The Time Now > ไฮติ > Dessalines > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dessalines, ไฮติ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 11 ธันวาคม 2561 7:02:29 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Port-Au-Prince / Aeroport International

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
5085 กิโลเมตรจาก Dessalines
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
72.46°F
64.4°F
5.59 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
78%
30.01 "Hg
4.97 ไมล์
อ. 11 ธ.ค. 2561, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:14 AM
5:13 PM
10:59
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:39 AM
9:04 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dessalines

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ธ.ค. 2561, 1:22 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
86°F
73°F
68°F
68°F
86°F
73°F
70°F
ระดับที่สบาย
81°F
90°F
72°F
68°F
68°F
90°F
73°F
68°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
68°F
66°F
68°F
68°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
169°ใต้
8 mph
272°ตะวันตก
6 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
12°เหนือ
7 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
53%
86%
95%
99%
55%
85%
88%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
16 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
16 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dessalines

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ธ.ค. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
อ. 11 ธ.ค.
พ. 12 ธ.ค.
พฤ. 13 ธ.ค.
ศ. 14 ธ.ค.
ส. 15 ธ.ค.
อา. 16 ธ.ค.
จ. 17 ธ.ค.
อ. 18 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
88°F
88°F
90°F
90°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
68°F
68°F
68°F
70°F
70°F
70°F
72°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
86°F
88°F
90°F
90°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
63°F
64°F
66°F
68°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
105°ตะวันออก
6 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
100°ตะวันออก
7 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
260°ตะวันตก
5 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
60%
48%
50%
52%
54%
55%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
5%
4%
4%
9%
9%
29%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
อ. 25 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
86°F
88°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
90°F
91°F
91°F
90°F
88°F
จุดน้ำค้าง
64°F
57°F
68°F
68°F
68°F
70°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
340°เหนือ
3 mph
280°ตะวันตก
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
270°ตะวันตก
4 mph
280°ตะวันตก
2 mph
340°เหนือ
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
38%
55%
54%
56%
58%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
6%
7%
28%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dessalines

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ธ.ค. 2561, 1:22 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด