The Time Now > ฮ่องกง > Kowloon > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kowloon, ฮ่องกง สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 30 กรกฎาคม 2559 10:56:53 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
7766 กิโลเมตรจาก Kowloon
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
92.44°F
75.2°F
3.11 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
74%
29.71 "Hg
10 ไมล์
ส. 30 ก.ค. 2559, 10:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:54 AM
7:04 PM
13:10
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:17 AM
3:47 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: ส. 30 ก.ค. 2559, 10:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
82°F
90°F
86°F
82°F
88°F
93°F
86°F
ระดับที่สบาย
90°F
86°F
100°F
95°F
91°F
99°F
106°F
97°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
82°ตะวันออก
7 mph
87°ตะวันออก
6 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
101°ตะวันออก
5 mph
70°ตะวันออก
7 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
78%
57%
71%
77%
68%
58%
71%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
4 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
3 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
28%
47%
43%
0%
28%
30%
33%
42%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
-
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: ส. 30 ก.ค. 2559, 9:32 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อา. 31 ก.ค.
จ. 01 ส.ค.
อ. 02 ส.ค.
พ. 03 ส.ค.
พฤ. 04 ส.ค.
ศ. 05 ส.ค.
ส. 06 ส.ค.
อา. 07 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
93°F
86°F
82°F
86°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
82°F
81°F
81°F
81°F
81°F
79°F
81°F
ระดับที่สบาย
100°F
106°F
93°F
91°F
93°F
88°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
77°F
77°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
96°ตะวันออก
7 mph
82°ตะวันออก
30 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
109°ตะวันออก
17 mph
158°ใต้
16 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
6
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
59%
79%
82%
80%
85%
79%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
52%
53%
65%
66%
44%
38%
35%
79%
ฝนตก
0.18 นิ้ว
0.8 นิ้ว
10.51 นิ้ว
7.41 นิ้ว
2.91 นิ้ว
4.48 นิ้ว
10.58 นิ้ว
0.46 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 08 ส.ค.
อ. 09 ส.ค.
พ. 10 ส.ค.
พฤ. 11 ส.ค.
ศ. 12 ส.ค.
ส. 13 ส.ค.
อา. 14 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
88°F
88°F
88°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
95°F
102°F
106°F
108°F
109°F
109°F
108°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
11 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
76%
77%
78%
77%
77%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
21%
10%
10%
0%
0%
10%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: ส. 30 ก.ค. 2559, 10:22 หลังเที่ยง GMT+8