The Time Now > อินเดีย > Bengalore > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bengalore, อินเดีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 11:12:04 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bangalore / Hindustan

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
5390 กิโลเมตรจาก Bengalore
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
44.6°F
6.84 mph 90° ตะวันออก
43%
30.04 "Hg
3.73 ไมล์
พฤ. 18 ม.ค. 2561, 9:30 หลังเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:46 AM
6:13 PM
11:27
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:31 AM
7:20 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bengalore

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ม.ค. 2561, 5:37 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
55°F
55°F
81°F
64°F
57°F
55°F
81°F
ระดับที่สบาย
66°F
55°F
54°F
79°F
64°F
57°F
54°F
79°F
จุดน้ำค้าง
52°F
54°F
50°F
39°F
54°F
55°F
52°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
89°ตะวันออก
6 mph
92°ตะวันออก
7 mph
69°ตะวันออก
9 mph
86°ตะวันออก
7 mph
97°ตะวันออก
5 mph
91°ตะวันออก
6 mph
73°ตะวันออก
7 mph
81°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
93%
84%
23%
67%
91%
88%
24%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bengalore

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ม.ค. 2561, 7:44 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
ศ. 19 ม.ค.
ส. 20 ม.ค.
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
79°F
82°F
81°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
55°F
54°F
54°F
61°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
41°F
41°F
41°F
41°F
43°F
46°F
45°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
88°ตะวันออก
7 mph
89°ตะวันออก
7 mph
92°ตะวันออก
7 mph
95°ตะวันออก
5 mph
98°ตะวันออก
6 mph
20°เหนือ
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
27%
27%
27%
28%
27%
23%
21%
21%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
-2147483648
-2147483648
-2147483648
-2147483648
-2147483648
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
4%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
พฤ. 01 ก.พ.
ศ. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
82°F
82°F
81°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
45°F
57°F
54°F
46°F
46°F
46°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
70°ตะวันออก
8 mph
90°ตะวันออก
9 mph
90°ตะวันออก
9 mph
90°ตะวันออก
9 mph
90°ตะวันออก
10 mph
90°ตะวันออก
9 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
20%
41%
32%
23%
20%
20%
13%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
5%
5%
3%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bengalore

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ม.ค. 2561, 5:37 หลังเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด