The Time Now > ฮังการี > Debrecen > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Debrecen, ฮังการี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2562 2:18:02 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Debrecen Airport

หมอก. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3536 กิโลเมตรจาก Debrecen
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
38.97°F
41°F
3.11 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
100%
30.07 "Hg
2.17 ไมล์
อา. 08 ธ.ค. 2562, 1:28 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:07 AM
3:42 PM
8:35
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:00 PM
2:39 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Debrecen

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 1:19 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
37°F
36°F
39°F
41°F
39°F
37°F
37°F
41°F
ระดับที่สบาย
32°F
32°F
32°F
36°F
37°F
37°F
34°F
34°F
จุดน้ำค้าง
36°F
36°F
37°F
39°F
39°F
36°F
36°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
178°ใต้
7 mph
182°ใต้
8 mph
192°ใต้
6 mph
200°ใต้
4 mph
172°ใต้
2 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
345°เหนือ
12 mph
19°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
1
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
97%
96%
92%
97%
95%
99%
96%
79%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
7%
41%
50%
54%
56%
44%
36%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Debrecen

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
41°F
41°F
37°F
37°F
39°F
45°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
36°F
36°F
32°F
30°F
34°F
34°F
37°F
ระดับที่สบาย
32°F
36°F
34°F
32°F
32°F
32°F
37°F
43°F
จุดน้ำค้าง
36°F
39°F
36°F
34°F
32°F
34°F
41°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
198°ใต้
7 mph
187°ใต้
7 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
189°ใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
98%
95%
91%
92%
88%
84%
87%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
63%
72%
6%
81%
76%
67%
58%
ฝนตก
-
0.06 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
43°F
43°F
43°F
43°F
43°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
36°F
34°F
34°F
34°F
34°F
36°F
ระดับที่สบาย
37°F
39°F
36°F
32°F
34°F
36°F
41°F
จุดน้ำค้าง
39°F
41°F
32°F
32°F
34°F
36°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
190°ใต้
6 mph
180°ใต้
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
18 mph
180°ใต้
15 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
170°ใต้
1 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
5
4
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
91%
65%
69%
78%
80%
86%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
63%
60%
58%
60%
72%
81%
65%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
0.07 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Debrecen

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 1:19 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด