The Time Now > ฮ่องกง > Kowloon > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kowloon, ฮ่องกง สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 21 มกราคม 2560 6:02:57 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็นสดชื่น.
ระยะทาง
7766 กิโลเมตรจาก Kowloon
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
55.4°F
52.61°F
41°F
9.94 mph 50° ตะวันออกเฉียงเหนือ
59%
30.3 "Hg
ส. 21 ม.ค. 2560, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:05 AM
6:03 PM
10:58
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:24 AM
12:19 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ม.ค. 2560, 2:22 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
52°F
64°F
59°F
54°F
52°F
66°F
59°F
57°F
ระดับที่สบาย
48°F
64°F
59°F
50°F
48°F
66°F
57°F
55°F
จุดน้ำค้าง
45°F
46°F
46°F
41°F
37°F
39°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
21°เหนือ
7 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
18°เหนือ
9 mph
12°เหนือ
9 mph
15°เหนือ
8 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
45°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
52%
62%
64%
59%
39%
66%
67%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
13 ไมล์
14 ไมล์
21 ไมล์
13 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ม.ค. 2560, 3:32 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 21 ม.ค.
อา. 22 ม.ค.
จ. 23 ม.ค.
อ. 24 ม.ค.
พ. 25 ม.ค.
พฤ. 26 ม.ค.
ศ. 27 ม.ค.
ส. 28 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
66°F
64°F
64°F
64°F
68°F
70°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
52°F
55°F
57°F
59°F
59°F
55°F
63°F
ระดับที่สบาย
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
66°F
68°F
77°F
จุดน้ำค้าง
46°F
39°F
45°F
50°F
54°F
54°F
52°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
76°ตะวันออก
9 mph
75°ตะวันออก
7 mph
74°ตะวันออก
7 mph
73°ตะวันออก
16 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
41%
50%
63%
71%
65%
57%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
27%
0%
0%
13%
0%
0%
0%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 29 ม.ค.
จ. 30 ม.ค.
อ. 31 ม.ค.
พ. 01 ก.พ.
พฤ. 02 ก.พ.
ศ. 03 ก.พ.
ส. 04 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
64°F
63°F
66°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
75°F
73°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
59°F
61°F
61°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
80°ตะวันออก
8 mph
80°ตะวันออก
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
80°ตะวันออก
4 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
60%
57%
69%
80%
77%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
100%
44%
10%
10%
ฝนตก
-
-
-
0.56 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 ม.ค. 2560, 2:22 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด