The Time Now > อินเดีย > Bengalore > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bengalore, อินเดีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561 11:32:35 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bangalore / Hindustan

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
5390 กิโลเมตรจาก Bengalore
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
73.99°F
66.2°F
6.84 mph 130° ตะวันออกเฉียงใต้
78%
30.04 "Hg
4.97 ไมล์
ส. 17 พ.ย. 2561, 10:30 หลังเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:18 AM
5:49 PM
11:31
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:50 PM
1:06 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bengalore

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 5:45 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
66°F
66°F
82°F
72°F
68°F
73°F
79°F
ระดับที่สบาย
68°F
66°F
66°F
84°F
66°F
68°F
72°F
82°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
66°F
66°F
68°F
68°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
111°ตะวันออก
7 mph
104°ตะวันออก
8 mph
110°ตะวันออก
7 mph
102°ตะวันออก
7 mph
104°ตะวันออก
7 mph
94°ตะวันออก
8 mph
87°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
99%
100%
58%
94%
99%
84%
65%
ทัศนวิสัย
1 ไมล์
1 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
1 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
27%
6%
44%
64%
38%
47%
66%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bengalore

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 7:44 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
79°F
77°F
73°F
73°F
79°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
64°F
66°F
66°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
82°F
79°F
77°F
70°F
73°F
79°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
63°F
64°F
66°F
61°F
55°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
105°ตะวันออก
8 mph
95°ตะวันออก
11 mph
69°ตะวันออก
10 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
86°ตะวันออก
13 mph
80°ตะวันออก
8 mph
80°ตะวันออก
8 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
70%
67%
81%
82%
57%
44%
38%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
-2147483648
-2147483648
-2147483648
-2147483648
-2147483648
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
65%
66%
6%
70%
65%
6%
6%
5%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.17 นิ้ว
-
1.34 นิ้ว
0.25 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
81°F
82°F
82°F
84°F
81°F
จุดน้ำค้าง
48°F
57°F
59°F
63°F
63°F
70°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
90°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
10 mph
80°ตะวันออก
8 mph
110°ตะวันออก
11 mph
80°ตะวันออก
12 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
34%
46%
50%
57%
54%
70%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
4%
3%
4%
5%
6%
52%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.13 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bengalore

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 5:45 หลังเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด