The Time Now > ฮ่องกง > Kowloon > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kowloon, ฮ่องกง สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 21 มกราคม 2563 7:29:05 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
7766 กิโลเมตรจาก Kowloon
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
55.4°F
12.43 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
64%
30.12 "Hg
10 ไมล์
อ. 21 ม.ค. 2563, 7:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:05 AM
6:04 PM
10:59
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:42 AM
2:54 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 2:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
64°F
64°F
70°F
68°F
66°F
66°F
73°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
64°F
70°F
68°F
66°F
66°F
75°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
59°F
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
78°ตะวันออก
8 mph
72°ตะวันออก
9 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
85°ตะวันออก
8 mph
75°ตะวันออก
8 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
73°ตะวันออก
7 mph
106°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
88%
86%
78%
88%
91%
93%
70%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
7%
9%
4%
5%
5%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 4:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
73°F
72°F
68°F
64°F
61°F
57°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
66°F
64°F
54°F
52°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
68°F
73°F
72°F
68°F
57°F
61°F
57°F
54°F
จุดน้ำค้าง
63°F
64°F
64°F
61°F
52°F
48°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
78°ตะวันออก
7 mph
82°ตะวันออก
12 mph
98°ตะวันออก
12 mph
75°ตะวันออก
12 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
20°เหนือ
5 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
74%
79%
81%
78%
65%
64%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
6%
80%
99%
50%
57%
62%
ฝนตก
-
-
-
0.27 นิ้ว
0.75 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
59°F
61°F
63°F
64°F
64°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
55°F
57°F
57°F
57°F
59°F
ระดับที่สบาย
61°F
59°F
61°F
63°F
64°F
64°F
64°F
จุดน้ำค้าง
48°F
46°F
46°F
48°F
54°F
57°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
18 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
20 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
22 mph
70°ตะวันออก
21 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
4
4
5
5
5
5
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
60%
59%
60%
66%
78%
82%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
52%
6%
6%
6%
6%
59%
61%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 2:14 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด