The Time Now > อินเดีย > Patna > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Patna, อินเดีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 15 กรกฎาคม 2563 6:13:06 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Patna Airport

หมอก. ร้อน.
ระยะทาง
5921 กิโลเมตรจาก Patna
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
108.07°F
80.6°F
8.7 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
75%
29.45 "Hg
2.8 ไมล์
พ. 15 ก.ค. 2563, 5:30 หลังเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:08 AM
6:42 PM
13:34
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:40 AM
1:54 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Patna

อัพเดทล่าสุด: พ. 15 ก.ค. 2563, 1:09 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
90°F
84°F
81°F
82°F
93°F
86°F
82°F
88°F
ระดับที่สบาย
106°F
97°F
90°F
90°F
109°F
100°F
93°F
102°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
93°ตะวันออก
9 mph
96°ตะวันออก
7 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
104°ตะวันออก
9 mph
106°ตะวันออก
9 mph
107°ตะวันออก
7 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
106°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
78%
85%
87%
64%
76%
82%
71%
ทัศนวิสัย
1 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
64%
31%
54%
44%
12%
29%
56%
76%
ฝนตก
0.1 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Patna

อัพเดทล่าสุด: พ. 15 ก.ค. 2563, 2:52 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
93°F
91°F
91°F
93°F
88°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
82°F
82°F
81°F
81°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
104°F
108°F
109°F
108°F
108°F
99°F
95°F
104°F
จุดน้ำค้าง
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
79°F
81°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
98°ตะวันออก
9 mph
107°ตะวันออก
10 mph
100°ตะวันออก
9 mph
100°ตะวันออก
9 mph
85°ตะวันออก
4 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
66%
67%
66%
66%
77%
89%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
77%
61%
89%
58%
97%
99%
92%
99%
ฝนตก
0.14 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.3 นิ้ว
1.79 นิ้ว
3.03 นิ้ว
1.29 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
ส. 25 ก.ค.
อา. 26 ก.ค.
จ. 27 ก.ค.
อ. 28 ก.ค.
พ. 29 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
91°F
91°F
91°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
100°F
99°F
113°F
100°F
108°F
115°F
117°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
81°F
72°F
79°F
82°F
82°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
170°ใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
280°ตะวันตก
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
60%
74%
55%
67%
78%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
97%
97%
99%
99%
82%
ฝนตก
0.72 นิ้ว
1.07 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.17 นิ้ว
1.07 นิ้ว
0.81 นิ้ว
0.98 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Patna

อัพเดทล่าสุด: พ. 15 ก.ค. 2563, 1:09 หลังเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด