The Time Now > อินโดนีเซีย > Surakarta > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Surakarta, อินโดนีเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 5:34:33 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Juanda International Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
7653 กิโลเมตรจาก Surakarta
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
88.14°F
78.8°F
6.84 mph 180° ใต้
94%
29.71 "Hg
4.97 ไมล์
พฤ. 17 ม.ค. 2562, 5:00 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:31 AM
6:01 PM
12:30
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:10 PM
1:25 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Surakarta

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ม.ค. 2562, 1:25 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
73°F
82°F
86°F
77°F
73°F
73°F
88°F
ระดับที่สบาย
77°F
72°F
88°F
99°F
79°F
70°F
75°F
100°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
75°F
73°F
72°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
181°ใต้
4 mph
161°ใต้
4 mph
109°ตะวันออก
6 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
184°ใต้
4 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
254°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
93%
77%
69%
89%
94%
99%
65%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
68%
31%
14%
69%
63%
7%
12%
73%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.18 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.49 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Surakarta

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ม.ค. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
ศ. 18 ม.ค.
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
88°F
90°F
90°F
88°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
95°F
93°F
95°F
91°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
68°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
170°ใต้
6 mph
183°ใต้
7 mph
193°ใต้
9 mph
202°ใต้
9 mph
202°ใต้
10 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
71%
67%
66%
68%
52%
55%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
69%
73%
10%
35%
45%
40%
48%
51%
ฝนตก
0.2 นิ้ว
0.55 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ม.ค.
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
93°F
102°F
102°F
104°F
106°F
104°F
104°F
จุดน้ำค้าง
70°F
79°F
79°F
79°F
81°F
79°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
280°ตะวันตก
13 mph
260°ตะวันตก
12 mph
260°ตะวันตก
10 mph
270°ตะวันตก
13 mph
270°ตะวันตก
13 mph
260°ตะวันตก
13 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
4
4
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
76%
74%
77%
80%
76%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
55%
54%
56%
57%
56%
55%
55%
ฝนตก
0.2 นิ้ว
0.38 นิ้ว
1.45 นิ้ว
2.11 นิ้ว
1.38 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Surakarta

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ม.ค. 2562, 1:25 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด