The Time Now > ฮ่องกง > Kowloon > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kowloon, ฮ่องกง สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 16 ตุลาคม 2562 7:55:55 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Shenzhen Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7766 กิโลเมตรจาก Kowloon
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
76.53°F
66.2°F
3.11 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
74%
30.09 "Hg
พ. 16 ต.ค. 2562, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:19 AM
5:58 PM
11:39
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:06 PM
7:15 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: พ. 16 ต.ค. 2562, 2:13 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
81°F
75°F
73°F
75°F
82°F
75°F
72°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
77°F
73°F
77°F
82°F
77°F
73°F
จุดน้ำค้าง
64°F
63°F
66°F
66°F
63°F
61°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
69°ตะวันออก
9 mph
89°ตะวันออก
7 mph
83°ตะวันออก
9 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
68°ตะวันออก
7 mph
82°ตะวันออก
9 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
56%
74%
80%
63%
48%
65%
73%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
13 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
8%
10%
17%
8%
4%
8%
12%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: พ. 16 ต.ค. 2562, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
82°F
81°F
81°F
75°F
73°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
72°F
72°F
73°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
81°F
82°F
82°F
77°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
59°F
63°F
64°F
63°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
75°ตะวันออก
8 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
69°ตะวันออก
9 mph
83°ตะวันออก
9 mph
100°ตะวันออก
16 mph
80°ตะวันออก
9 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
49%
48%
57%
60%
67%
70%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
9%
6%
9%
6%
41%
6%
59%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
81°F
81°F
79°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
84°F
84°F
84°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
61°F
66°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
100°ตะวันออก
14 mph
80°ตะวันออก
12 mph
70°ตะวันออก
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
19 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
19 mph
70°ตะวันออก
12 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
5
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
67%
74%
76%
78%
78%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
52%
50%
40%
7%
51%
52%
10%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kowloon

อัพเดทล่าสุด: พ. 16 ต.ค. 2562, 2:13 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด