The Time Now > อินเดีย > Indore > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Indore, อินเดีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 26 มกราคม 2563 4:41:18 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Indore Airport

โปร่ง. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
5323 กิโลเมตรจาก Indore
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
79.11°F
51.8°F
1.86 mph 340° เหนือ
39%
29.95 "Hg
3.73 ไมล์
อา. 26 ม.ค. 2563, 4:00 หลังเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:08 AM
6:10 PM
11:2
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:11 AM
7:30 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Indore

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 11:45 ก่อนเที่ยง GMT+5:30
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
61°F
57°F
68°F
82°F
64°F
55°F
64°F
ระดับที่สบาย
79°F
61°F
55°F
68°F
81°F
64°F
55°F
64°F
จุดน้ำค้าง
46°F
48°F
48°F
48°F
50°F
48°F
45°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
173°ใต้
9 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
279°ตะวันตก
7 mph
274°ตะวันตก
9 mph
266°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
3
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
62%
72%
51%
32%
56%
64%
65%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
5 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
3 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Indore

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 1:44 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
75°F
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
57°F
55°F
50°F
46°F
45°F
46°F
50°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
75°F
75°F
68°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
52°F
41°F
37°F
37°F
36°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
200°ใต้
12 mph
267°ตะวันตก
7 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
34%
34%
51%
35%
33%
31%
26%
32%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
2%
1%
1%
1%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
55°F
57°F
55°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
77°F
79°F
79°F
79°F
77°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
48°F
55°F
39°F
34°F
34°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
110°ตะวันออก
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
250°ตะวันตก
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
350°เหนือ
3 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
4
2
2
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
42%
24%
19%
19%
18%
17%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
39%
4%
1%
1%
1%
3%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Indore

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 11:45 ก่อนเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด