The Time Now > ฮ่องกง > Kowloon > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kowloon, ฮ่องกง สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 26 มิถุนายน 2560 8:00:44 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
7766 กิโลเมตรจาก Kowloon
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
98.28°F
80.6°F
7.46 mph 190° ใต้
89%
29.77 "Hg
จ. 26 มิ.ย. 2560, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:40 AM
7:10 PM
13:30
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:43 AM
8:20 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 มิ.ย. 2560, 2:26 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
84°F
82°F
81°F
82°F
86°F
82°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
97°F
91°F
90°F
90°F
99°F
91°F
88°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
200°ใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
173°ใต้
7 mph
177°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
78%
86%
88%
85%
77%
87%
89%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
71%
67%
53%
49%
67%
64%
58%
53%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 มิ.ย. 2560, 3:32 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 26 มิ.ย.
อ. 27 มิ.ย.
พ. 28 มิ.ย.
พฤ. 29 มิ.ย.
ศ. 30 มิ.ย.
ส. 01 ก.ค.
อา. 02 ก.ค.
จ. 03 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
88°F
88°F
86°F
86°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
81°F
81°F
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
99°F
97°F
95°F
93°F
88°F
90°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
77°F
75°F
73°F
73°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
184°ใต้
9 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
188°ใต้
17 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
79%
74%
68%
70%
70%
72%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
73%
70%
68%
65%
64%
63%
79%
100%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.1 นิ้ว
1.31 นิ้ว
0.56 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 04 ก.ค.
พ. 05 ก.ค.
พฤ. 06 ก.ค.
ศ. 07 ก.ค.
ส. 08 ก.ค.
อา. 09 ก.ค.
จ. 10 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
86°F
86°F
86°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
88°F
93°F
93°F
97°F
95°F
99°F
100°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
73°F
72°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
180°ใต้
14 mph
180°ใต้
12 mph
180°ใต้
11 mph
190°ใต้
16 mph
200°ใต้
15 mph
190°ใต้
12 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
70%
67%
75%
67%
66%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
87%
20%
10%
43%
47%
10%
10%
ฝนตก
0.52 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
0.13 นิ้ว
0.17 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 มิ.ย. 2560, 2:26 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด