The Time Now > อินเดีย > Bengalore > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bengalore, อินเดีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 10:05:24 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bangalore / Hindustan

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
5390 กิโลเมตรจาก Bengalore
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
77.58°F
59°F
7.46 mph 80° ตะวันออก
57%
30.12 "Hg
3.73 ไมล์
พ. 20 ก.พ. 2562, 9:30 หลังเที่ยง GMT+5:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:40 AM
6:26 PM
11:46
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:20 PM
7:12 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bengalore

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 5:46 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
63°F
72°F
86°F
73°F
59°F
57°F
86°F
ระดับที่สบาย
77°F
63°F
75°F
82°F
77°F
57°F
55°F
82°F
จุดน้ำค้าง
59°F
63°F
55°F
45°F
54°F
55°F
46°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
110°ตะวันออก
6 mph
104°ตะวันออก
7 mph
102°ตะวันออก
14 mph
81°ตะวันออก
8 mph
83°ตะวันออก
6 mph
85°ตะวันออก
9 mph
86°ตะวันออก
17 mph
92°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
4
3
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
100%
58%
23%
50%
90%
65%
17%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bengalore

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 7:44 หลังเที่ยง GMT+5:30
 
 
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
88°F
90°F
90°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
57°F
59°F
57°F
59°F
70°F
68°F
72°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
82°F
84°F
84°F
82°F
82°F
84°F
จุดน้ำค้าง
45°F
37°F
36°F
32°F
43°F
36°F
36°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
93°ตะวันออก
16 mph
86°ตะวันออก
14 mph
98°ตะวันออก
9 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
253°ตะวันตก
9 mph
260°ตะวันตก
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
2
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
26%
19%
17%
14%
20%
17%
16%
33%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
-2147483648
-2147483648
-2147483648
-2147483648
-2147483648
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
1%
1%
3%
4%
3%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
พฤ. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
82°F
86°F
86°F
84°F
84°F
84°F
86°F
จุดน้ำค้าง
37°F
59°F
59°F
48°F
45°F
54°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
90°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
4 mph
110°ตะวันออก
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
160°ใต้
3 mph
200°ใต้
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
18%
39%
40%
26%
23%
31%
33%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
4%
47%
44%
4%
4%
5%
5%
ฝนตก
-
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bengalore

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 5:46 หลังเที่ยง GMT+5:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด