The Time Now > อินโดนีเซีย > Samarinda > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Samarinda, อินโดนีเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 07 ธันวาคม 2562 10:19:00 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ujung Pandang / Hasanuddin

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อน.
ระยะทาง
8103 กิโลเมตรจาก Samarinda
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
102.51°F
77°F
ไม่มีลม
67%
29.86 "Hg
ส. 07 ธ.ค. 2562, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:57 AM
6:06 PM
12:9
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:39 PM
1:18 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Samarinda

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 8:19 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
77°F
75°F
81°F
86°F
75°F
73°F
90°F
ระดับที่สบาย
100°F
81°F
77°F
90°F
99°F
77°F
73°F
111°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
73°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
111°ตะวันออก
3 mph
96°ตะวันออก
2 mph
254°ตะวันตก
2 mph
21°เหนือ
4 mph
111°ตะวันออก
3 mph
97°ตะวันออก
2 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
282°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
93%
96%
85%
72%
91%
95%
62%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
62%
7%
31%
46%
42%
35%
31%
42%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Samarinda

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
86°F
90°F
86°F
86°F
84°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
ระดับที่สบาย
99°F
95°F
99°F
91°F
97°F
91°F
97°F
90°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
81°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
111°ตะวันออก
4 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
169°ใต้
4 mph
198°ใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
270°ตะวันตก
1 mph
80°ตะวันออก
3 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
2
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
76%
72%
81%
77%
84%
92%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
74%
71%
71%
64%
74%
79%
63%
69%
ฝนตก
0.14 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.66 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.48 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
91°F
97°F
99°F
102°F
106°F
100°F
100°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
73°F
77°F
81°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
80°ตะวันออก
ไม่มีลม
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
170°ใต้
4 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
0
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
61%
64%
71%
77%
67%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
52%
72%
70%
57%
84%
63%
73%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.86 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.51 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Samarinda

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 8:19 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด