The Time Now > ฮ่องกง > Kowloon > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kowloon, ฮ่องกง สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 10 ธันวาคม 2559 9:00:22 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
7766 กิโลเมตรจาก Kowloon
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
51.8°F
3.11 mph 70° ตะวันออก
64%
30.07 "Hg
3.11 ไมล์
ส. 10 ธ.ค. 2559, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:51 AM
5:39 PM
10:48
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:54 PM
1:30 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: ส. 10 ธ.ค. 2559, 8:22 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
68°F
64°F
64°F
72°F
68°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
77°F
68°F
64°F
64°F
75°F
68°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
55°F
61°F
59°F
57°F
57°F
61°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
77°ตะวันออก
9 mph
86°ตะวันออก
11 mph
69°ตะวันออก
12 mph
68°ตะวันออก
12 mph
81°ตะวันออก
12 mph
85°ตะวันออก
11 mph
74°ตะวันออก
10 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
76%
82%
79%
60%
77%
81%
83%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: ส. 10 ธ.ค. 2559, 3:32 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 10 ธ.ค.
อา. 11 ธ.ค.
จ. 12 ธ.ค.
อ. 13 ธ.ค.
พ. 14 ธ.ค.
พฤ. 15 ธ.ค.
ศ. 16 ธ.ค.
ส. 17 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
72°F
73°F
77°F
72°F
66°F
66°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
66°F
66°F
63°F
57°F
52°F
59°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
64°F
64°F
77°F
จุดน้ำค้าง
55°F
57°F
61°F
59°F
55°F
48°F
41°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
77°ตะวันออก
9 mph
75°ตะวันออก
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
19°เหนือ
14 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
2
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
61%
66%
58%
60%
54%
43%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
10%
0%
0%
10%
0%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 18 ธ.ค.
จ. 19 ธ.ค.
อ. 20 ธ.ค.
พ. 21 ธ.ค.
พฤ. 22 ธ.ค.
ศ. 23 ธ.ค.
ส. 24 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
75°F
77°F
75°F
77°F
77°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
68°F
68°F
68°F
70°F
70°F
66°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
79°F
77°F
79°F
79°F
73°F
จุดน้ำค้าง
55°F
61°F
63°F
61°F
63°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
70°ตะวันออก
9 mph
80°ตะวันออก
11 mph
80°ตะวันออก
10 mph
70°ตะวันออก
9 mph
80°ตะวันออก
9 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
67%
65%
65%
72%
74%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
10%
0%
0%
10%
21%
21%
21%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: ส. 10 ธ.ค. 2559, 8:22 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด