The Time Now > อินโดนีเซีย > Bandarlampung > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bandarlampung, อินโดนีเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 19 ตุลาคม 2561 7:57:18 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Jakarta / Soekarno-Hatta

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
7276 กิโลเมตรจาก Bandarlampung
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
90.93°F
73.4°F
ไม่มีลม
70%
29.89 "Hg
3.73 ไมล์
ศ. 19 ต.ค. 2561, 7:30 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:36 AM
5:51 PM
12:15
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:48 PM
1:37 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bandarlampung

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ต.ค. 2561, 7:15 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
วันศุกร์
กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
88°F
88°F
79°F
75°F
88°F
86°F
77°F
ระดับที่สบาย
75°F
100°F
95°F
82°F
77°F
100°F
97°F
81°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
195°ใต้
4 mph
194°ใต้
4 mph
202°ใต้
4 mph
169°ใต้
6 mph
75°ตะวันออก
4 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
64%
63%
83%
91%
64%
71%
86%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
7 ไมล์
16 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
4 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
26%
30%
9%
30%
63%
69%
37%
ฝนตก
-
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bandarlampung

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ต.ค. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
ศ. 19 ต.ค.
ส. 20 ต.ค.
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
86°F
86°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
91°F
93°F
93°F
91°F
91°F
91°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
75°F
75°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
193°ใต้
6 mph
195°ใต้
5 mph
162°ใต้
6 mph
169°ใต้
5 mph
195°ใต้
6 mph
199°ใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
63%
63%
63%
77%
77%
59%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
44%
26%
66%
56%
64%
64%
52%
28%
ฝนตก
0.27 นิ้ว
0 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
พฤ. 01 พ.ย.
ศ. 02 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
100°F
100°F
100°F
102°F
102°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
110°ตะวันออก
8 mph
180°ใต้
7 mph
160°ใต้
6 mph
160°ใต้
7 mph
180°ใต้
4 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
55%
71%
71%
72%
72%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
47%
54%
41%
42%
6%
6%
7%
ฝนตก
0.3 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bandarlampung

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ต.ค. 2561, 7:15 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด