The Time Now > อินเดีย > Patna > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Patna, อินเดีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 25 กันยายน 2563 12:48:48 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Patna Airport

ฝนเบาๆ. เมฆมากเป็นส่วนมาก. อ่อน.
ระยะทาง
5921 กิโลเมตรจาก Patna
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
70.18°F
71.6°F
8.7 mph 110° ตะวันออก
94%
29.56 "Hg
1.55 ไมล์
ศ. 25 ก.ย. 2563, 12:30 ก่อนเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:39 AM
5:43 PM
12:4
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:46 PM
11:29 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Patna

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 11:50 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
82°F
84°F
79°F
75°F
77°F
86°F
81°F
ระดับที่สบาย
81°F
90°F
95°F
82°F
77°F
79°F
100°F
88°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
77°F
75°F
73°F
75°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
190°ใต้
6 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
251°ตะวันตก
3 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
251°ตะวันตก
6 mph
3°เหนือ
5 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
84%
81%
91%
93%
96%
74%
86%
ทัศนวิสัย
1 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
54%
82%
84%
42%
31%
69%
78%
76%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.22 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Patna

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 8:52 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
86°F
86°F
88°F
88°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
93°F
95°F
99°F
93°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
75°F
77°F
77°F
70°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
251°ตะวันตก
3 mph
280°ตะวันตก
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
82%
77%
79%
75%
55%
54%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
89%
83%
99%
68%
83%
6%
5%
5%
ฝนตก
0.39 นิ้ว
0.38 นิ้ว
1.18 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.18 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
91°F
91°F
91°F
91°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
104°F
111°F
104°F
97°F
97°F
100°F
จุดน้ำค้าง
68°F
77°F
81°F
75°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
250°ตะวันตก
9 mph
70°ตะวันออก
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
71%
76%
61%
53%
52%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
99%
56%
47%
4%
4%
4%
ฝนตก
-
0.56 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Patna

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 11:50 หลังเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด