The Time Now > ฮ่องกง > Kowloon > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kowloon, ฮ่องกง สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 21 เมษายน 2561 6:03:58 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7766 กิโลเมตรจาก Kowloon
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
72.95°F
68°F
7.46 mph 100° ตะวันออก
83%
29.89 "Hg
ส. 21 เม.ย. 2561, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:59 AM
6:45 PM
12:46
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:26 AM
11:04 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 เม.ย. 2561, 2:09 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
77°F
75°F
72°F
75°F
81°F
75°F
72°F
ระดับที่สบาย
75°F
79°F
75°F
68°F
77°F
86°F
75°F
66°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
68°F
68°F
70°F
70°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
107°ตะวันออก
12 mph
108°ตะวันออก
10 mph
105°ตะวันออก
8 mph
95°ตะวันออก
6 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
161°ใต้
6 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
71%
80%
91%
81%
70%
89%
98%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
50%
49%
26%
40%
8%
5%
7%
9%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 เม.ย. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 21 เม.ย.
อา. 22 เม.ย.
จ. 23 เม.ย.
อ. 24 เม.ย.
พ. 25 เม.ย.
พฤ. 26 เม.ย.
ศ. 27 เม.ย.
ส. 28 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
81°F
81°F
81°F
73°F
77°F
79°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
70°F
72°F
70°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
77°F
84°F
82°F
82°F
70°F
79°F
81°F
75°F
จุดน้ำค้าง
66°F
70°F
70°F
70°F
66°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
107°ตะวันออก
9 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
168°ใต้
8 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
85°ตะวันออก
7 mph
110°ตะวันออก
7 mph
160°ใต้
6 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
73%
72%
74%
86%
76%
77%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
51%
39%
6%
43%
56%
37%
34%
36%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 29 เม.ย.
จ. 30 เม.ย.
อ. 01 พ.ค.
พ. 02 พ.ค.
พฤ. 03 พ.ค.
ศ. 04 พ.ค.
ส. 05 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
180°ใต้
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
190°ใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
160°ใต้
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
79%
91%
89%
88%
86%
84%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
37%
44%
6%
6%
6%
44%
54%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.18 นิ้ว
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.39 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 เม.ย. 2561, 2:09 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด