The Time Now > อินเดีย > Delhi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Delhi, อินเดีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 25 กันยายน 2561 6:34:17 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
New Delhi Palam Airport

หมอก. อ่อน.
ระยะทาง
5451 กิโลเมตรจาก Delhi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
70.18°F
71.6°F
7.46 mph 290° ตะวันตก
94%
29.77 "Hg
1.55 ไมล์
อ. 25 ก.ย. 2561, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:10 AM
6:16 PM
12:6
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:07 PM
5:13 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Delhi

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 5:56 ก่อนเที่ยง GMT+5:30
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
81°F
77°F
73°F
73°F
90°F
81°F
75°F
ระดับที่สบาย
72°F
84°F
77°F
73°F
73°F
99°F
86°F
75°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
72°F
70°F
75°F
73°F
75°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
282°ตะวันตก
7 mph
278°ตะวันตก
9 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
261°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
82%
87%
89%
100%
59%
83%
89%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
57%
35%
7%
29%
3%
5%
2%
3%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Delhi

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 1:44 ก่อนเที่ยง GMT+5:30
 
 
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
90°F
93°F
93°F
93°F
93°F
95°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
81°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
84°F
99°F
97°F
97°F
95°F
91°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
68°F
68°F
68°F
52°F
50°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
277°ตะวันตก
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
201°ใต้
8 mph
328°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
62%
48%
45%
48%
25%
23%
19%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
58%
3%
2%
4%
3%
4%
5%
5%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
95°F
99°F
100°F
99°F
99°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
81°F
79°F
81°F
82°F
82°F
81°F
ระดับที่สบาย
91°F
93°F
93°F
99°F
102°F
99°F
100°F
จุดน้ำค้าง
45°F
55°F
57°F
59°F
61°F
59°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
290°ตะวันตก
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
340°เหนือ
3 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
18%
26%
28%
28%
29%
28%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Delhi

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 5:56 ก่อนเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด