The Time Now > ฮ่องกง > Kowloon > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kowloon, ฮ่องกง สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 09 กุมภาพันธ์ 2559 11:41:59 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
7766 กิโลเมตรจาก Kowloon
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
57.2°F
53.6°F
ไม่มีลม
88%
30.09 "Hg
10 ไมล์
อ. 09 ก.พ. 2559, 11:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:58 AM
6:16 PM
11:18
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:12 AM
7:03 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 ก.พ. 2559, 8:36 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
59°F
63°F
61°F
61°F
61°F
68°F
64°F
ระดับที่สบาย
61°F
59°F
63°F
61°F
61°F
61°F
68°F
64°F
จุดน้ำค้าง
52°F
50°F
54°F
57°F
59°F
61°F
64°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
73°ตะวันออก
12 mph
73°ตะวันออก
12 mph
78°ตะวันออก
12 mph
78°ตะวันออก
8 mph
69°ตะวันออก
7 mph
81°ตะวันออก
9 mph
97°ตะวันออก
9 mph
87°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
71%
75%
86%
92%
100%
85%
93%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
10%
10%
10%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 ก.พ. 2559, 9:32 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 10 ก.พ.
พฤ. 11 ก.พ.
ศ. 12 ก.พ.
ส. 13 ก.พ.
อา. 14 ก.พ.
จ. 15 ก.พ.
อ. 16 ก.พ.
พ. 17 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
68°F
72°F
73°F
73°F
59°F
64°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
61°F
63°F
66°F
61°F
55°F
52°F
57°F
ระดับที่สบาย
63°F
68°F
68°F
72°F
72°F
57°F
63°F
61°F
จุดน้ำค้าง
54°F
63°F
66°F
66°F
66°F
50°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
78°ตะวันออก
9 mph
87°ตะวันออก
9 mph
102°ตะวันออก
8 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
106°ตะวันออก
8 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
2
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
87%
88%
84%
81%
74%
63%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
10%
10%
0%
10%
10%
10%
10%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 18 ก.พ.
ศ. 19 ก.พ.
ส. 20 ก.พ.
อา. 21 ก.พ.
จ. 22 ก.พ.
อ. 23 ก.พ.
พ. 24 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
63°F
61°F
61°F
63°F
64°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
57°F
54°F
54°F
54°F
55°F
59°F
ระดับที่สบาย
64°F
63°F
61°F
61°F
63°F
64°F
66°F
จุดน้ำค้าง
55°F
54°F
48°F
46°F
45°F
52°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
70°ตะวันออก
10 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
20°เหนือ
16 mph
20°เหนือ
17 mph
80°ตะวันออก
12 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
73%
69%
54%
56%
65%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
10%
10%
10%
21%
0%
21%
21%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 ก.พ. 2559, 8:36 หลังเที่ยง GMT+8