The Time Now > อินเดีย > Indore > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Indore, อินเดีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2562 12:12:39 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Indore Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
5323 กิโลเมตรจาก Indore
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
71.02°F
66.2°F
3.11 mph 90° ตะวันออก
83%
30.04 "Hg
1.86 ไมล์
อา. 20 ต.ค. 2562, 11:30 หลังเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:25 AM
5:57 PM
11:32
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:05 PM
12:00 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Indore

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ต.ค. 2562, 11:44 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
73°F
79°F
70°F
66°F
77°F
73°F
68°F
ระดับที่สบาย
66°F
73°F
81°F
70°F
66°F
77°F
73°F
68°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
66°F
64°F
63°F
66°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
80°ตะวันออก
6 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
71°ตะวันออก
5 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
76°ตะวันออก
6 mph
84°ตะวันออก
7 mph
111°ตะวันออก
6 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
79%
66%
84%
89%
71%
79%
89%
ทัศนวิสัย
1 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
8%
11%
9%
12%
27%
37%
50%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Indore

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ต.ค. 2562, 7:44 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
77°F
68°F
73°F
77°F
75°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
63°F
63°F
61°F
59°F
61°F
63°F
ระดับที่สบาย
79°F
73°F
66°F
73°F
77°F
77°F
93°F
90°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
63°F
64°F
64°F
66°F
79°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
69°ตะวันออก
6 mph
94°ตะวันออก
8 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
92°ตะวันออก
9 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
80°ตะวันออก
5 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
80%
87%
79%
69%
70%
90%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
66%
82%
71%
5%
6%
51%
52%
ฝนตก
-
0.21 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
86°F
88°F
90°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
68°F
68°F
68°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
80°ตะวันออก
5 mph
80°ตะวันออก
6 mph
90°ตะวันออก
6 mph
100°ตะวันออก
4 mph
110°ตะวันออก
4 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
68%
61%
60%
58%
51%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
9%
45%
5%
4%
3%
3%
3%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Indore

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ต.ค. 2562, 5:44 หลังเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด