The Time Now > อินเดีย > นิวเดลี > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

นิวเดลี, อินเดีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 21 สิงหาคม 2562 4:03:41 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
New Delhi Palam Airport

หมอก. อุ่น.
ระยะทาง
5451 กิโลเมตรจาก นิวเดลี
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
92.41°F
78.8°F
1.86 mph 260° ตะวันตก
89%
29.62 "Hg
1.55 ไมล์
พ. 21 ส.ค. 2562, 3:30 ก่อนเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:52 AM
6:56 PM
13:4
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:53 PM
9:46 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ นิวเดลี

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 ส.ค. 2562, 11:42 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
88°F
97°F
84°F
79°F
86°F
91°F
79°F
ระดับที่สบาย
82°F
97°F
106°F
95°F
84°F
95°F
106°F
84°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
72°F
77°F
77°F
73°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
186°ใต้
7 mph
293°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
175°ใต้
7 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
92°ตะวันออก
6 mph
169°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
65%
46%
77%
90%
67%
61%
86%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
1%
2%
5%
7%
7%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ นิวเดลี

อัพเดทล่าสุด: พ. 21 ส.ค. 2562, 1:44 ก่อนเที่ยง GMT+5:30
 
 
พ. 21 ส.ค.
พฤ. 22 ส.ค.
ศ. 23 ส.ค.
ส. 24 ส.ค.
อา. 25 ส.ค.
จ. 26 ส.ค.
อ. 27 ส.ค.
พ. 28 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
91°F
93°F
95°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
77°F
81°F
81°F
82°F
84°F
82°F
ระดับที่สบาย
104°F
100°F
100°F
104°F
102°F
95°F
93°F
97°F
จุดน้ำค้าง
72°F
75°F
73°F
73°F
75°F
64°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
271°ตะวันตก
8 mph
169°ใต้
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
195°ใต้
7 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
90°ตะวันออก
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
65%
58%
53%
64%
40%
49%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
4%
6%
5%
48%
52%
65%
54%
ฝนตก
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.18 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 29 ส.ค.
ศ. 30 ส.ค.
ส. 31 ส.ค.
อา. 01 ก.ย.
จ. 02 ก.ย.
อ. 03 ก.ย.
พ. 04 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
86°F
86°F
84°F
84°F
84°F
84°F
ระดับที่สบาย
97°F
99°F
99°F
100°F
122°F
102°F
100°F
จุดน้ำค้าง
64°F
68°F
68°F
70°F
84°F
73°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
280°ตะวันตก
3 mph
290°ตะวันตก
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
43%
45%
48%
75%
52%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
51%
71%
57%
93%
55%
8%
ฝนตก
-
0.05 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.17 นิ้ว
1.22 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ นิวเดลี

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 ส.ค. 2562, 11:42 หลังเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด