The Time Now > กินี > Tondon > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tondon, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 5:49:36 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Banjul / Yundum

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
1165 กิโลเมตรจาก Tondon
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
64.4°F
3.11 mph 350° เหนือ
88%
29.83 "Hg
5.6 ไมล์
พ. 29 ม.ค. 2563, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:17 AM
6:57 PM
11:40
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:54 AM
10:00 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tondon

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
100°F
75°F
64°F
72°F
102°F
75°F
61°F
ระดับที่สบาย
72°F
99°F
77°F
64°F
73°F
97°F
77°F
61°F
จุดน้ำค้าง
66°F
52°F
61°F
64°F
63°F
41°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
81°ตะวันออก
3 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
19%
60%
100%
73%
13%
44%
72%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
32 ไมล์
34 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
41 ไมล์
37 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
2%
2%
3%
3%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tondon

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
100°F
102°F
104°F
100°F
100°F
102°F
99°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
59°F
61°F
66°F
63°F
66°F
70°F
ระดับที่สบาย
97°F
95°F
95°F
95°F
95°F
93°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
54°F
46°F
41°F
54°F
54°F
55°F
45°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
81°ตะวันออก
7 mph
107°ตะวันออก
5 mph
165°ใต้
5 mph
185°ใต้
7 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
260°ตะวันตก
6 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
22%
16%
14%
23%
25%
28%
17%
15%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
1%
3%
4%
3%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
102°F
104°F
104°F
104°F
106°F
106°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
70°F
70°F
70°F
70°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
100°F
99°F
100°F
109°F
100°F
จุดน้ำค้าง
34°F
43°F
45°F
45°F
50°F
59°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
270°ตะวันตก
5 mph
180°ใต้
5 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
5 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
10%
13%
14%
14%
17%
22%
11%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
4%
4%
4%
4%
5%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tondon

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด