The Time Now > อินเดีย > Lucknow > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lucknow, อินเดีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 สิงหาคม 2560 6:25:41 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lucknow / Amausi

หมอก. อุ่น.
ระยะทาง
5665 กิโลเมตรจาก Lucknow
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
94.15°F
80.6°F
3.11 mph 110° ตะวันออก
94%
29.59 "Hg
1.86 ไมล์
จ. 21 ส.ค. 2560, 5:30 ก่อนเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:39 AM
6:39 PM
13:
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:54 AM
5:36 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lucknow

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ส.ค. 2560, 5:46 ก่อนเที่ยง GMT+5:30
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
88°F
90°F
84°F
81°F
86°F
91°F
86°F
81°F
ระดับที่สบาย
100°F
106°F
95°F
86°F
99°F
108°F
97°F
90°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
101°ตะวันออก
7 mph
104°ตะวันออก
6 mph
101°ตะวันออก
7 mph
109°ตะวันออก
7 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
109°ตะวันออก
6 mph
75°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
65%
81%
86%
73%
62%
76%
85%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
26%
26%
32%
26%
10%
26%
19%
34%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.31 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lucknow

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ส.ค. 2560, 1:50 ก่อนเที่ยง GMT+5:30
 
 
จ. 21 ส.ค.
อ. 22 ส.ค.
พ. 23 ส.ค.
พฤ. 24 ส.ค.
ศ. 25 ส.ค.
ส. 26 ส.ค.
อา. 27 ส.ค.
จ. 28 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
91°F
91°F
95°F
93°F
91°F
90°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
77°F
ระดับที่สบาย
104°F
106°F
106°F
108°F
108°F
99°F
100°F
93°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
102°ตะวันออก
7 mph
108°ตะวันออก
6 mph
68°ตะวันออก
6 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
109°ตะวันออก
4 mph
20°เหนือ
3 mph
80°ตะวันออก
5 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
64%
63%
59%
62%
51%
62%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
18%
27%
23%
50%
45%
54%
59%
58%
ฝนตก
-
0.2 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 29 ส.ค.
พ. 30 ส.ค.
พฤ. 31 ส.ค.
ศ. 01 ก.ย.
ส. 02 ก.ย.
อา. 03 ก.ย.
จ. 04 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
97°F
99°F
100°F
109°F
106°F
106°F
108°F
จุดน้ำค้าง
79°F
79°F
79°F
79°F
75°F
81°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
80°ตะวันออก
10 mph
100°ตะวันออก
2 mph
200°ใต้
4 mph
350°เหนือ
3 mph
350°เหนือ
19 mph
80°ตะวันออก
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
1
1
1
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
59%
64%
76%
70%
73%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
58%
57%
59%
56%
53%
55%
47%
ฝนตก
0.37 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.67 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lucknow

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ส.ค. 2560, 5:46 ก่อนเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด