The Time Now > อินโดนีเซีย > Situbondo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Situbondo, อินโดนีเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 มกราคม 2562 11:51:22 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Juanda International Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
7870 กิโลเมตรจาก Situbondo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
99.37°F
78.8°F
3.11 mph 70° ตะวันออก
79%
29.77 "Hg
4.97 ไมล์
ส. 19 ม.ค. 2562, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:19 AM
5:49 PM
12:30
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:55 PM
2:03 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Situbondo

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 7:30 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
79°F
75°F
86°F
86°F
77°F
75°F
88°F
ระดับที่สบาย
100°F
82°F
77°F
100°F
97°F
81°F
77°F
102°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
84°ตะวันออก
4 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
3°เหนือ
4 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
189°ใต้
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
2
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
90%
92%
69%
72%
90%
90%
64%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
58%
66%
58%
10%
40%
36%
25%
30%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Situbondo

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
ส. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
88°F
88°F
86°F
86°F
82°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
97°F
95°F
95°F
91°F
82°F
88°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
64°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
94°ตะวันออก
6 mph
100°ตะวันออก
6 mph
189°ใต้
7 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
74%
72%
72%
71%
69%
59%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
66%
59%
34%
50%
59%
57%
53%
49%
ฝนตก
0.36 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
ส. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
84°F
84°F
86°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
90°F
86°F
93°F
95°F
95°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
290°ตะวันตก
11 mph
290°ตะวันตก
6 mph
340°เหนือ
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
280°ตะวันตก
5 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
2
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
68%
88%
87%
85%
92%
84%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
46%
43%
55%
55%
56%
55%
54%
ฝนตก
0.23 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.76 นิ้ว
0.72 นิ้ว
2.89 นิ้ว
1.98 นิ้ว
0.31 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Situbondo

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 7:30 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด