The Time Now > ฮ่องกง > Kowloon > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kowloon, ฮ่องกง สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2561 1:13:03 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

เมฆมากเป็นส่วนมาก. เย็น.
ระยะทาง
7766 กิโลเมตรจาก Kowloon
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
60.8°F
60.8°F
59°F
5.59 mph 50° ตะวันออกเฉียงเหนือ
94%
30.04 "Hg
3.73 ไมล์
พฤ. 22 ก.พ. 2561, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:51 AM
6:23 PM
11:32
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:20 AM
11:16 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: พ. 21 ก.พ. 2561, 8:07 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
59°F
61°F
59°F
55°F
57°F
64°F
63°F
ระดับที่สบาย
57°F
57°F
61°F
57°F
54°F
55°F
64°F
63°F
จุดน้ำค้าง
55°F
52°F
50°F
50°F
48°F
48°F
52°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
68°ตะวันออก
10 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
12°เหนือ
10 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
92°ตะวันออก
13 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
77%
67%
72%
77%
77%
66%
75%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
61%
51%
21%
52%
43%
5%
0%
10%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.08 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: พ. 21 ก.พ. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 22 ก.พ.
ศ. 23 ก.พ.
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
64°F
68°F
73°F
68°F
68°F
77°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
55°F
63°F
63°F
61°F
61°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
59°F
64°F
68°F
75°F
66°F
68°F
79°F
72°F
จุดน้ำค้าง
50°F
52°F
57°F
59°F
54°F
34°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
83°ตะวันออก
9 mph
86°ตะวันออก
7 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
87°ตะวันออก
11 mph
90°ตะวันออก
3 mph
250°ตะวันตก
17 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
3
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
66%
69%
63%
63%
79%
62%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
71%
43%
32%
1%
9%
33%
32%
5%
ฝนตก
0.16 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
อ. 06 มี.ค.
พ. 07 มี.ค.
พฤ. 08 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
72°F
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
จุดน้ำค้าง
32°F
37°F
61°F
61°F
63°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
90°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
25 mph
80°ตะวันออก
22 mph
80°ตะวันออก
17 mph
70°ตะวันออก
14 mph
80°ตะวันออก
11 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
6
5
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
75%
79%
82%
83%
83%
87%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
39%
35%
49%
58%
45%
6%
7%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: พ. 21 ก.พ. 2561, 8:07 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด