The Time Now > อินเดีย > Indore > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Indore, อินเดีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 9:38:09 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Indore Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
5323 กิโลเมตรจาก Indore
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.04°F
73.4°F
9.94 mph 270° ตะวันตก
84%
29.74 "Hg
3.11 ไมล์
พฤ. 18 ก.ค. 2562, 8:30 ก่อนเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:51 AM
7:13 PM
13:22
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:44 PM
6:00 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Indore

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ก.ค. 2562, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+5:30
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
90°F
81°F
75°F
75°F
90°F
81°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
93°F
84°F
75°F
77°F
95°F
86°F
81°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
68°F
70°F
70°F
68°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
276°ตะวันตก
8 mph
278°ตะวันตก
7 mph
265°ตะวันตก
7 mph
282°ตะวันตก
9 mph
291°ตะวันตก
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
273°ตะวันตก
7 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
47%
66%
82%
82%
50%
68%
77%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
2%
3%
7%
10%
10%
12%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Indore

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ก.ค. 2562, 7:44 ก่อนเที่ยง GMT+5:30
 
 
พฤ. 18 ก.ค.
ศ. 19 ก.ค.
ส. 20 ก.ค.
อา. 21 ก.ค.
จ. 22 ก.ค.
อ. 23 ก.ค.
พ. 24 ก.ค.
พฤ. 25 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
88°F
90°F
86°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
95°F
95°F
95°F
84°F
90°F
86°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
70°F
73°F
73°F
73°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
277°ตะวันตก
6 mph
278°ตะวันตก
6 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
272°ตะวันตก
7 mph
271°ตะวันตก
9 mph
277°ตะวันตก
10 mph
270°ตะวันตก
11 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
50%
55%
63%
62%
80%
69%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
50%
57%
80%
59%
71%
67%
ฝนตก
-
-
0.12 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.64 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.54 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 26 ก.ค.
ส. 27 ก.ค.
อา. 28 ก.ค.
จ. 29 ก.ค.
อ. 30 ก.ค.
พ. 31 ก.ค.
พฤ. 01 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
84°F
82°F
82°F
81°F
82°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
66°F
68°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
250°ตะวันตก
8 mph
280°ตะวันตก
12 mph
250°ตะวันตก
12 mph
250°ตะวันตก
13 mph
250°ตะวันตก
15 mph
250°ตะวันตก
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
92%
82%
66%
71%
74%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
70%
89%
95%
65%
70%
79%
74%
ฝนตก
0.37 นิ้ว
1.31 นิ้ว
1.32 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.23 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Indore

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ก.ค. 2562, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด