The Time Now > ฮ่องกง > Kowloon > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kowloon, ฮ่องกง สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 8:49:07 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7766 กิโลเมตรจาก Kowloon
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
55.4°F
5.59 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
73%
30.07 "Hg
3.73 ไมล์
อ. 28 ก.พ. 2560, 8:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:45 AM
6:26 PM
11:41
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:50 AM
8:07 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ก.พ. 2560, 8:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
63°F
72°F
64°F
57°F
54°F
68°F
59°F
ระดับที่สบาย
57°F
63°F
75°F
64°F
54°F
50°F
68°F
59°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
55°F
52°F
41°F
30°F
28°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
359°เหนือ
7 mph
358°เหนือ
12 mph
21°เหนือ
15 mph
21°เหนือ
16 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
74%
58%
61%
56%
38%
21%
43%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
15 ไมล์
24 ไมล์
33 ไมล์
22 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ก.พ. 2560, 3:32 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 01 มี.ค.
พฤ. 02 มี.ค.
ศ. 03 มี.ค.
ส. 04 มี.ค.
อา. 05 มี.ค.
จ. 06 มี.ค.
อ. 07 มี.ค.
พ. 08 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
68°F
66°F
68°F
73°F
75°F
68°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
55°F
55°F
61°F
63°F
63°F
61°F
63°F
ระดับที่สบาย
75°F
66°F
64°F
68°F
75°F
75°F
66°F
68°F
จุดน้ำค้าง
55°F
28°F
46°F
57°F
61°F
61°F
57°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
84°ตะวันออก
11 mph
82°ตะวันออก
7 mph
88°ตะวันออก
10 mph
86°ตะวันออก
7 mph
77°ตะวันออก
13 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
23%
52%
72%
69%
67%
75%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
12%
15%
10%
12%
18%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 09 มี.ค.
ศ. 10 มี.ค.
ส. 11 มี.ค.
อา. 12 มี.ค.
จ. 13 มี.ค.
อ. 14 มี.ค.
พ. 15 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
72°F
73°F
73°F
77°F
77°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
64°F
64°F
66°F
66°F
63°F
ระดับที่สบาย
73°F
73°F
75°F
75°F
79°F
79°F
75°F
จุดน้ำค้าง
59°F
63°F
61°F
59°F
61°F
63°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
80°ตะวันออก
10 mph
110°ตะวันออก
9 mph
100°ตะวันออก
12 mph
110°ตะวันออก
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
110°ตะวันออก
12 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
2
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
75%
71%
67%
71%
66%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
21%
10%
10%
0%
5%
26%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ก.พ. 2560, 8:14 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด