The Time Now > อินเดีย > Indore > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Indore, อินเดีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 มกราคม 2562 12:39:10 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Indore Airport

หมอกแดด. อ่อน.
ระยะทาง
5323 กิโลเมตรจาก Indore
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
76.62°F
41°F
8.7 mph 90° ตะวันออก
31%
30.12 "Hg
3.11 ไมล์
ศ. 18 ม.ค. 2562, 11:30 ก่อนเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:09 AM
6:04 PM
10:55
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:25 PM
2:55 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Indore

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 11:54 ก่อนเที่ยง GMT+5:30
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
59°F
54°F
52°F
81°F
59°F
54°F
52°F
ระดับที่สบาย
79°F
59°F
52°F
48°F
79°F
59°F
52°F
50°F
จุดน้ำค้าง
43°F
39°F
39°F
39°F
39°F
37°F
36°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
79°ตะวันออก
5 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
96°ตะวันออก
6 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
101°ตะวันออก
6 mph
98°ตะวันออก
6 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
28%
48%
58%
65%
24%
44%
52%
61%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Indore

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 7:44 ก่อนเที่ยง GMT+5:30
 
 
ศ. 18 ม.ค.
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
82°F
82°F
77°F
77°F
81°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
52°F
52°F
59°F
55°F
52°F
50°F
54°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
79°F
79°F
77°F
77°F
79°F
77°F
จุดน้ำค้าง
45°F
39°F
45°F
46°F
50°F
43°F
39°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
82°ตะวันออก
6 mph
102°ตะวันออก
6 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
184°ใต้
7 mph
277°ตะวันตก
5 mph
286°ตะวันตก
4 mph
200°ใต้
3 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
27%
30%
32%
42%
32%
24%
28%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
2%
3%
3%
7%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ม.ค.
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
50°F
50°F
50°F
50°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
77°F
จุดน้ำค้าง
52°F
48°F
50°F
46°F
46°F
54°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
110°ตะวันออก
3 mph
160°ใต้
2 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
100°ตะวันออก
11 mph
80°ตะวันออก
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
1
1
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
40%
42%
37%
36%
45%
31%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
30%
51%
42%
5%
31%
30%
27%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Indore

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 11:53 ก่อนเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด