The Time Now > อินเดีย > Delhi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Delhi, อินเดีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 3:37:47 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
New Delhi / Safdarjung

เมฆกระจาย. ร้อนที่สุด.
ระยะทาง
5451 กิโลเมตรจาก Delhi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
100.4°F
123.22°F
80.6°F
7.46 mph 260° ตะวันตก
53%
29.42 "Hg
1.86 ไมล์
ศ. 10 ก.ค. 2563, 3:00 หลังเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:30 AM
7:22 PM
13:52
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:08 PM
10:08 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Delhi

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 1:10 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
99°F
91°F
86°F
88°F
95°F
82°F
81°F
82°F
ระดับที่สบาย
115°F
104°F
95°F
97°F
108°F
91°F
84°F
86°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
289°ตะวันตก
7 mph
272°ตะวันตก
7 mph
278°ตะวันตก
7 mph
274°ตะวันตก
8 mph
267°ตะวันตก
7 mph
79°ตะวันออก
7 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
253°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
60%
69%
64%
50%
78%
77%
77%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
11%
15%
31%
70%
84%
70%
34%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Delhi

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 2:52 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
95°F
93°F
97°F
93°F
93°F
99°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
86°F
82°F
81°F
84°F
82°F
81°F
86°F
82°F
ระดับที่สบาย
111°F
106°F
104°F
109°F
108°F
104°F
102°F
104°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
75°F
77°F
75°F
66°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
275°ตะวันตก
8 mph
271°ตะวันตก
6 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
274°ตะวันตก
7 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
90°ตะวันออก
11 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
52%
56%
53%
59%
61%
38%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
50%
99%
90%
40%
41%
8%
45%
92%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.55 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.26 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
97°F
97°F
97°F
99°F
99°F
99°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
90°F
ระดับที่สบาย
102°F
102°F
99°F
109°F
104°F
108°F
111°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
64°F
73°F
68°F
70°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
350°เหนือ
5 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
42%
41%
37%
48%
38%
41%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
94%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
ฝนตก
0.27 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.65 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Delhi

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 1:10 หลังเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด