The Time Now > อินโดนีเซีย > Surabaya > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Surabaya, อินโดนีเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 14 พฤศจิกายน 2561 4:35:38 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Juanda International Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อน.
ระยะทาง
7786 กิโลเมตรจาก Surabaya
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
96.39°F
71.6°F
6.84 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
55%
29.71 "Hg
พ. 14 พ.ย. 2561, 4:00 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:00 AM
5:26 PM
12:26
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:19 AM
11:02 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Surabaya

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 1:13 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
77°F
88°F
95°F
81°F
77°F
88°F
91°F
ระดับที่สบาย
86°F
77°F
95°F
102°F
90°F
79°F
99°F
102°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
72°F
70°F
77°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
251°ตะวันตก
6 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
77°ตะวันออก
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
106°ตะวันออก
6 mph
97°ตะวันออก
9 mph
76°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
92%
57%
46%
85%
94%
66%
54%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
11 ไมล์
15 ไมล์
24 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
20 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
4%
7%
51%
54%
8%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Surabaya

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
พฤ. 15 พ.ย.
ศ. 16 พ.ย.
ส. 17 พ.ย.
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
79°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
100°F
100°F
100°F
100°F
100°F
93°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
75°F
75°F
75°F
66°F
68°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
83°ตะวันออก
9 mph
82°ตะวันออก
9 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
350°เหนือ
ไม่มีลม
9 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
59%
66%
66%
67%
47%
51%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
52%
54%
57%
60%
60%
53%
56%
55%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.18 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
79°F
79°F
81°F
81°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
91°F
97°F
102°F
104°F
106°F
106°F
106°F
จุดน้ำค้าง
66°F
72°F
75°F
77°F
79°F
79°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
110°ตะวันออก
3 mph
80°ตะวันออก
3 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
10°เหนือ
6 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
55%
65%
67%
70%
70%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
54%
55%
57%
57%
59%
59%
54%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.68 นิ้ว
1.05 นิ้ว
0.87 นิ้ว
0.99 นิ้ว
1.26 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Surabaya

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 1:13 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด