The Time Now > อินเดีย > Indore > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Indore, อินเดีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 2:17:31 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bhopal / Bairagarh

เมฆกระจาย. ร้อน.
ระยะทาง
5323 กิโลเมตรจาก Indore
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
100.2°F
75.2°F
11.18 mph 260° ตะวันตก
63%
29.65 "Hg
3.73 ไมล์
ศ. 10 ก.ค. 2563, 2:00 หลังเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:48 AM
7:15 PM
13:27
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:10 PM
10:18 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Indore

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 1:10 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
79°F
75°F
75°F
88°F
79°F
77°F
82°F
ระดับที่สบาย
93°F
82°F
77°F
77°F
93°F
82°F
77°F
88°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
251°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
10 mph
258°ตะวันตก
12 mph
259°ตะวันตก
13 mph
249°ตะวันตก
9 mph
252°ตะวันตก
10 mph
249°ตะวันตก
12 mph
257°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
80%
85%
87%
59%
80%
85%
70%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
68%
35%
12%
67%
55%
12%
25%
54%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Indore

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 1:52 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
88°F
86°F
81°F
84°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
91°F
91°F
84°F
91°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
70°F
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
251°ตะวันตก
12 mph
253°ตะวันตก
12 mph
252°ตะวันตก
10 mph
260°ตะวันตก
7 mph
281°ตะวันตก
9 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
280°ตะวันตก
10 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
62%
62%
65%
80%
70%
71%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
75%
74%
61%
44%
99%
99%
97%
99%
ฝนตก
0.1 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.96 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
93°F
84°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
70°F
72°F
77°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
270°ตะวันตก
14 mph
270°ตะวันตก
13 mph
250°ตะวันตก
11 mph
270°ตะวันตก
12 mph
270°ตะวันตก
12 mph
260°ตะวันตก
11 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
88%
75%
76%
91%
90%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
99%
65%
91%
97%
91%
78%
90%
ฝนตก
0.8 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.31 นิ้ว
1.11 นิ้ว
0.61 นิ้ว
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Indore

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 1:10 หลังเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด