที่สบาย
32°F
23°F
16°F
14°F
32°F
23°F
25°F
25°F
จุดน้ำค้าง
30°F
27°F
21°F
21°F
27°F
23°F
25°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
73°ตะวันออก
6 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
3°เหนือ
6 mph
8°เหนือ
6 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
342°เหนือ
6 mph
95°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
89%
96%
100%
60%
76%
79%
100%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
59%
34%
56%
1%
1%
3%
7%
11%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.13 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mashhad

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 11:44 ก่อนเที่ยง GMT+3:30
 
 
อ. 21 ม.ค.
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
36°F
37°F
45°F
46°F
41°F
28°F
36°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
27°F
21°F
28°F
32°F
28°F
21°F
28°F
32°F
ระดับที่สบาย
28°F
32°F
39°F
39°F
32°F
19°F
36°F
43°F
จุดน้ำค้าง
30°F
25°F
36°F
32°F
32°F
19°F
21°F
23°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
265°ตะวันตก
6 mph
167°ใต้
6 mph
273°ตะวันตก
7 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
110°ตะวันออก
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
0
1
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
63%
80%
64%
83%
73%
53%
44%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
69%
2%
93%
6%
51%
55%
6%
6%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
0.37 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
0.44 นิ้ว
-
-
-
0.57 นิ้ว
1.04 นิ้ว
-
-


 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
41°F
37°F
43°F
43°F
45°F
46°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
28°F
27°F
28°F
28°F
30°F
32°F
ระดับที่สบาย
39°F
32°F
43°F
41°F
41°F
41°F
37°F
จุดน้ำค้าง
30°F
28°F
28°F
27°F
28°F
27°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
90°ตะวันออก
1 mph
270°ตะวันตก
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
0
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
67%
51%
49%
49%
42%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
52%
52%
5%
2%
3%
4%
62%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
0.14 นิ้ว
หิมะตก
0.57 นิ้ว
0.59 นิ้ว
-
-
-
-
0.82 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mashhad

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 9:44 ก่อนเที่ยง GMT+3:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด