The Time Now > อินเดีย > Patna > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Patna, อินเดีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 9:52:38 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Patna Airport

หมอกแดด. อ่อน.
ระยะทาง
5921 กิโลเมตรจาก Patna
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
62.6°F
5.59 mph 290° ตะวันตก
83%
29.98 "Hg
2.17 ไมล์
จ. 17 ก.พ. 2563, 9:30 หลังเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:23 AM
5:44 PM
11:21
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:14 AM
12:16 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Patna

อัพเดทล่าสุด: จ. 17 ก.พ. 2563, 5:44 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
57°F
66°F
77°F
63°F
54°F
52°F
79°F
ระดับที่สบาย
64°F
55°F
66°F
77°F
63°F
52°F
52°F
79°F
จุดน้ำค้าง
55°F
52°F
52°F
48°F
48°F
45°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
271°ตะวันตก
7 mph
264°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
9 mph
284°ตะวันตก
5 mph
284°ตะวันตก
5 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
281°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
85%
59%
36%
61%
75%
79%
32%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
1 ไมล์
7 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Patna

อัพเดทล่าสุด: จ. 17 ก.พ. 2563, 7:44 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
อ. 18 ก.พ.
พ. 19 ก.พ.
พฤ. 20 ก.พ.
ศ. 21 ก.พ.
ส. 22 ก.พ.
อา. 23 ก.พ.
จ. 24 ก.พ.
อ. 25 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
79°F
81°F
81°F
84°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
52°F
55°F
59°F
64°F
61°F
64°F
61°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
79°F
82°F
84°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
48°F
54°F
57°F
54°F
54°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
272°ตะวันตก
4 mph
253°ตะวันตก
6 mph
96°ตะวันออก
8 mph
83°ตะวันออก
7 mph
112°ตะวันออก
ไม่มีลม
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
40%
36%
35%
41%
42%
33%
35%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
1%
51%
42%
6%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 26 ก.พ.
พฤ. 27 ก.พ.
ศ. 28 ก.พ.
ส. 29 ก.พ.
อา. 01 มี.ค.
จ. 02 มี.ค.
อ. 03 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
63°F
63°F
63°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
48°F
45°F
46°F
43°F
43°F
39°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
260°ตะวันตก
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
20°เหนือ
11 mph
290°ตะวันตก
8 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
28%
26%
27%
24%
23%
20%
19%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
4%
3%
3%
5%
5%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Patna

อัพเดทล่าสุด: จ. 17 ก.พ. 2563, 5:44 หลังเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด